Semtamník 11-12

Publikováno 29.10.2018 11:18 Odbočka Prostějov


Dne: 29.10.2018
Kde:

„SEMTAMNÍK“

 

pro členy OO SONS Prostějov

 

Přejeme Vám krásnou zimu a příjemné čtení našeho informátoru, ve kterém najdete kromě opakujících se příspěvků a aktualizovaných informací, článek ohledně průběhu sbírky Bílá pastelka a příspěvek týkající se reakce paní ředitelky,KIDSOK Suchánkové, k vyjádření v souvislosti s omezením meziměstské autobusové dopravy. Nebude chybět ani zmínka o předplatném časopisu Zora,vzpomínka na dva členy a rekapitulace dvou zajímavých akcí TyfloCentra. Právní poradna obsahuje tato témata-pomluva – může jí být i pravdivá informace?, podrobnější výklad exekuce, nová úprava zákona o advokacii a osobní bankrot.

 

Konzultační hodiny:

Kancelář na Svatoplukově ul. je Vám k dispozici každé pondělí od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:30, ve čtvrtek jsme přehodili konzultační hodiny na dopoledne od 9:00 do 12:00 hod. Vzhledem k tomu, že nebyl o odborné poradenství velký zájem, tak poskytujeme od ledna pouze základní poradenství. Samozřejmě se na nás můžete i nadále obracet se svými dotazy a my Vás případně odkážeme na Olomouckou odbočku nebo TyfloCentrum. V registru zůstávají sociálně aktivizační služby a dopomoc jako neregistrovaná služba.

 

Pozor změna termínu prezentace pomůcek firmy Ergones, která se měla konat 30.10., proběhne 20.11. v prostorách TyfloCentra na Kostelecké 17 od 10:00 do 12:00.

 

 

Informace na období od 1.11. do 31.12.2018 

 

Přehled akcí

 

1. 11. čtvrtek – 09:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS

v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice paní Věry Šenkové za finanční podpory města Prostějov.

 

2. 11. Pátek - Nákup mléčných výrobků v mlékárně Otinoves.

Odjezd autobusem od Alberta v 9:20 ze stanoviště č. 10 a zpět v 10:57.

 

5.11. Pondělí - od 14:00 Beseda o diabetuv podání Alenky Spurné, která se touto problematikou zabývá.

 

8. 11. Čtvrtek - 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

12. 11. Pondělí - 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou v klubovně SONSza jednorázový poplatek pro členy 30 Kč a nečleny 50 Kč. Na cvičení se používají expanzní gumy,pěnové kostky a míče.

 

13. 11. Úterý - od 9:30 Promítání dalšího dílu ze seriálu Četníci z Luhačovic v podkrovním sále Městské knihovny.

 

14. 11. Středa - 09:00 až 12:00 Den otevřených dveří ke dni

Nevidomýchv našich prostorách

odpoledne od 14:00 do 16:00 v Městské knihovně v prvním poschodí i s pracovníky TyfloCentra.

 

Zájemci si mohou vyzkoušet simulační brýle a tak se alespoň na chvíli vžít do pocitu zrakově postižené osoby. Současně budou pracovnice Oblastní odbočky prezentovat kompenzační pomůcky usnadňující sebeobsluhu a prostorovou orientaci. Seznámíme Vás také s psaním a čtením Braillova písma na Pichtově psacím stroji. Součástí prezentace bude výstava výrobků z pedigu a keramické hlíny v rámci tvořivé dílny. Pracovníci TyfloCentra budou prezentovat v knihovně notebook se zvětšovacím a hlasovým výstupem, mluvící mobilní telefon apod. Těšíme se na Vás a rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

 

15.11. čtvrtek - 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

19. 11. Pondělí - od 14:00 do 16:00 Hudební vystoupení s kytarouv interpretaci naší členky Lidušky Veselé v klubovně SONS.

 

20. 11. Úterý - od 10:00 Prezentace kompenzačních pomůcek(mobilní telefony, tablety, kamerové lupy a čtecí zařízení) firmy Ergones v prostorách TyfloCentra na Kostelecké 17. Kancelář je ve zvýšeném přízemí, takže se mohou dostavit i klienti s multihandicapem. Tato akce bude probíhat ve spolupráci s naší odbočkou.

 

22. 11. Čtvrtek - 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

26.11. Pondělí - 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou

za jednorázový poplatek pro členy 30 Kč a nečleny 50 Kč.

 

28. 11. Středa -  od 14:00 Oblastní shromážděníspojené s předvánočním posezením U tří bříz.

Bude se podávat večeře, kterou budou mít členové a dobrovolníci zdarma. Ostatní účastníci uhradí 80 Kč.

 

1. Od 13:30 výběr členských příspěvků. Současně bude probíhat prodej losů do tomboly.

2. V 14:00 hudební vystoupení naší členky paní Lidušky Veselé, která nám zazpívá pěkné písničky za doprovodu kytary.

3. Prezentace kompenzačních pomůcek z Tyflopomůcek z Olomouce s možností nákupu v režii pracovnice Tyflopomůcek paní Ivy Langové. Pokud máte poukaz na bílou hůl nebo indikátor hladiny nebo si chcete pořídit nějakou konkrétní pomůcku, tak nás prosím kontaktujte předem.

    4. Rekapitulace činnosti a poskytnutí všeobecných informací a aktuálního dění ze sociálně-právní oblasti.

5. Zpráva o hospodaření.

6. Diskuze.

7. Tombola proložená hudebním pásmem předvánočních písniček

v režii Lidušky. Pokud budete chtít, tak můžete přinést nějakou         maličkost do tomboly.

 

29.11. Čtvrtek–od 9:00 – 12:00 výroba Adventních věncův prostorách TyfloCentra na Kostelecké ulici č. 17. Akce bude probíhat pod vedením Zuzky Znojilové, ve spolupráci s pracovnicemi odbočky.

 

3. 12. Pondělí - od 14:00 do 16:00 Korálkovánív klubovně SONS pod vedením paní Šenkové. Můžete si vyrobit náušnice nebo náramek pro sebe nebo pro své blízké.

 

6. 12. Čtvrtek - od 9:00 do 12:00 Pletení z pediguv klubovně SONS.

 

9. 12. neděle – 18:00 Adventní koncert smíšeného sboru EXAUDI pod vedením paní dirigentky Olgy Čermákové. Vzhledem k tomu, že byli účinkující a obecenstvo spokojeni s akustikou, tak se uskuteční tento již tradiční koncert druhým rokem v kostele U Milosrdných bratří. Další výhodou je, že můžeme pozvat po koncertě účinkující na malé občerstvení do našich prostor na Svatoplukově ulici. Vstupné je dobrovolné.

 

10. 12. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou

za jednorázový poplatek pro členy 30 Kč a nečleny 50 Kč.

 

 

 

13.12. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

Bowling proběhne na základě domluvy Jany Ryšánkové s pravidelnými účastníky, pokud by se k nim chtěl někdo připojit, tak ať prosím kontaktuje Janu Ryšánkovou na telefonu 770 110434.

 

V říjnu proběhla keramika a v listopadu by se měla také uskutečnit, takže v případě zájmu nás kontaktujte.

 

Upozornění:

Kancelář bude v termínu od 17. 12. Do 2. 1. 2019 z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

 

Telefonní kontakty:

pracovní smlouva s úvazkem 0,6 (24 hodin týdně)

Předsedkyně a koordinátorka dobrovolníků: Pavlína Bartošková 775 438 110.

Krátké pracovní úvazky na dohodu o provedení práce

Osobní asistentka: Božena Bartošková

Pracovnice v sociálních službách: Jana Ryšánková 770 110434

Pokladní: Terezka Pavelková DiS.

 

 

Společenská rubrika

Naši jubilanti:

 

V prosinci slaví:

Blahopřejeme našídlouholeté dobrovolnici a také člence paní Věře Šenkové, která se věnuje dobrovolnické činnosti už několik let. Kromě dopomoci klientům a pomoci na prezentačních akcích a Oblastních shromážděních zajišťuje pravidelně pomoc na pedigu a keramice.Neustále přichází s novými nápady a výborně se doplňuje s ostatními členkami v rámci tvořivé dílny. Za její dlouholetou a velmi záslužnou činnost jí velmi děkujeme a doufáme, že nám zachová přízeň i v dalších letech.

 

Děkujeme Janě Jílkové, která v rámci dobrovolnické služby pro naše jubilanty vyrábí krásná originální hmatová přáníčka zcela zdarma.

 

Předplatné časopisu Zora

I v letošním roce si můžete objednat nejrůznější časopisy a předplatné je možné uhradit u nás v kanceláři nejpozději do 15.11.

Nabídku periodik máme k dispozici v kanceláři a stálí čtenáři dostávají seznam periodik poštou. Pokud by měl někdo z Vás zájem, tak Vám na vyžádání tento seznam rádi zašleme. Kdo používáte e-mailovou poštu, tak obdrží nabídku periodik v příloze.

 

Vzpomínka :

V září zemřel náš dlouholetý člen pan Rudolf Novotný, který zastával funkci sekretáře v České unii nevidomých a slabozrakých do roku 1997 v kanceláři na Náměstí spojenců.

V říjnu zemřel další člen pan Jaroslav Knejp, který se velkou měrou zapojoval do činnosti v rámci naší odbočky a TyfloCentra. Zajišťoval ozvučení v Městské knihovně v rámci Dnů umění nevidomých a na letošním ročníku na této akci pod názvem Kulturní den nevidomých umělců, kde měl prostor i na svou hudební produkci. V knihovně se každým rokem prezentoval na svém recitálu a také pořádal Audiostop. Organizačně se podílel také na prezentační akci TyfloCentra Bílém dnu v Hamrech, která je v režii TyfloCentra a na plese TyfloCentra. Na těchto akcích zajišťoval i hudební vystoupení a na Bílém dnu umožnil zrakově postiženým interpretům, aby se mohli realizovat v rámci kulturního programu. Jarek byl nesmírně kreativní člověk, který i přes svůj handicap a velké zdravotní problémy dokázal spoustu věcí a svým pozitivním přístupem k životu motivoval i ostatní. Jarek docházel v minulých letech na pletení z pedigu a výrobu z keramické hlíny a i v rámci tvořivé dílny se mu dařilo. Pletení z pedigu u nás inicioval společně se Zuzkou Znojilovou.

Na kulturních akcích mu pomáhala i jeho manželka a manželé Znojilovi.

 

 

Pavlína

 

Chrlická žaba  2018

 Dne 13.9.2018 se konalo tradiční sportovní klání nevidomých a slabozrakých v Brně Chrlicích. V krásném zámeckém prostředí se utkali soutěžící v zajímavých disciplínách.  Jako třeba chůze v přímém směru, hod oštěpem, vrh koulí, skok do dálky z místa. Jelo se na tandemovém kole (duplexu) na čas, kopalo se ozvučeným míčem do branky a házelo se obřími kostkami z molitanu.

Na soutěž přijeli závodníci v hojném počtu z Brna, Jihlavy, Olomouce, Vsetína, Přerova a Šumperka.

Za Prostějov soutěžilo šest závodníků. A soutěžilo úspěšně. Zvítězili jsme v chůzi v přímém směru, přesvědčivě ve vrhu koulí a hodu oštěpem. Také v jízdě na tandemu jsme byli první v kategorii žen, Ještě jsme ukořistili druhé místo v kopu na bránu a skoku do dálky z místa.

Celá akce proběhla v srdečné a přátelské atmosféře. Počasí nám přálo. Bylo to prostě prima a už se těšíme na další ročník Chrlické žaby. Zároveň zveme zájemce o tuto akci -  pojďte soutěžit v roce 2019.

Na tuto akci jezdí klienti se Zuzkou Znojilovou z TyfloCentra a v letošním roce zajistila dopomoc i Jana Ryšánková.

Vladislav Zahradník

(Ne)obyčejná jízda

Myslíte si, že lidé se zrakovým postižením nebo dokonce zcela nevidomí nemohou nikdy řídit dopravní prostředek? Že z létání v letadle nemají ten správný požitek? Nic není dále od pravdy. Díky Autoškole Bonk,Aeroklubu Josefa Františka a Pavlovi Bártu se podařilo mnohým splnit jejich často celoživotní sen.

Dne 7. září 2018 uspořádalo prostějovské regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc o.p.s. ve spolupráci s Autoškolou Bonk,Aeroklubem Josefa Františka a Pavlovem Bartom akci s názvem: (Ne)obyčejná jízda.

V již zmíněném datu jsme se sešli, plní očekávání, na prostějovské zastávce autobusu.  Doprava osob -  Pavel Barto nás odvezl na přerovské letiště, kde pro nás firma Autoškola Bonk připravila nevšední zážitek v podobě řízení osobního a nákladního auta. „Už od dětství jsem snil o tom, že jednou budu řídit automobil. Tento den se mi přání vyplnilo,“ nechal se slyšet nevidomý účastník akce Pavel Vlček. K dispozici nám byly dva osobní i jeden nákladní automobil.  Dva instruktoři a jedna instruktorka, všichni empatičtí a neobyčejně trpěliví, se nám věnovali celé dopoledne.

Odpoledne jsme se opět díky panu Pavlovi Bártu přesunuli na žešovské letiště, kde pro nás připravili členové Aeroklubu Josefa Františka občerstvení a další zážitek v podobě možnosti létání letadlem. Všichni účastníci letu si pochvalovali ten zvláštní pocit volnosti, který nevidomý člověk zažívá při létání.

„Děkuji za nejkrásnější den mého života.“napsal v mailu další z nevidomých účastníků pan Vojtěch Šmiro.

 Velké poděkování patří pracovníkům Autoškoly Bonk, panu Pavlovi Bartu a členům Aeroklubu Josefa Františka.

Dík patří též pracovníkům olomouckého TyfloCentra, dobrovolníkům SONS a slabozraké klientce TyfloCentra, která se ochotně ujala nevidomých kolegů.

Zuzana Znojilová

 

 

 

 

Výstup ohledně řešení záležitostí v souvislosti s cestováním v rámci firmyKIDSOK

 

Na základě zaslaného vyjádření ohledně omezení spojení meziměstské autobusové dopravy (vis příspěvek v minulém Semtamníku) reagovala ředitelka paní Kateřina Suchánková s vysvětlením, proč neumožní dopravce Arriva expres přepravu cestujících z Olomouce do Prostějova s konečnou stanicí v Brně, i když má v Prostějově zastávku. Tento dopravce má vlastní jízdné, a pokud odjíždí zOlomouce v krátkém časovém rozpětí autobus FTL, tak by měli cestující využít právě tohoto dopravce. Dále reagovala paní ředitelka na omezení autobusové dopravy z Brodku a Ondratic, kde bydlí naši členové a Ti připomínkovali špatnou situaci s dopravou. Z Brodku posílili spojení od září a paní Suchánková je ochotná řešit případné požadavky a vítá další podněty.

Pavlína

 

 

Veřejná sbírka pro nevidomé Bílá pastelka:

 

I v letošním roce proběhla ve středu 17. 10. sbírka Bílá pastelka za účasti čtyř základních škol (Melantrichova, Dr. Horáka, Jana Železného a Eduarda Valenty) a dvou středních (Trivis a Cyrilometodějské gymnázium). Na organizačních záležitostech se podíleli všechny pracovnice odbočky a členky rady Andrejka Demelová a Věrka Škvařilová. Zapojila se i další členka rady Alenka Spurná a paní Fojtů.

Všem zúčastněným moc děkujeme za jejich obětavý přístup a velkou pomoc.

 

DŮLEŽITÉ:

 

Na všech klubových akcích vybíráme deset korun, jako malou kompenzaci nákladů spojených s touto činností (materiál, občerstvení, odměny lektorům,apod.). Na výletech počítejte vždy s náklady na dopravu, vstupné a stravu (strava dle domluvy).

Svou účast na všechny akce hlaste předem z důvodu organizačních změn a objednávání obědů, či vstupenek, včetně potřeby průvodce, kterého vám rádi zajistíme! Většina naplánovaných akcí vzešlaz Vašich námětů a jsou pořádány pro Vás, naše klienty. Uskutečníme je tedy pouze na základě Vaší účasti. Pokud máte nějaký nápad, který bychom mohli společně zrealizovat, tak nás kontaktujte. Za případné náměty děkujeme předem a těšíme se na další spolupráci.

.…………………………………………………………………………

 

Upozornění

 

Obracíme se na Vás s prosbou o úhradu členských příspěvkůza tento rok a pokud nedošlo k platbě za minulý rok, tak o doplacení. Pokud se někdo rozhodl ukončit členství, tak nás prosím kontaktujte. Jelikož máme i několik imobilních členů, tak je jednou za rok navštívíme a při té příležitosti od nich vybíráme i členský příspěvek. Pokud se k nám nemáte možnost nějak dostat, tak se můžeme také domluvit na návštěvě. Někteří členové provádí platbu příspěvku převodem na náš účet. Kdyby někdo z Vás projevil zájem o úhradu příspěvku touto formou, tak mu sdělíme číslo účtu. Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Pokud by někdo chtěl uzavřít členství ve dvou nebo více odbočkách, tak je to možné. V takovém případě bude v jedné odbočce kmenovým členem a v další odbočce dostane průkazku hostujícího člena za předpokladu, že i tam zaplatí členský příspěvek.

 

Připravujeme

 

na měsíceleden a únor pravidelné aktivity besedu o cestování s panem Zdenkem Vychodilem, nákup mléčných výrobků v Otinovsi, promítání dalšího dílu ze seriálu Četníci z Luhačovic s audiopopisem,posezení v cukrárně apod.

Na setkání s Vámi se těší pracovnice odbočky.

.…………………………………………………………………………

 

 

Informujeme

Složení Oblastní rady a Revizní komise Oblastní odbočky Prostějov

Členové rady

předsedkyně Pavlína Bartošková, místopředsedkyně Věra Škvařilová, Alena Spurná, Vladislav Zahradník a Andrea Demelová.

 

Členové revizní komise

Božena Bartošková, Marie Fojtů, Zuzka Znojilová a Jaroslava Krystková.

Členové rady a revizní komise se schází každý měsíc k projednání různých záležitostí na jednáních rady a členky revizní komise provádějí jednou za tři měsíce revizi pokladny.

 

Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením.  

V průběhu září a října zajišťovali naši dobrovolníci doprovod na klubové akce,procházku, sportovní aktivity), k lékaři apod., dopomoc při nakupování a zprostředkování nákupu včetně obstarání osobních záležitostí.

Začátkem září zajišťovaly dopomoc dvěma členům Zdenka Hyblová a Maruška Sečková na akci TyfloCentra (neobyčejná jízda osobním a nákladním autem- vyzkoušení řízení za asistence instruktora v Přerově a let letadlem v Žešově).

V polovině září se zapojila do prezentace pro studenty Střední zdravotní školy Jana Jílková, která vyrábí originální hmatová přáníčka pro naše jubilanty.

V září zajistil výměnu poškozené kasičky v lázních Vlastík Král.

V říjnu nám pomohla v rámci sbírky Bílá pastelka opět Andrejka Demelová a na pletení z pedigu a vyrábění z keramické hlíny se angažuje stále paní Věra Šenková.

Hledáme zájemce, kteří by mohli poskytovat dobrovolnickou službu v dopoledních hodinách. Vpřípadě zájmu o poskytnutí nebo využití dopomoci kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Pavlínu Bartoškovou prostřednictvím e-mailu bartoskova.pavlina@seznam.cz nebo na telefonu 775438110.

V současné době máme 13 organizovaných dobrovolníků.

Od listopadu rozšířit řady stávajících dobrovolníků Pavel Žvátora, který s námi spolupracuje jeden rok v rámci jeho hudebního vystoupení s kytarou.

 

Městská knihovna informuje

Krásné babí léto, ale i sychravé dny, které nás ještě také čekají, si můžete zpříjemnit poslechem našich audioknih.

Humor a dobrou náladu přináší CD Miroslav Horníček v Šemanovicích, které je sestřihem záznamů Horníčkových vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Nostalgické muzeum zábavy.

Milovníky historických ság Vlastimila Vondrušky určitě potěší pokračovaní Letopisů královské komory nazvané Velhartické pastorále a Vražda v lázních, které pro nás načetl Jan Hyhlík.

Malevil Roberta Merleho - jeden z nejpoutavějších příběhů francouzské literatury druhé poloviny 20. století a zároveň dnes už klasické dílo sci-fi, které zaujalo a ovlivnilo celou generaci čtenářů, si můžete vychutnat v dramatizaci Jana Jiráně v podání předních českých herců.

A nenechte si ujít ani třetí pokračování úspěšných humoristických knih spisovatele a také kastelána Evžena Bočka nazvané Aristokratka na koni o „nejchudším zámku v Čechách“ a problémech s modrou krví, které načetla Veronika Khek Kubařová.

Těšit se také můžete na Velký audioknižní čtvrtek, v rámci kterého se na pultech knihkupectví 1. listopadu objeví dvanáct nových audioknih pro letošní podzim. Všechny si za nedlouho poté budete moct vypůjčit v knihovně.

 

Zveme vás na zajímavé akce do knihovny:

 

5.11.                       Po           17.30 h                   Den pro Izrael

Diskusní podvečer určený jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco nového, tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat. Hosty budou přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku RNDr. Mojmír Kallus, Ing. Jaromír Vykoukal a Ing. Daniel Žingor. Téma: Izrael – mediální obraz vs. realita.

 

13.11.                      Út            9.30 h                     Promítání pro nevidomé

Promítání speciální zvukové verze série historických detektivních příběhů Četníci z Luhačovic je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře naší knihovny. Akce se koná ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací Sons a Tyflocentrum.

 

14. 11.                    St            14 – 16 h        Jak se žije nevidomým

Prezentace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS a regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově v rámci Dne nevidomých.

 

15.11.                     Čt            17 h                Za krásami Balkánu

Prostějovští cestovatelé Vlastimil Hadra a Josef Franc budou povídat o putování Srbskem a Černou Horou, pěšky i na kole, za krásnou, ještě neporušenou přírodou, přátelskými lidmi a kulinářskými zážitky.

 

21.11.                     St           17 h                Setkání s Olgou Stehlíkovou

Autorské čtení básnířky a literární kritičky Olgy Stehlíkové se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé současné české autory.

 

28.11.                     St            17 h                Boj o Slovensko v roce 1918

Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala je připomínkou 100. výročí vzniku Československa a bude věnována vojenskému konfliktu mezi Republikou československou a Maďarskou republikou rad v roce 1918.

 

 

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc, o.p.s., v Prostějově

nabízí zájemcům se zrakovým postižením podporu při hledání zaměstnání, další vzdělávání formou přednášek a jazykových kurzů, zprostředkování kurzů na počítači. Podporuje zájemce v aktivním trávení volného času pořádáním sportovních, společenských a kulturních aktivit. Pro více informací nebo jejich upřesnění pište na mail: znojilova@tyflocentrum-ol.cz, volejte na tel: 730 870 761 nebo nás přijďte navštívit v pondělí od 8:00 - 14:00 hod na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Bc. Zuzana Znojilová

 

Tyfloservis: Je jediné pracoviště v Olomouckém kraji, které zde působí již čtvrt století, a kde si osoby se zrakovým postižením mohou vyzkoušet nejširší sortiment optických pomůcek a kamerových lup – přenosné i stolní. Pracovnice odborně a nezávisle poradí podle individuálních potřeb a požadavků klienta. Je třeba využít kontaktní telefon k objednání na konzultaci, která trvá jednu hodinu. Tyfloservis o.p.s.,I.P.Pavlova 69, 77900 Olomouc, Tel: 585 428 111, e-mail: olomouc@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz .

Vedoucí střediska Veronika Haiclová

 

Tyflopomůcky Olomouc informují: Zveme Vás na osobní návštěvu do prodejny, kde Vám nabídneme celý sortiment kompenzačních pomůcek. Všechny pomůcky včetně fotografie s popisem je možno nalézt i na stránkách www.tyflopomucky.cz/olomouc

 

Tyflopomůcky OlomoucI. P. Pavlova   69, 77900 Olomouc tel./fax.   585415130.  Máme  otevřeno po.,  út.,  st.  7:00  -  15:30 h,  čt. 7:00 - 17:00  a pá. 7:00 - 12:00.

Rozšířený sortiment lup a zvětšovací techniky najdete v Tyfloservisu Olomouc, kontaktní údaje viz. výše.

 

 

 

 

 

Oblastní odbočka Sjednocené organizace

nevidomých a slabozrakých

Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov

 

 

 

 

Sdružujeme a hájíme zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, kterým poskytujeme služby, vedoucí k integraci takto postižených osob do společnosti.

 

e-mail prostejov-odbocka@sons.cz

www.sons.cz

tel.: 775 438 110

 

Příjemné prožití zimních dnů

Vám ze srdce přejí

Pracovnice odbočkya členové Oblastní rady.

 


 

 

Konzultační hodiny

a půjčovna kompenzačních pomůcek:

Kancelář otevřena

pondělí 9 – 12, 14 – 16:30

a

ve čtvrtek od 9:00 do 12:00.

 


 

 


Činnost SONS Prostějov je realizována

za finanční spoluúčasti Magistrátu města Prostějov.

 

Tisk Semtamníku podporuje firma Rejnet.

 

 

Právní poradna

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 08/2018

 

Věříme, že pro většinu čtenářů příjemné léto neznepříjemníme tématy, kterým se budeme v srpnové rubrice ze Sociálně právní poradny věnovat, tedy

 • pomluva – může jí být i pravdivá informace?
 • exekuce – tentokrát se kolegyně JUDr. Václava Baudišová zaměřila na podrobnější informace o jejím zahájení, průběhu i skončení.

Dotaz: „Může být za pomluvu označena informace, která je sice pravdivá, ale je pro člověka, jehož se týká, značně nelichotivá, až urážlivá?“

Pro zpracování tohoto dotazu zvolíme opačný postup, než bývá v našich článcích zvykem, a jednoznačnou odpověď uvedeme hned na začátku:

z právního hlediska pravdivou informaci, ať už je její dopad jakkoliv dehonestující, za pomluvu označit nelze. To však neznamená, že sdělování, šíření či zveřejnění takové informace by s sebou nemohlo nést pro jejího šiřitele negativní právní následky.

Právní Úpravu zabývající se výslovně pomluvou nalezneme v trestním zákoníku (z. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jde o trestný čin (přečin) upravený v ustanovení § 184, jehož první odstavec skutkovou podstatu pomluvy definuje takto:

„Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“

Z této trestněprávní definice tedy jasně plyne, že musí jít o údaj nepravdivý, pokud by šlo o údaj pravdivý, o pomluvu by se nejednalo.

Za zmínku stojí ještě tzv. kvalifikovaná skutková podstata přečinu pomluvy uvedená v odstavci 2:

„Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Ve světle tohoto odstavce tedy nelze než doporučit, abychom všichni pečlivě zvažovali, zda nepublikujeme pomocí internetu informace, které by mohly někomu ublížit.

I v případě pravdivé ale dehonestující informace by se mohlo jednat např. o přestupek proti občanskému soužití podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), cituji:

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 1. jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,“

Zde již není o pravdivosti zesměšňující či urážející informace, která by jinému ublížila, řečeno nic, z čehož tedy jasně plyne, že i pravdivá informace, která by splnila výše uvedené parametry, by mohla být posouzena jako přestupek. Za spáchání tohoto přestupku je možné udělit sankci ve formě pokuty až do výše deseti tisíc Korun českých.

A dále šíření dehonestujících informací bez ohledu na jejich pravdivost brání ochrana osobnostních práv, jejichž úpravu nalezneme v občanském zákoníku (z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z občanského zákoníku citujme nejdříve § 81 odst. 2:

„Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

A dále § 82 odst. 1 obecně stanoví možnost ochrany při zásahu do výše uvedených chráněných osobnostních práv:

„Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.“

Z uvedených ustanovení úplně jasně neplyne, že by bylo možné se v případě dotčení cti či vážnosti uvedením nějaké dehonestující (ač pravdivé) informace domáhat také odškodnění tzv. nemajetkové újmy v penězích, to je možné dovodit až z ustanovení § 2956, a následujících, která říkají např. toto:

„Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.“

Při posuzování každého jednotlivého případu bude velmi podstatné, aby dotčený člověk byl schopen skutečně doložit, že žalovaný opravdu nějaký údaj o něm někomu jinému sdělil nebo jej nějak zveřejnil, dále pak soud bude velmi pečlivě zvažovat, zda a k jak velké újmě tím mohlo dojít. Při příliš striktním lpění na ochraně osobnostních práv by mohlo na druhé straně dojít prakticky ke znemožnění jakékoliv kritiky; i proto můžeme citovat právní větu stanovenou v judikatuře Nejvyššího soudu:

„Pro odlišení kritiky od neoprávněného zásahu je rozhodující hledisko pravdivosti, věcnosti, objektivnosti a kritikou sledovaného cíle.

Na závěr této pasáže uveďme, že v případě občanskoprávní cesty řešení sporu se žalobce domáhá ochrany u příslušného soudu, v případě trestněprávní cesty se může poškozený, popř. i svědek obrátit buď na Policii České republiky, státního zástupce nebo na příslušné oddělení obecního úřadu.

 

Exekuce (podrobněji)

Předpokladem zahájení exekuce je pravomocné a vykonatelné rozhodnutí coby řádný exekuční titul, o kterém už jsme psali minule. Věřitel - v exekučním řízení oprávněný - je oprávněn podat návrh, jestliže mu dlužník - povinný - ve lhůtě stanovené v titulu nezaplatí. Bohužel dlužník často zaujme pozici mrtvého brouka, což náklady exekuce jen zvyšuje. Rozlišujeme samotný dluh, tedy jeho jistinu, a tzv. příslušenství dluhu, tedy úroky, úroky z prodlení, případné smluvní pokuty a také veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu, což jsou soudní poplatky a jiné hotové výdaje, odměna advokáta, odměna exekutora). Pozor, věřitel není povinen před zahájením exekuce dlužníka o úhradu dluhu upomínat.

Oprávněnost návrhu ještě zkontroluje soud, protože pověřuje provedením exekuce konkrétního exekutora, kterého si věřitel vybere. Prostor pro nějakou exekutorskou zvůli zde tedy není.

Po vydání pověření exekutor bez vědomí dlužníka prolustruje různé databáze (katastr nemovitostí, evidenci motorových vozidel) a obešle banky, zdravotní pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy, ČSSZ. Zjistí-li postižitelný majetek nebo příjem dlužníka, vydá exekuční příkaz (jeden nebo i více). Tím exekutor zajistí, že dlužník majetek neukryje. Exekuční příkaz určuje konkrétní způsob provedení exekuce. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkazy pak exekutor pošle dlužníkovi s výzvou k dobrovolné úhradě celého dluhu do 30 dnů od doručení výzvy s tím, že v takovém případě bude odměna exekutora o polovinu nižší. V této i v pozdější fázi exekuce je možné s exekutorem sjednat splátkový kalendář. Splátky musí být samozřejmě přiměřené výši dluhu. Výhoda snížené odměny exekutora tím ale padá.

Způsoby provedení exekuce můžeme rozdělit na invazivní a neinvazivní. Neinvazivní způsoby exekuce mají přednost. Nejjednodušší je přikázání pohledávky. Dlužník má v ideálním případě peníze u banky, má tedy za bankou pohledávku. Exekutor přikáže bance, aby pohledávku ve výši dluhu s příslušenstvím uhradila namísto dlužníkovi jemu.

Dalšími neinvazivními způsoby provedení exekuce jsou pravidelné srážky ze mzdy a z příjmu nahrazujícího mzdu, nejčastěji z důchodu. Invazivními způsoby exekuce jsou typicky prodej movitých věcí, dále prodej jeho nemovitosti, prodej členského podílu v družstvu a vyklizení bytu. U exekucí pro výživné na nezletilé děti lze nově zabavit i řidičský průkaz, a tento postup je prý docela účinný. Netýká se ale rodičů, kteří řidičák potřebují k výkonu povolání.

Nakonec shrneme hlavní oprávnění dlužníka:

Základní obranou dlužníka je návrh na zastavení exekuce. Návrh bude úspěšný, jestliže dluh platně zanikl, například tak, že dlužník platně započetl svoji pohledávku proti pohledávce věřitele. Neúspěšný naopak zcela určitě bude, pokud dlužník bude jen opakovat svoji argumentaci z předchozího řízení před soudem.

Návrh na odklad exekuce je přípustný z odůvodněných a nezaviněných sociálních důvodů na straně dlužníka nebo lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.

Z exekuce prodejem movitých věcí jsou vyloučeny tyto věci:

 1. běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
 2. obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
 3. studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
 4. snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
 5. zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě (sem můžeme velmi pravděpodobně zařadit i zvláštní pomůcky, na něž povinný získal příspěvek),
 6. hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (nyní tedy částky 6820 Kč),
 7. zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Pravidla pro exekuci srážkami ze mzdy a podobných příjmů jsou následující:

od čisté mzdy se odečte tzv. nezabavitelná částka a zbytek se rozdělí na třetiny. V případě nepřednostních pohledávek lze srazit pouze 1/3 zbytku čisté mzdy, v případě přednostních pohledávek i druhou 1/3. Maximálně lze tedy srazit 2/3 zbytku čisté mzdy, poslední 1/3 vždy zůstane dlužníkovi. Přednostními pohledávkami jsou výživné, náhrada škody na zdraví a škody způsobené trestným činem, pohledávky státu, nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění. Pro konkrétní výpočet (včetně vypočtení nezabavitelné částky) doporučujeme některou z internetových kalkulaček, např. zde:

http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_1

Exekuci nepodléhají dávky pomoci v hmotné nouzi, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na péči.

Zabaví-li exekutor u dlužníka věc, která mu nepatří, může se její vlastník domáhat jejího vydání tzv. vylučovací žalobou. Své vlastnické právo ale musí prokázat.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc a

Václava Baudišová

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 09/2018

 

V devátém poradenském článku budeme informovat o:

 • nové úpravě zákona o advokacii, která by měla více zpřístupnit právní pomoc nemajetným lidem a
 • o osobním bankrotu.

Jak získat právní pomoc advokáta, i když na ni nemám??

Zákonem č. 258/2017 Sb. byl novelizován zákon o advokacii, do něhož byla mj. přidána nová ustanovení § 18a až 18d, která upravují možnost získání právní pomoci advokátů pro lidi s nízkými příjmy. Nové znění nabylo účinnosti 1. července 2018, pojďme si tedy představit, jaké podmínky pro získání právní pomoci advokáta platí.

Příjmovou hranicí osob, kterým je bezplatná právní pomoc advokátů určena, je průměrný měsíční příjem počítaný za šest kalendářních měsíců předcházejících žádosti nepřesahující trojnásobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. U jednotlivce jde tedy o částku 10 230 Kč měsíčně, u společně posuzovaných osob hraje určitou roli jejich věk a zaopatřenost, o pravidlech výpočtu životního minima jsme již v našich článcích informovali. Pro vypočtení životního minima konkrétní rodiny doporučuji využít kalkulaček na webových stránkách. Z hlediska nevidomých přístupnou kalkulačku naleznete např. zde:

https://www.mpsv.cz/cs/11853

O bezplatnou právní pomoc je třeba zažádat Českou advokátní komoru (dále „ČAK“), a to na příslušném formuláři, který naleznete ve formátech PDF a DOC zde:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

Fyzická osoba může žádat buď o bezplatnou právní poradu (podle § 18a), fyzická i právnická osoba pak mohou žádat o poskytnutí právní služby (podle § 18c).

Právní poradou rozumíme konzultaci v rozličných právních věcech, bez sepisování konkrétních podání, popř. bez zastupování před soudy či jinými institucemi.

Žádost o právní poradu

Pro žádost o právní poradu platí následující podmínky:

 • průměrný měsíční příjem žadatele za posledních šest měsíců nepřesahuje trojnásobek životního minima;
 • žadatel nemá ve věci, v níž žádá poradu, jiného zástupce (advokáta nebo notáře);

Příjmovou podmínku může ČAK z důvodů zvláštního zřetele hodných prominout.

Porada je limitována minimálně 30 minutami, maximum činí 2 hodiny za kalendářní rok, přičemž se započítává každých započatých 30 minut.

Za podání žádosti zaplatí žadatel 100 Kč, od poplatku jsou však osvobozeny následující kategorie osob:

 • cizinci umístění v cizineckých zařízeních`
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • osoby pobírající dávky systému pomoci v hmotné nouzi;
 • osoby mladší 15 let;
 • příjemci příspěvku na péči ve III. a IV. stupni, resp. osoby o příjemce takového příspěvku pečující.

V případě kladného vyřízení žádosti se nevydává rozhodnutí, přidělí se rovnou advokát, v případě záporného stanoviska se rozhodnutí vydá. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání, v úvahu by připadala toliko správní žaloba.

Žádost o právní službu (§ 18c)

Zde se posuzuje nejen příjmová situace, ale i majetkové poměry žadatele. Tuto službu bude možné žádat jen v případech, kdy bezplatnou pomoc nestanoví samotný soud, ale je možné ji žádat ve všech třech oblastech soudnictví, tedy občanskoprávním, správním i trestním.

Kromě již zmíněného rozdílu spočívajícího ve zkoumání majetkových poměrů, je dalším podstatným rozdílem také to, že žadatel bude muset ČAK doložit, že se pokusil požádat o právní pomoc v téže věci postupně dva advokáty, kteří mu své služby poskytnout odmítli.

ČAK žádosti nevyhoví tehdy, dojde-li k závěru, že jde o šikanozní uplatňování práva, zneužívání práva, atp. Ale i v případě kladného rozhodnutí ČAK určí rozsah pomoci, její konkrétní podmínky. Navíc má právo kdykoliv během řízení, vyšlo-li by najevo, že majetkové nebo příjmové poměry žadatele se zlepšily, byly nepravdivě uvedeny, určení advokáta zrušit.

ČAK si povede vlastní seznam žadatelů o bezplatnou právní pomoc, záznamy o každém žadateli budou uchovávány po dobu tří let. Podstatné je, že na rozdíl od předcházející úpravy neponese náklady na bezplatné právní pomoci sama ČAK, ale náklady bude komoře, resp. advokátům hradit stát.

 

Oddlužení fyzické osoby (laicky „osobní bankrot“)

Zahájení řízení vždy vyžaduje iniciativu dlužníka. Nikdo jiný než sám dlužník návrh na povolení oddlužení podat nemůže. Účelem oddlužení je dostat dlužníka z ilegality a současně zajistit věřitelům úhradu pohledávek nejméně ve výši 30 %. Velkým bonusem pro dlužníka je, že povolením oddlužení přestávají k dluhu nabíhat úroky z prodlení, smluvní pokuty a přestávají mu hrozit exekuční řízení.

Oddlužení má dvě formy – splátkový kalendář nebo prodej majetku dlužníka. Dlužník sice může navrhnout vypořádání dluhu splátkovým kalendářem, ale o způsobu vypořádání stejně nakone