SONS Šumperk prezentace v Mohelnici

Publikováno 03.07.2015 13:43 Odbočka Šumperk


Obrázek

Prezentace činnosti a služeb SONS Šumperk v Mohelnici, se uskutečnila 23. června 2015. Zábavnou formou prezentovala SONS pomůcky, hry a praktické zkoušení jak žijí nevidomé a slabozraké osoby. Na prezentaci přišli žáci základních a středních škol. Živě se zajímaly o hry a pomůcky. Komentáře byli takové, že je to zajímavá zkušenost, když nemohou použít zrak a jsou rádi, že vidí. Podívat se na pomůcky přišli pracovníci z města i úřadu práce. Poděkování patří městu Mohelnice, s jehož finančním přispěním se mohla prezentace konat.  Odměnou organizátorům byla spokojenost návštěvníků prezentace kteří si odnesly zajímavé zkušenosti.

Rostislav Miller