Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních

Publikováno 06.10.2021 21:11 Odbočka Karlovy Vary


Obrázek

byl situován do rozmezí sedmi dnů s důrazem na činnosti, které přispívají ke zlepšení zdravotního a psychického stavu účastníků.
Základní pilíře pobytu tvořily především turistické vycházky směřující k procvičování chůze s průvodcem, orientaci v neznámém prostředí a zlepšení celkové fyzické kondice.
Samotná lokalita jednoho z nejkrásnějších lázeňských měst, od 24. 7. 2021 již zapsaných do Seznamu památek UNESCO, nádherné parky a přilehlá malebná okolí vybízely k oblíbeným a opakovaným vycházkám, mapujícím samotné prostředí do takové míry, aby se nevidomí i s jejich doprovody byli schopni vrátit se bez potíží z jakéhokoliv místa města zpátky do hotelu. Také delší a fyzicky náročnější turistiku zvládala drtivá většina účastníků bez větších problémů.
Park Boheminium s jeho úžasnými miniaturami zanechal zcela jistě v myslích všech nesmazatelnou stopu.
Národní přírodní rezervace. Kladské rašeliny u Mariánských Lázní představovala pro účastníky zase jinou výzvu, přístupové dřevěné chodníky vyžadovaly pečlivější mapování terénu se zostřenou orientací a s intenzivním využitím bílých a trekingových holí.
Všichni účastníci se každý den vyrovnávali s mnoha formami neznámého terénu, od svahů a úzkých cestiček přes rozmanitá schodiště až po náročné původní kostkové dlažby. Odměnou jim byly ochutnávky lázeňských pramenů, poslech kolonádního koncertu nebo neopakovatelný zážitek u jedinečné zpívající fontány.
Mnozí ještě procvičili svou orientaci při nástupu i výstupu do lázeňského vláčku, zachycujícího svou jízdou kontury nejzajímavějších míst lázeňského města.
Rehabilitační cvičení a plavání v bazénu si účastníci pobytu byli nuceni odepřít z důvodu uzavření městského bazénu a s přihlédnutím i ke chladnějšímu počasí, ale vše si vynahradili pohybem v ranních rozcvičkách na přilehlém venkovním zázemí hotelu a relaxací odborných masáží.
Účinné procvičování jemné motoriky prokázali účastníci velice zdařilým domalováváním obrázků barevnými křídami na tmavém podkladu, vymalováváním mandal a quillingem, zručným tvořením předmětů z proužků papíru, mnohdy za obdivuhodné naváděcí asistence lépe vidícího kolegy nebo instruktora.
Se simulovanou zvukovou střelbou se mnozí setkali poprvé, ale přesto projevili při tomto procvičování sluchové orientace a postřehu svoje nadprůměrné prostorové vnímání, v mnoha případech s nečekaným výsledkem velmi dobré mušky. Nejnovější kompenzační pomůcky s užitečnými aplikacemi využili přítomní ke zvýšení samostatnosti a nezávislosti zrakově postižených, nácvikem dovedností dokázali svou schopnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi.
Cíl rekondičního pobytu byl naplněn. Kolektiv byl perfektně sehraný, účastníkům se podařilo vybudovat týmovou soudržnost, vzájemnou podporu a pomoc, byly navázány nové přátelské vztahy. Na aktivitách si zrakově postižení připomněli pravidla týmové práce, zdokonalili se v používání kompenzačních pomůcek, osvojili si komunikační dovednosti, utužili fyzickou kondici a orientaci v neznámém prostředí, procvičili motorické schopnosti a jemnou motoriku.
I přes individuální pochybnosti v sebe sama u některých aktivit překonali nevidomí své počáteční pochybnosti a věnovali se všem činnostem s veškerým zápalem a intenzitou sobě vlastní, nikdo se nevyhýbal ani neodmítnul účast na celkovém dění.
Nezanedbatelné poděkování patří instruktorkám, které navodily přátelskou atmosféru a poskytly maximální podporu a motivaci k aktivitám všem přítomných. 
Obrázky