Sbírka Bílá pastelka 2020

Publikováno 23.10.2020 09:31 Odbočka Prostějov


V letošním roce proběhl 21. ročník sbírky Bílá pastelka, i když trošku jinak a za složitých podmínek. Sbírku pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS od pondělí 12.10. do středy 14.10. Oblastní odbočka Prostějov spolupracuje pravidelně se šesti školami. Vzhledem k aktuální situaci se zapojily do prodeje pastelek pouze tři základní školy a dvě střední školy tentokrát účast na sbírce z pochopitelných důvodů odmítly. Střední škola Trivis nám původně slíbila spolupráci, i když měli jejich studenti distanční výuku, ale nakonec z důvodu zhoršení epidemie nechtěli své studenty vystavovat riziku nákazy. Nakonec vyrazila do terénu kolegyně Bc. Lenka Kyseláková a podařilo se jí vybrat i přes nepřízeň počasí 3 600 Kč. Žáci základních škol Jana Železného, Dr. Horáka a  E. Valenty vybrali kolem 10 000 Kč.

Shodou okolností na škole Jana Železného a E. Valenty pracují dvě naše dobrovolnice a a na Dr. Horáka učí jedna naše členka.

Žákům a také zástupcům jednotlivých škol moc děkujeme za výbornou spolupráci, které si moc vážíme.

V úterý všichni řešili přechod na distanční výuku a na druhém stupni byl omezený režim. Je obdivuhodné, že i přes tyto překážky věnovali čas sbírkové činnosti. Samozřejmě děkujeme všem dárcům, kteří také přispěli do naší sbírky a to i prostřednictvím QR kódu.

Finanční prostředky budou použity na speciální služby pro nevidomé a slabozraké a na podporu speciálních výukových programů.

Pavlína Bartošková