Semtamník 1-2

Publikováno 08.01.2019 19:53 Odbočka Prostějov


Dne: 08.01.2019
Kde:

„SEMTAMNÍK“

pro členy OO SONS Prostějov

 

Konzultační hodiny:

Kancelář na  Svatoplukové ul. je vám k dispozici každé pondělí od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:30 a ve čtvrtek jsme přehodili konzultační hodiny na dopoledne od 9:00 do 12:00 hod. Vzhledem k tomu, že nebyl o odborné poradenství velký zájem, tak poskytujeme od ledna pouze základní poradenství. Samozřejmě se na nás můžete i nadále obracet se svými dotazy a my Vás případně odkážeme na Olomouckou odbočku nebo TyfloCentrum. V registru zůstávají sociálně aktivizační služby a dopomoc jako neregistrovaná služba.

 

Moc Vás zdravíme v Novém roce a přejeme hodně zdraví a pohody.Současně se omlouváme, že jste obdrželi tento Semtamník později. Bylo to z důvodu dovolené před a mezi svátky. Koncem roku proběhl ještě začátkem prosince Adventní koncert a do konce roku se musely vyřídit i další záležitosti. Užívejte si zimní čas, který si můžete zpříjemnit čtením našeho informátoru.I v letošním roce tady najdete aktualizované informace,článek o Adventním koncertě, zmínka o spolupráci se sponzory  a dalšími institucemi a informace ze sociálněprávní oblasti. Právní poradna bude obsahovat v lednovém příspěvku tato témata: (lednové zvýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy a pravděpodobné zvýšení částek životního a existenčního minima a implementace Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení).

 

Semtamník Vám posíláme v černotisku, e-mailem a někteří z Vás ho dostávali na cd. Vzhledem k tomu, že minulý rok pořizovala zvukovou verzi našeho informátoru Jana Ryšánková, která bude vykonávat v letošním roce dobrovolnickou službu, tak nemáme momentálně nikoho, kdo by první číslo v tomto roce nahrál. Uvidíme, jak to bude vypadat s dalšími čísly Semtamníku. Semtamník je také zveřejněn na webových stránkách sons.cz a v internetovém časopisu TyfloCentraHuča na adrese huca.wbs.cz. Přehled akcí najdete rovněž v Prostějovském večerníku.

 

Informace na období od 7.1. do28.2.2019

 

Přehled akcí

 

8.1.úterý– 09:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS

v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice paní Věry Šenkové za finanční podpory města Prostějov.

 

 1. 1. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou v klubovně SONS

za jednorázový poplatek pro členy 30 Kč a nečleny 50 Kč. Na cvičení se používají expanzní gumy, pěnové kostky a míče.

 

17.1. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

21.1. pondělí 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou

za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč. a 50 Kč. pro klienty.

 

24.1. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

28.1. pondělí od 14:00 do 16:00 Hudební vystoupení s kytarouv interpretaci naší členky Lidušky Veselé v klubovně SONS.

 

 1. 1. středa- od 14:00Posezení v cukrárně Sladká tečka na Netušilové ulici, kde je také dětský koutek. Můžete tedy přijít i s dětmi.

 

31.1. čtvrtek  - 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

4.2. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou

za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč. a 50 Kč. pro klienty.

 

7.2. čtvrtek od 9- 12:00 Pletení z pediguv klubovně SONS.

 

 1. 2. Úterý- od 9:30promítání dalšího dílu ze seriáluČetníci z Luhačovic s audiopopisem v Městské knihovně na Skálově 6. Jelikož byli účastníci spokojeni s promítáním v přízemí, tak to proběhne opět tam.

 

14.2. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

18.2. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičenís paní Světlanou

za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč. a 50 Kč. pro klienty.

 

21.2. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

25.2. pondělí od 15:00 do 16:00 Hudební vystoupení s kytarouv interpretaci Pavla Žvátory v klubovně SONS.

 

 1. 2. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 

V únoru proběhnebowling na základě Vašeho zájmu, takže pokud se budete chtít připojit ke stávajícím sportovcům, tak nás kontaktujte. To stejné platí i v případě výroby z keramické hlíny, která se bude realizovat na základě domluvy se členkami v rámci pedigu. Stejný kolektiv naší členské základny absolvuje průběžně také vyrábění z keramické hlíny.

Vzhledem k tomu, že jsme zaznanenali menší účast na knižním klubu, tak se v těchto měsících neuskuteční.

 

V současné době jsou zaměstnané v odbočce dvě pracovnice a personální záležitosti jsou v jednání. Paní Jana Ryšánková se vrací po roce do dobrovolnického programu. Velice jí děkujeme za pracovní nasazení a obětavý přístup a těšíme se na další spolupráci v rámci dobrovolnické činnosti.

 

Telefonní kontakty:

pracovní smlouva s úvazkem 0,6 (24 hodin týdně)

Předsedkyně a koordinátorka dobrovolníků: Pavlína Bartošková 775 438 110.

Krátké pracovní úvazky na dohodu o provedení práce

Pokladní: Terezka Pavelková DiS.

 

Poděkování

Prostřednictvím našeho informátoru bych ráda poděkovala členům Oblastní rady a revizní komise, kteří věnovali svůj volný čas v minulém roce dobrovolnické činnosti a těším se na další spolupráci i v roce letošním. Velký dík patří samozřejmě také našim organizovaným dobrovolníkům, kteří vykonávají dobrovolnickou službu na základě smlouvy.

Pavlína

 

Spolupráce se sponzory a dalšími institucemi

 

V minulém roce nám poskytli veřejnou finanční podporu v celkové výši 2500 Kč. obce Kralice, Hrubčice a Suchdol. Finanční prostředky byly použity na činnost a za 5000 Kč. od firmy Anah byly zakoupeny poukazy na léčebné procedury ve Skalce. Od města Prostějov jsme dostali 30000 Kč. na provozní náklady.

Za finanční výpomoc všem děkujeme.

Moc si také vážíme náklonnosti vedoucích zaměstnanců Pekařství Makovec, kteří nám pravidelně sponzorsky dodávají koláčky na naše jarní Oblastní shromáždění a sbírku Bílá pastelka.

V neposlední řadě musíme zmínit výbornou spolupráci s pracovníky Městské knihovny a FTL, kterým také patří velký dík.

Pavlína

 

 

Společenská rubrika

Naši jubilanti :

Blahopřejeme našim milým členům.

V lednu slaví naše členka a dlouholetá dobrovolnice Zdenka Hyblová. Moc jí děkujeme za dlouholetou pomoc a výbornou spolupráci.

 

Děkujeme Janě Jílkové, která v rámci dobrovolnické služby pro naše jubilanty vyrábí krásná hmatová přáníčka zcela zdarma.

 

 

DŮLEŽITÉ:

 

Na všech klubových akcích,které probíhají v našich prostorách, vybíráme deset korun, jako malou kompenzaci nákladů spojených s touto činností (materiál, občerstvení, odměny lektorům,apod.). Na výletech počítejte vždy s náklady na dopravu, vstupné a stravu (strava dle domluvy).

Svou účast na všechny akce hlaste předem z důvodu organizačních změn a objednávání obědů, či vstupenek, včetně potřeby průvodce, kterého vám rádi zajistíme! Většina naplánovaných akcí vzešlaz Vašich námětů a jsou pořádány pro Vás, naše klienty. Uskutečníme je tedy pouze na základě Vaší účasti. Pokud máte nějaký nápad, který bychom mohli společně zrealizovat, tak nás kontaktujte. Za případné náměty děkujeme předem a těšíme se na další spolupráci.

.…………………………………………………………………………

 

Upozornění

Obracíme se na Vás s prosbou o úhradu členských příspěvkůza tento rok, a pokud nedošlo k platbě za minulý rok, tak o doplacení. Pokud se někdo rozhodl ukončit členství, tak nás prosím kontaktujte. Jelikož máme i několik imobilních členů, tak je jednou za rok navštívíme a při té příležitosti od nich vybíráme i členský příspěvek. Pokud se k nám nemáte možnost nějak dostat, tak se můžeme také domluvit na návštěvě. Někteří členové provádí platbu příspěvku převodem na náš účet. Kdyby někdo z Vás projevil zájem o úhradu příspěvku touto formou, tak mu sdělíme číslo účtu. Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Pokud by někdo chtěl uzavřít členství ve dvou nebo více odbočkách, tak je to možné. V takovém případě bude v jedné odbočce kmenovým členem a v další odbočce dostane průkazku hostujícího člena za předpokladu, že i tam zaplatí členský příspěvek.

 

Připravujeme

na měsícebřezen a duben pravidelné aktivity,nákup mléčných výrobků v Otinovsi, besedu s horolezcem panem Zdenkem Vychodilem a posezení v cukrárně.

Na setkání s Vámi se těší pracovnice odbočky.

.…………………………………………………………………………

 

Adventní koncert

Druhou adventní neděli se již tradičně konal v kostele u Milosrdných bratří adventní koncert. Již po 10. jej pro širokou veřejnost uspořádala Sjednocená Organizace Nevidomých a Slabozrakých – SONS – Prostějov. Tak, jako v minulých letech, i tentokrát tuto akci podpořilo město, za což patří velké poděkování paní náměstkyni Aleně Raškové a Aleně Dvořákové z Magistrátu. Celý rok jsme se těšili, až opět uslyšíme smíšený pěvecký sbor EXAUDI, který řídí paní Olga Čermáková.

 I tentokrát byli tak laskaví a koncert připravili bez nároku na odměnu. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil7300 Kč bude použit na pomoc a služby lidem se zrakovým znevýhodněním. Účinkujícím byl předán od města Prostějov malý dárek v podobě svíčky a od prostějovské odbočky SONS zvonečky z pedigu. Tímto tedy velice děkujeme všem, kteří přispěli. Poděkování patří také obětavým dobrovolníkům, paní Olze Čermákové, panu kostelníku Strouhalovi a v neposlední řadě firmě REJ NET, která pro SONS zajišťuje mimo jiné tisk plakátů pro tuto akci. Koncert byl velice silným a neopakovatelným zážitkem pro všechny zúčastněné a pro mnohé se stal již milou tradicí v tomto předvánočním čase… Na shledanou při 11. setkání v roce 2019!

Jana Jílková

Dodatek

Průběh koncertu moderovala naše dobrovolnice Jana Jílková, která se tohoto úkolu zhostila opět na jedničku a angažovaly se i další dobrovolnice Ivanka Pospíšilová, Hanka Pírková a Jana Horáčková ve spolupráci s Janou Ryšánkovou, paní Bartoškovou a Alenkou Spurnou. Děkujeme všem zúčastněným a moc si ceníme toho, že se vybrala tak velká částka.

Byli jsme rádi, že jsme mohli pozvat 28 účinkujících opět na malé občerstvení do naší odbočky, která se nachází kousek od kostela.

Pavlína

 

Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením.  

V průběhu listopadu a prosince zajišťovali naši dobrovolníci doprovod na klubové akce,procházku, k lékaři, v rámci sportovních aktivit- dopomoc v posilovně), zprostředkování menšího nákupu včetně obstarání osobních záležitostí (vyzvednutí léků na recept apod.). Dále se zapojili dobrovolníci do pomoci na Oblastním shromáždění a Adventním koncertě v kostele. V tomto období se nejvíce angažovalyVěra Šenková, Maruška Sečková a Ivanka Pospíšilová. Na Oblastním shromáždění pomáhaly kromě Věry Šenkové a Marušky Sečkové také Zdenka Hyblová a Pavla Marke.

Od ledna máme novou dobrovolnici Denisku Janouškovou, která se na nás nakontaktovala na základě intervence s Janou Ryšánkovou. Jana Ryšánková uzavřela také smlouvu o dobrovolnické službě znovu po ročním pracovním působení u nás.

V současné době máme 15 organizovaných dobrovolníků a Pavel Žvátora zajišťovalzatím dopomoc v posilovně bez smlouvya od letošního roku rozšíří řady našich stávajících dobrovolníků.

Vpřípadě zájmu o poskytnutí nebo využití dopomoci kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Pavlínu Bartoškovou prostřednictvím e-mailu bartoskova.pavlina@seznam.cz nebo bartoskova@sons.cz a na telefonu 775438110.

 

Městská knihovna informuje

Úspěšný start do nového roku 2019 přejeme z Městské knihovny Prostějov. I v letošním roce se vám budeme snažit nabízet spoustu zajímavých audioknih, které vás potěší a zahřejí na duši.

 

Na začátku vás ovšem trošku zamrazí u thrilleru Kříďák od britské autorky C. J. Tudor, který namluvil Vasil Fridrich.  Všechno to začalo nehodou na pouti v 1986 …

 

Vzpomínky Elišky Haškové Coolidge, významné Češky, která se dokázala prosadit jak v politickém prostředí v USA, tak po revoluci v bývalé vlasti, nám zprostředkuje Jitka Smutná v příběhu Pět amerických prezidentů, česká babička a já.

 

Pětadvacet tisíc vzpomínek. Tak to jsou příběhy ze života Martina Rajniše plného cestování, netradičních zvratů, úspěchů i pádů. Tuto knihu namluvili Jiří Lábus a Jaromír Meduna.

 

A nakonec je tu Jezero od české autorky Biancy Bellové, které bylo oceněno jako kniha roku v prestižní anketě Magnesia Litera. Poutavý a místy hodně drsný příběh o hledání svých kořenů a svého místa v životě je příběhem chlapce, který se odhodlal potopit až na samé dno. Knihu načetla Lucie Žáčková.

 Příjemné zimní dny přeje

 Denisa Šnédarová

Hudební oddělení

Zveme Vás na zajímavé akce do knihovny:

 

14.1.                Po           17 h                Matěj Ptaszek: Ekvádor

Vyprávění cestovatele, hudebníka a dobrodruha Matěje Ptaszka, který strávil rok a půl v Ekvádoru, poznal život ve městě, na vesnici i v horách a napsal o tom dvě knihy. 

 

23.1.                St            17 h                Setkání se Simonou Rackovou

Autorské čtení básnířky a literární kritičky Simony Rackové se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé současné české autory.

 

24.1.                Čt            17 h                Udržitelná spotřeba aneb Zerowaste

Problematika odpadů a nadměrné spotřeby plastů se týká každého z nás. Přednáška Mgr. Jitky Nadymáčkové o bezodpadovém konceptu a udržitelné spotřebě přinese tipy, jak žít bez zbytečných plastů a tvořit méně odpadů.

 

30.1.                St            17 h                Dobrodružné cesty Aloise Musila

Přednáška PhDr. Vladislava Rašky o světoznámém českém arabistovi, orientalistovi a cestovali Aloisi Musilovi, který byl zároveň také plodný spisovatel a kromě vědeckých prací se proslavil i dobrodužnými romány pro mládež.

 Na únor připravujeme:

 7.2.                 Čt            17 h                        Sukulenty jako bonsaje Prostějovský sběratel a pěstitel sukulentních rostlin Adolf Tomandl nás seznámí s pěstováním, tvarováním, rozmnožováním i ošetřováním sukulentních bonsají.

12.2.                Út            9.30 h                     Promítání pro nevidomé

Promítání speciální zvukové verze série historických detektivních příběhů Četníci z Luhačovic.

13.2.                St            16 h                             Setkání seniorů

Setkání příznivců a účastníků akcí pořádaných obchůdkem pro seniory Filemon&Baucis paní Jany Šmudlové.

14.2.                Čt            17 h                Norsko – nejsevernější krásy Evropy

Cestovatelská přednáška Dobromily Patákové.

20.2.                St            17 h                Beseda s chiropraktikem

Jak si sám pomoci od bolestí hlavy a páteře - praktická beseda s chiropraktikem Vincencem László.

Vedoucí Martina Štafová 

 

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc, o.p.s., v Prostějově

nabízí zájemcům se zrakovým postižením podporu při hledání zaměstnání, další vzdělávání formou přednášek a jazykových kurzů, zprostředkování kurzů na počítači. Podporuje zájemce v aktivním trávení volného času pořádáním sportovních, společenských a kulturních aktivit. Pro více informací nebo jejich upřesnění pište na mail: znojilova@tyflocentrum-ol.cz, volejte na tel: 730 870 761 nebo nás přijďte navštívit v pondělí od 8:00 - 14:00 hod na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Bc. Zuzana Znojilová

 

Tyfloservis: Je jediné pracoviště v Olomouckém kraji, které zde působí již čtvrt století, a kde si osoby se zrakovým postižením mohou vyzkoušet nejširší sortiment optických pomůcek a kamerových lup – přenosné i stolní. Pracovnice odborně a nezávisle poradí podle individuálních potřeb a požadavků klienta. Je třeba využít kontaktní telefon k objednání na konzultaci, která trvá jednu hodinu. Tyfloservis o.p.s., I.P.Pavlova 69, 77900 Olomouc, Tel: 585 428 111, e-mail: olomouc@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz .

Vedoucí střediska Veronika Haiclová

 

Tyflopomůcky Olomouc informují: Zveme Vás na osobní návštěvu do prodejny, kde Vám nabídneme celý sortiment kompenzačních pomůcek. Všechny pomůcky včetně fotografie s popisem je možno nalézt i na stránkách www.tyflopomucky.cz/olomouc

 

Prodejnu Tyflopomůcek najdete na adrese IP. P.  Pavlova   69, 77900 Olomouc tel./fax.   585415130.  Máme   otevřeno po.,  út.,  st.  7:00  -  15:30 h,  čt. 7:00 - 17:00  a pá. 7:00 - 12:00.

Rozšířený sortiment lup a zvětšovací techniky najdete v Tyfloservisu Olomouc, kontaktní údaje viz. výše.

 

 

 

Oblastní odbočka Sjednocené organizace

nevidomých a slabozrakých

Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov

 

 

 

Sdružujeme a hájíme zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, kterým poskytujeme služby, vedoucí k integraci takto postižených osob do společnosti.

 

e-mail prostejov-odbocka@sons.cz

www.sons.cz

tel.: 775 438 110

 

Příjemné prožití zimních dnů

Vám ze srdce přejí

Pracovnice odbočkya členové Oblastní rady.

 

Konzultační hodiny

a půjčovna kompenzačních pomůcek:

Kancelář otevřena

pondělí 9 – 12, 14 – 16:30

a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00.

 

 

Činnost SONS Prostějov je realizována

za finanční spoluúčasti Magistrátu města Prostějov.

Tisk Semtamníku podporuje firmaRejnet.

 

 

Právní poradna

Rok 2019 zahájíme naši rubriku těmito informacemi:

 • lednové zvýšení důchodů,
 • zvýšení minimální mzdy
 • pravděpodobné zvýšení částek životního a existenčního minima a
 • implementace Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení

Rekapitulace zvýšení důchodů

Je možné, že v době, kdy čtete tento článek, jste již obdrželi oznámení České správy sociálního zabezpečení o tom, že se Váš důchod od lednové splátky zvýší, ale je také možné, že na toto oznámení teprve čekáte. Ať tak či tak, mohlo by Vás zajímat, jak se zvýšení důchodu od ledna 2019 počítá.

Každý důchod se skládá ze dvou částí, základní a procentní výměry. Základní výměra je pevná část důchodu, všichni příjemci ji mají shodnou. Zatímco dosud činila 2700 Kč, od 1. ledna 2019 bude činit 3 270 Kč. Tak velký nárůst nastal nejen díky růstu průměrné mzdy, z níž se základní výměra vypočítává, ale také proto, že v zákoně o důchodovém pojištění bylo stanoveno, že z původních 9 % bude její výše činit 10 % průměrné měsíční mzdy.

Procentní výměra je pak částka vypočítávaná z výpočtového základu žadatele o invalidní či starobní důchod, eventuálně z výpočtového základu zemřelé osoby (v případě sirotčích, vdovských nebo vdoveckých důchodů).

I u procentní výměry dojde k nárůstu, a to o 3,4 %.

Uveďme tedy jeden praktický příklad pro ilustraci, o kolik se důchod zvýší. Jestliže důchod pana X činil v prosincové splátce 10 000 Kč, pak pan X pobíral základní výměru 2 700 Kč a procentní výměru 7 300 Kč.

Základní výměra se zvýší na 3 270 Kč a procentní na 7 548 Kč. Pan X tedy bude od ledna pobírat důchod 10 818 Kč, tedy téměř o 820 Kč vyšší.

Navíc těm, kdo dosáhnou věku 85 let, se procentní výměra důchodu navýší ještě o další tisícikorunu, a to od splátky náležející v měsíci, kdy tohoto věku dosáhli. U těch, kteří věku 85 let dosáhli před prvním lednem 2019, se důchod zvýší právě od lednové splátky.

Zvýšení minimální mzdy

Výši minimální mzdy i zaručené mzdy najdeme v nařízení vlády č. 567/2006, které bylo koncem roku 2018 také novelizováno. Sazba minimální mzdy od 1. ledna 2019 činí 13 350 Kč, došlo tedy k nárůstu o 1 150 Kč, téměř 9,5 procentního bodu. Pro úplnost dodejme i hodnoty minimální mzdy pro hodinovou práci, nově půjde o 79,80 Kč za hodinu, zatímco dosud si musel zaměstnanec za hodinu práce přijít nejméně na 73,20 Kč. Adekvátně s tímto zvýšením minimální mzdy rostou i sazby zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací uvedených v tomto nařízení.

Zvýšení minimální mzdy bude mít samozřejmě dopad i na výpočet některých dalších ukazatelů, např. se tak zvýší částka, kterou si může osoba vydělat, a přitom být zařazena a vedena v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Tato částka se totiž odvozuje od poloviny minimálním mzdy, tudíž bude od ledna 2019 činit 6 675 Kč.

Zvýšení částek životního a existenčního minima

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo vládě i zvýšení částek životního minima, nicméně do uzávěrky časopisu není jisté, zda tento návrh vláda schválí. Pokud ano, pak by se měly změnit i tyto v zásadě parametrické částky, od nichž se pak vypočítávají mnohé další dávky či posuzují nároky na ně. K poslednímu zvýšení těchto částek došlo s účinností k 1. lednu 2012, nárůst od ledna 2019 by měl činit cca 11 %. Částka životního minima jednotlivce by tak měla z nynějších 3410 Kč stoupnout na 3 790 Kč a existenční minimum z částky 2 200 Kč na 2 440 korun. Stejně jako u minimální mzdy je dopad nárůstu částek životního a existenčního minima podstatný pro mnohé jiné dávky, pro příklad zde uveďme například hodnotu osminásobku životního minima jednotlivce, která je rozhodná pro nárok na příspěvek na pomůcku s cenou pod 10 000 Kč, samostatně bydlící jednotlivec by tedy na příspěvek na takovouto pomůcku nárok neměl, pokud by jeho příjmy přesáhly částku 30 320 Kč za měsíc.

Marrákešská smlouva v české legislativě

Většina čtenářů již patrně tuší, že tzv. Marrákešskou smlouvou máme na mysli smlouvu zabývající se výjimkami z autorského práva při přeshraniční výměně autorských děl upravených pro osoby se zrakovým postižením a osoby s jinými poruchami čtení. Než si popíšeme, jak byla její ustanovení včleněna do českého autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dovolíme si uvést několik údajů o smlouvě samé.

Název smlouvy zní: „Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení“. Dokument byl přijat v marockém Marrákeši 27. června 2013, v platnost smlouva vstoupila 30. září 2016. Smlouva byla Evropskou unií ratifikována 1. října 2018, již předtím však byly vydány evropská směrnice a nařízení, upravující povinnost i způsob implementace ustanovení smlouvy do legislativ členských států EU.

Implementace do české legislativy

Zde musíme velmi ocenit, že Ministerstvo kultury od počátku jednání o samotné Marrákešské smlouvě, ale i při navrhování naší vnitrostátní implementace vše podstatné konzultovalo s osobami a organizacemi, kterých se ustanovení smlouvy týkají, mezi ostatními tedy i se SONS. Finální návrh byl SONS plně podpořen, ostatně jsme se účastnili (byť jen v roli veřejnosti) projednávání návrhu v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Od Ministerstva kultury průběžně dostáváme informace o postupu legislativního procesu.

Návrh novely autorského zákona je v době uzávěrky tohoto článku v Senátu Parlamentu České republiky, schválen již byl Poslaneckou sněmovnou. Věříme, že v Senátu nenarazí na významné obtíže, stejně jako snad ani podpis prezidenta republiky Miloše Zemana nebude zásadní překážkou, tudíž novela by mohla nabýt platnosti a účinnosti v průběhu ledna 2019.

Pojďme se tedy nyní podívat na její konkrétní ustanovení.

Novela navrhuje stávající licenci pro osoby se zdravotním postižením přesunout z ustanovení § 38 pod § 39 a dále navrhuje nová ustanovení § 39a a 39b. Ta zřizují institut oprávněného příjemce, za něhož se považuje osoba, která:

 1. je nevidomá,
 2. má zrakové postižení, které nelze kompenzovat nebo zmírnit tak, aby byla schopna číst stejným způsobem jako osoba bez tohoto postižení,
 3. má poruchu vnímání nebo čtení, která jí znemožňuje číst téměř stejným způsobem jako osoba bez takové poruchy, nebo
 4. není kvůli tělesnému postižení schopna držet knihu, časopis, noviny nebo obdobnou písemnost nebo s ní manipulovat nebo zaostřit zrak či pohybovat očima v míře dostatečné pro čtení.

Dále novela zřizuje institut oprávněného poskytovatele, jímž je právnická osoba, která jako jednu ze svých hlavních činností nebo jako součást svého poslání ve veřejném zájmu poskytuje nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu oprávněným příjemcům vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím.

Oprávněný poskytovatel může zhotovit formátově přístupnou rozmnoženinu díla, a tu oprávněným příjemcům i oprávněným poskytovatelům v České republice i v zahraničí rozšiřovat, půjčovat či sdělovat, to vše za podmínky, děje-li se tak bezúplatně a bez přímého či nepřímého hospodářského prospěchu a jen pro potřebu oprávněného příjemce.

Návrh přesně vymezuje, co se za formátově přístupnou rozmnoženinu pro účely těchto ustanovení považuje:

jde o rozmnoženinu originálu nebo rozmnoženiny díla v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu, jiné písemnosti, včetně souvisejících ilustrací, nebo notového záznamu, a to na jakémkoli nosiči, zhotovená v alternativním provedení nebo formátu, které umožňují oprávněnému příjemci číst nebo jinak vnímat dílo stejným nebo v podstatě stejným způsobem jako osobě bez postižení nebo poruchy podle předchozích odstavců.

Navíc novela pro oprávněné poskytovatele, kteří budou spolupracovat s oprávněnými poskytovateli či příjemci v zahraničí, přináší některé povinnosti, např. musí vést veřejně přístupný seznam děl, která poskytují, musí přijmout opatření, aby díla nebyla protiprávně sdělována veřejnosti, atp.

Praktický přínos

Nová úprava tedy nepřinese žádný zásadní průlom v již nyní existujících výjimkách z autorských práv ve prospěch českých občanů se zrakovým postižením. Vnitrostátní licence pro osoby se zdravotním postižením zůstává v plné šíři zachována, navíc je však umožněna legální přeshraniční výměna autorských děl, která jsou zpřístupněna zrakově postiženým osobám. Umožňuje všem, kteří splní definici oprávněných příjemců (viz výše), aby si mohli zpřístupněná autorská díla půjčovat, sdělovat i rozšiřovat od oprávněných poskytovatelů v ČR i v zahraničí.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS

Luboš Zajíc