SONS Šumperk, účast na prezentacích.

Publikováno 22.06.2015 09:53 Odbočka Šumperk


Obrázek

V Zábřehu na Moravě uspořádala střední škola sociální péče a služeb, akci člověk člověku. Žáci školy se oblékly do kostýmů pohádkových postav. SONS Šumperk zábavnou formou prezentovala činnost a služby. Děti si vyzkoušely formou hry život nevidomých a slabozrakých osob. Velké nadšení z působilo malování ze simulačními brýlemi. Poděkování patří žákům u učitelů střední školy sociální péče a služeb.

Civilní obrana Šumperk, uspořádala na své základně na Lužích již 11 ročník tradiční zábavy. Při tom hrou pro dědi a zábavnou formou pro rodiče prezentovala jak si pomoci při živelných a průmyslových katastrofách nebo při válečných událostech. SONS Šumperk prezentovala činnost a služby. Zábavnou formou ukázaly jaký je život nevidomých a slabozrakých osob. Děti formou hry zkusily jak pomocí hmatu a sluchu hrát hry upravené pro nevidomé a slabozraké osoby. A na závěr vyrobily růžičku a malovaly na sluníčko. Rodiče si prohlédly pomůcky a zkusily jak pomoci nevidomé nebo slabozraké osobě. Poděkování patří organizátorům z CO a všem spolkům a organizacím, jež prezentovaly svou činnost a služby.

Den integrovaného záchranného systému v Zábřehu na Moravě. Návštěvníci mohli sledovat akční ukázky práce policistů a hasičů. Den IZS přilákal hlavně děti ze škol. Ti mohly sledovat zadržení pachatele pomoci služebního psa. Ozvala se i střelba ze samopalu při zadržení nebezpečného pachatele. Zásahová jednotka ukázala, jak klepe na dveře, ale beranidlem a nečeká na povolení ke vstupu. Akční ukázky předvedli také hasiči, kteří ukázali záchranu zraněného horolezce pomoci slanění. Kromě toho se prezentovaly i další složky IZS. SONS Šumperk zábavnou formou prezentovala svou činnost a služby. Velký zájem byl o vyzkušení pomůcek a simulačních brýlí. Ty nejmenší se zajímaly o hry, za velkého zájmu si je zkusily zahrát. Poděkování patří všem organizátorům za pěkný den IZS.

Rostislav Miller