SEČTENO! UŽ ZNÁME VÝTĚŽEK SBÍRKY I ZA JESENÍK

Publikováno 28.10.2022 13:59 Odbočka Jeseník


Obrázek

Dobrovolnické dvojice bylo možné potkat v průběhu všech tří sbírkových dní na náměstí, před prodejnou Albert, Kaufland a Billa a v úterý v Priessnitzových léčebných lázních. V letošním roce se podařilo umístit kasičky na recepce těchto organizací – Městský úřad Jeseník, Policie ČR, Městská policie Jeseník, Domov Sněženka Jeseník, Gymnázium Jeseník. Do sbírky se zapojili studenti ZŠ Jeseník (6 studentů v ulicích města a 3 studenti ze školního parlamentu na jednotlivých budovách školy – Nábřežní, Průchodní a B. Němcové). Dále 7 studentů z odborného učiliště v Lipové Lázních pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Tovaryšové. Velkou pomocí byla skautská družina 8 starších skautek pod vedením Veroniky Trunečkové. Velký dík patří nově zapojené dobrovolnici z Jeseníku, paní Simoně Škrabanové, která nám věnovala velký díl svého volného času a osobního nasazení a podařilo se jí do kasičky nasbírat nejvyšší obnos za Jeseník ve výši 5.017,- Kč. Za naši odbočku se zapojily obě zaměstnankyně a členové Linda Floriánová a Jan Dobrovský. Velmi si vážíme času a úsilí všech zapojených, ještě jednou velké a upřímné díky!


Obrázky