Rekondičně-relaxační pobyt v Hostětíně

Publikováno 22.01.2018 13:20 Odbočka Kroměříž


Obrázek

 

Hostětín den 1.

Do Hostětína jsme přijeli vlakem společně s účastníky pobytu ze Zlína a Uherského Hradiště. Na recepci centra Veronica nás přivítali a přidělili nám pokoje, abychom se mohli ubytovat. Po ubytování jsme se postupně scházeli v místnosti sloužící jako jídelna a přednáškový sál, kde bylo dost času u kávy a čaje na vzájemné seznámení. Při čekání na oběd jsme s našimi kolegy z Uherského Hradiště probrali mimo jiné i plánovaný bowlingový turnaj a úskalí výuky, psaní a čtení Braillova bodového písma, které pro členy naší odbočky připravujeme od února. Po dobrém obědě a přivítání paní ředitelkou ekocentra Veronica nás vedoucí pobytu Ing. Filgasová informovala o programu prvního dne. Nejprve to byla přednáška o zahradní terapii. V první části přednášky nás lektorka paní Zuzana Galle seznámila s pojmem Zahradní terapie, možnostmi jejího využití a představila některé realizované projekty související s touto terapií. Zmínila se také o aktivitách, které je možné v rámci zahradní terapie provádět. Ve druhé, praktické části, mohli nevidomí hmatem poznávat nejrůznější přírodní materiály, vytvořit si z nich pexeso, připravit si čajovou směs z různých bylin nebo pomocí zvuků odhadovat druhy přírodnin v uzavřených tubách a hledat stejné zvuky.

Po odpolední svačince přišla na řadu přednáška o zimní přírodě, chování a životě zvířat v zimním období - býložravých savců, kun, plchů, netopýrů, medvědů, psovitých a kočkovitých šelem a ptáků. Během přednášky jsme měli možnost hmatem prozkoumat odlitky stop vlka, rysa, havrana či model sovích vývržků a poslouchat zvukové nahrávky hlasových projevů zvířat. Nakonec jsme si s paní lektorkou zazpívali za doprovodu kytary.

Po večeři a krátkém odpočinku přišel čas na poslední bod programu tohoto dne, a tím byla lekce muzikoterapie. Nejprve nás lektorka paní Mirka Veselá teoreticky seznámila s jejími technikami, načež jsme přistoupili k praxi hrou na bubny Djembe. Po jejím zvládnutí jsme nacvičili kruhový tanec, poté jsme se rozdělili na tanečníky a bubeníky, aby tanečníci mohli zatančit za doprovodu bubnů.

V další části terapie jsme si všichni vybrali z různých rytmických nástrojů a utvořili tak muzikoterapeutický orchestr. Paní lektorka vyzvala prvního hráče, aby začal hrát libovolnou melodii a ostatní se postupně přidávali. Když už hrál celý orchestr, přidala se k orchestru hrou na šamanský buben doprovázenou zpěvem. Dále jsme si zaběhli překážkový koňský dostih na bubnech Djembe a nakonec se zharmonizovali hrou na tibetské mísy a činelky. Paní lektorka nám předvedla i další nástroje, které při muzikoterapii používá, tzv. dešťové dřevo, valašskou třídírkovou píšťalu, pastýřskou fujárku, nástroj zvaný brumle, australský nástroj Didgeridoo a ústní harfu. Vše pak zakončila ukázkou hry na tibetské mísy s gongovou tečkou. Byl to úžasný zážitek, do kterého se aktivně zapojili všichni účastníci a při kterém se všichni pěkně vyřádili. Muzikoterapie se nám protáhla ze dvou plánovaných hodin na tři a do postele jsme se dostali až po desáté hodině.


Obrázky