ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Publikováno 28.02.2018 08:59 Odbočka Havlíčkův Brod


Obrázek

 

   Paní lektorka nám zdůraznila, jak je důležitá tzv. technická první pomoc, například vypnout elektrický proud, zastavit přívod vody, použít hasicí přístroj nebo zavřít psa, aby neohrožoval záchranáře, to samozřejmě podle potřeby a místa, kde se něco stalo.

   Povídali jsme si o různých druzích zdravotních problémů, od nevolností po požití nebezpečných látek (nevyvolávat zvracení, okamžitě volat RZS), přes ošetřování popálenin podle stupňů, nejrůznější úrazy a krvácení. Zopakovali jsme si, jak co nejefektivněji a nejbezpečněji zastavit krvácení podle jeho intenzity, že musíme zabránit prochladnutí zraněného, jak se chovat například při uříznutí prstu a podobně. Dříve se velká pozornost věnovala umělému dýchání, v současnosti se od tohoto způsobu ustupuje a hlavní důraz je kladen na nepřímou masáž srdce. O té jsme si také povídali, ale pouze teoreticky. Z časových důvodů nezbyl čas na praktické ukázky a vyzkoušení.

   Paní Kudlová má za sebou dlouhou praxi a zkušenost z práce na oddělení JIP havlíčkobrodské nemocnice. Poskytla nám spoustu informací a zodpověděla mnoho otázek. Probrali jsme například často diskutované téma neustále se měnícího povinného obsahu autolékárniček a „trvanlivosti“ obvazů. Zajímavostí také bylo specifikování situací, kdy první pomocí je podání „tvrdého“ alkoholu - požití metylalkoholu nebo nemrznoucí směsi do motorových vozidel - „Fridex“. Hovořili jsme také o tom, jak se zachovat v situacích, kdy například najdeme člověka v hypoglykemickém kómatu, při epileptickém záchvatu, případně jak se zachovat, když narazíme na pravděpodobně silně opilého člověka.

   Také jsme si zopakovali, jak důležitá je prevence a předcházení drobným úrazům. Jak se nevyplatí krájet pilkovým zubatým nožem housku v dlani (obnášelo to 6 stehů). Jedna z našich členek s chápavým úsměvem pokývla hlavou - v jejím případě to bylo krájení tuhého másla…

   Témat bylo hodně, a proto jsme se s paní Janou dohodli na pokračování školení, abychom si mohli prakticky vyzkoušet srdeční masáž a jiné způsoby první pomoci. Druhá část školení se uskuteční v pondělí 10. září, opět po jednání oblastní rady.

   Poskytnutí první pomoci, podle svých možností a znalostí, je morální povinností každého člověka, navíc je i stanoveno zákonem. Doufejme, že nebudeme nikdy účastníky či svědky těžkých zranění či zdravotních problémů, ale je dobře být připraven a nenechat se zaskočit.

 

             napsala Marie Heilandová

             foto Marie Vinklerová

Celou přednášku bedlivě sledoval i vodící pes Woody :).