Sbírka Bílá pastelka - také u nás v Jeseníku!

Publikováno 13.09.2019 11:49 Odbočka Jeseník


Obrázek

Bílá pastelka pomáhá nevidomým

Veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos koná již 20. rokem, podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést plnohodnotný život. Příspěvky dárců putují například na výcvik vodicích psů, navigační centrum pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.

Ve sbírkový den, který letos připadá na 16. říjen, vyrazí do ulic stovky dobrovolníků s kasičkami. Za drobnou částku si od nich můžete koupit bílou pastelku, symbol světa nevidomých. Přispět můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách, zasláním daru na sbírkový účet nebo pomocí DMS. Za veškeré dary děkujeme.

A proč Bílá pastelka? Bílá čára, kterou pastelka otiskne na papír, je očím neviditelná. Podobně "vidí" svět kolem sebe nevidomí. Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy a tvary však vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Bílá pastelka je tak symbolem rovnosti vidících a nevidomých.

DMS ve tvaru DMS PASTELKA 60 zašlete na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 60 Kč, sbírka obdrží 59 Kč; více informací na www.darcovskasms.cz.

Číslo účtu  8888332222/0800

www.bilapastelka.cz