S bílou holí pro Bílou pastelku

Publikováno 20.05.2017 22:29 Málková Marie


Obrázek

 

Ve středu 17. května 2017 od cca 10 do 18 hodin se konala v dolní části Václavského náměstí  (Na Můstku) akce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. , pořádaná na podporu veřejné sbírky Bílá pastelka.

Během dne měla veřejnost možnost seznámit se s některými pomůckami používanými nevidomými a těžce zrakově postiženými a také pod vedením zkušených lektorů si vyzkoušet chůzi s bílou holí v simulovaných podmínkách.  Uměle postavená dráha z překážek nebyla z nejlehčích, bariér bylo jako v běžném životě dost, ale vždy byla k dispozici pomocná ruka průvodců. Potěšil nás zájem účastníků všech věkových kategorií. Děkujeme Technické správě komunikací za zapůjčení zábran na vytvoření výukové trasy.

Akce měla bohatý doprovodný program, poděkování patří také všem účinkujícím, dobrovolníkům, školitelům a dárcům.  

Slovem provázela paní Alena Vozníčková, záštitu nad akcí převzala reprezentantka ve sportovní chůzi a účastnice OH 2016 Anežka Drahotová.

Akce pokračuje 21. května v Poděbradech.


Obrázky