SEMINÁŘ S ČESKOU SPOŘITELNOU

Publikováno 10.06.2017 19:00 Odbočka Havlíčkův Brod


   V úterý 18. dubna, ihned po velikonoční pomlázce, jsme se ráno sešli v jihlavské odbočce a vyhlídka na několikahodinové sezení a poslouchání nudné přednášky nás nijak netěšila. Naštěstí jsme se opravdu mýlili a skutečnost byla zcela jiná.

   Dva pracovníci České spořitelny, paní Markéta Grušková a pan Tomáš Skoták, nás brzy přesvědčili, že komunikace a schopnost navázat kontakt je jejich silnou stránkou a své práci rozumějí. Po představení křestními jmény následovala nikoliv suchá teorie, ale spontánní navázání kontaktu, otázky a odpovědi, výzvy a zajímavé podněty. Na základě zhodnocení svých povahových vlastností a způsobu jednání se měl každý z nás přirovnat k některému zvířeti. Potom pan Tomáš představoval zrakově postiženého člověka, který přichází do odbočky zjistit, jakým způsobem by mu mohli pomoci, co může očekávat. My jsme měli za úkol vhodně volenými otázkami a zároveň aktivním nasloucháním zjistit co nejvíce informací a nabízet možnosti. Dále jsme byli vyzváni, abychom jedním slovem vyjádřili svůj osobní pocit, co nám přináší členství a práce v SONS, proč jsme členy, co očekáváme. Ve skupinkách jsme si vzájemně zkoušeli navazovat kontakt, aktivně naslouchat klientovi, klást vhodné otázky, nabízet radu a pomoc. Lektoři nás seznamovali s určitými zásadami, jak postupovat, na co nezapomenout.

   po poslední pauze jsme si „rozhýbali“ myšlení několika hádankami a pokračovali v programu. Dostali jsme potřebný prostor pro otázky, připomínky a zkušenosti z praxe, do ničeho jsme se nemuseli nutit, komunikace byla naprosto otevřená a spontánní.

   I závěr semináře byl celkem netradiční- každý z nás si mohl vzít jeden malý kamínek, ten, který člověku tak nějak sám „vklouzne“ do dlaně, protože k němu patří. Sevřít ho v ruce a ve chvíli tichého soustředění si uvědomit, jaký pocit si odnášíme, co nám společná práce dala, co jsme se naučili a co jsme si uvědomili. Potěšilo nás, když oba přednášející konstatovali, že setkání s námi pro ně bylo velkou zkušeností, ocenili naši činnost a upřímně popřáli vše dobré. Jistě nejen za sebe mohu říci, že jsme si ze semináře odnášeli spoustu nových podnětů a pohledů.