SONS Šumperk. Výlet do Olomouce.

Publikováno 10.08.2015 09:49 Odbočka Šumperk


Obrázek

Dne 6. srpna uspořádal SONS Šumperk výlet do Olomouce. Prohlédli jsme si Botanickou zahradu v Bezručových sadech, kde je vybudována zahrada smyslů, která je určena především nevidomým a slabozrakým. Přístup k záhonu je řešen bezbariérově. Květiny a byliny jsme poznávali čichem a hmatem. U každé rostlinky nechybí popisky v braillově písmu. Po návštěvě botanické zahrady jsme se vydali k přístavišti, kde na nás již čekala Ololoď. Vyhlídková plavba lodí je doprovázená výkladem o zajímavostech na břehu ale i o historii Olomouce a samotné řeky Moravy. Společnost nám dělaly kanoisté a holuby. Dopluly jsme až ke klášternímu Hradisku a cestou jsme se dověděli, kde byl chycen největší sumec na řece a jak vodník Emil čistí vodu v řece Moravě. Cestou zpět nám bylo umožněno Ololoď kormidlovat. Výlet do Olomouce se vydařil, sice zpocení ale všichni byli spokojení.