Reprezentativní koncert SONS ve Španělském sále Pražského hradu

Publikováno 03.01.2019 08:55 Filgasová Dagmar


Obrázek

Barokní sál Španělského sálu Pražského hradu přivítal v pondělí 3. 12. 2018 téměř 700 návštěvníků již tradičního 25. ročníku koncertu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Záštitu nad tímto koncertem převzal prezident republiky Miloš Zeman a pražský arcibiskup Dominik Duka.

Každoročně je tento den spojen nejen s Mezinárodním dnem zdravotně postižených, ale také s předáváním cen ministra zdravotnictví ČR osobnostem, které se v daném roce významně zasloužily o pomoc zdravotně postiženým občanům. Laureáty roku 2018 se stali Bc. Dagmar Soukupová a Mgr. Václav Krása, které slavnostně dekoroval za zvuku fanfár ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Krásné tóny vážné hudby se rozezněly díky orchestru Czech Virtuosi pod taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce. Orchestr Czech Virtuosi, jehož uměleckým vedoucím je Karel Procházka, má za sebou již přes dvacet let účinkování, během nichž se – přes svůj poměrně široký záběr – vyprofiloval na špičkovou interpretaci děl W. A. Mozarta. Tuto svou dominantní schopnost také na koncertě SONS brilantně předvedl – ze sedmi programových děl byly hned čtyři od tohoto autora. Úvod ovšem patřil Beethovenově předehře k dílu Stvoření Prométheova (op. 43), která byla označena odbornou recenzí jako „padesát odstínů jásání“.

Zvonivý hlas nevidomé zpěvačky Petry Musilové, absolventky oboru zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze a pak i řady mistrovských kurzů se rozezněl do všech zákoutí Španělského sálu Pražského hradu. Pět árií (J. S. Bach, G. F. Haendel a třikrát W. A. Mozart) spolu s jejím svítivým hlasem předznamenaly stoupající náročnost i působivost koncertu.

Hbité prsty nevidomého ruského klavíristy Dimitrije Budnikova rozkmitaly klaviaturu nádherného křídla a přednesly Koncert pro klavír a orchestr A dur, K. 414. Tento mladý umělec je navzdory věku již nepochybně hvězdou přinejmenším ruské hudební scény, a to nejen mezi nevidomými. Úctyhodné je jeho rozpětí od klavíru a varhan přes flétnu, zpěv a skladbu až po publicistiku expertní i populární. Působivý přednes klavíristy byl oceněn dlouhými ovacemi publika, které si vyžádalo přídavek v podobě vlastní autorské klavírní skladby.

Nadšení posluchačů koncertu bylo znát i po jeho ukončení, kdy sváteční atmosféra dominovala vzájemným setkáním a oceněním vystupujících. Letošní ročník koncertu se mimořádně vydařil a již nyní očekáváme jeho důstojné pokračování v roce příštím.

 

Dagmar Filgasová

 

 


Obrázky