Říjnové události

Publikováno 01.11.2018 09:42 Odbočka Jeseník


Obrázek

V průběhu měsíce října jsme se ve středečních klubech věnovali tvoření s dýněmi, v klubu vaření se dostala ke slovu druhá soutěžící – paní Jana Kaminská, do křesla pro hosta usedla naše předsedkyně paní Hana Vernerová (z důvodu nemoci původně plánovaného hosta). Každý týden v říjnu se uskutečnila lekce keramiky, kde vznikají různorodé keramické zvonečky a byl prostor i na vlastní tvorbu. Ve čtvrtek 4. 10. se někteří členové potkali na přátelském setkání ve Zdravé kavárně. Další čtvrtek 18. 10. se účastníci keramiky vydali na výstavu keramiky v prostorách zahrady SVČ DUHA. V pátek 19. 10. byla naše odbočka úspěšně prezentována na farmářských trzích v Jeseníku. V úterý 23. 10. proběhlo v jesenickém Centru sociálních služeb hodnocení Týdne sociálních služeb, kterého se naše odbočka zúčastnila letos v červnu. Ve středu 24. 10. se zaměstnankyně odbočky vydali na školení do Olomouce ohledně standardů kvality sociálních služeb a supervize. V úterý 30. 10. proběhlo v kanceláři dušičkové tvoření.


Obrázky