Redakce ZORA - nabídka periodik na příští rok 2023

Publikováno 14.09.2022 08:51 Odbočka Praha západ a KC Vrchlická


Začíná: 14.09.2022 09:00
Končí: 30.12.2022
Kde: Praha

Vážení a milí čtenáři,
redakce časopisu ZORA připravila nabídku periodik na rok 2023. Díky
včasnému výběru si zajistíte, aby do vašich schránek či počítačů dál pravidelně
přicházeli vaši věrní papíroví nebo digitální či zvukoví společníci. 
Obzor bude od roku 2023 měsíčníkem a každé vydání bude obsahovat témata
všech tří dosavadních příloh – texty o intimních záležitostech, stejně jako
o fyzickém i duševním zdraví a harmonickém životě. Vycházet bude ve zvukové
i textové formě. Jako čtvrtletník ve zvětšeném černotisku zůstává obsahově
beze změny.
Ke změně dochází u titulů řady 3 a 5. U všech kromě kódu 33 a 35 – Naše šance
(33), která vychází pouze ve zvukové verzi a Téčka (35), které bude nadále k dispozici
pouze ve verzi textové – bude na flash disk nahrána audio i textová verze,
předplatitel si může vybrat, kterou z nich využije.
Čtenáři časopisu Kontakty již ve školním roce 2022/23 dostávají ob jedno číslo
přílohu Hmaták s haptickou grafikou, čtenáři Světlušky v každém čísle již vyzkoušenou
přílohu – černotiskovou verzi graficky identickou s bodovým tiskem,
která pomůže těm, kdo žákům pomáhají při učení Braillova písma, aniž by ho
museli znát.
Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkávání.
Vaše Zora
Kód, Název, Charakteristika, Kolikrát ročně vychází, Předplatné na rok
1. Časopisy tištěné ve zvětšeném písmu
01, Zora, kmenový časopis, 12x, 180 Kč
02, Ema, čtvrtletník (nejen) pro ženy, 4x, 120 Kč
03, Obzor, čtvrtletník pro celou rodinu, 4x, 120 Kč
2. Časopisy tištěné v bodovém (Braillově) písmu
11, Zora, kmenový časopis, 24x, 100 Kč
12, Ema, měsíčník (nejen) pro ženy, 12x, 100 Kč
13, Kontakty, čtení od září do června pro žáky 2. stupně ZŠ, 10x, 100 Kč
14, Světluška, čtení od září do června pro žáky 1. stupně ZŠ, 10x, 100 Kč
15, Hudebník, zprávy ze světa hudby, 4x, 100 Kč
16, Svět, příroda a společnost, populárně naučný magazín, 6x, 156 Kč
17, Koření, dvouměsíčník zábavy a luštění, 6x, 156 Kč
18, První čtení, texty tištěné ob řádek pro začínající čtenáře Braillova písma, 4x,
100 Kč
19, Aúroro, četba v jazyce esperanto, 3x, 120 Kč
20, Kalendárium, výročí na každý den, 1x, 30 Kč, pro čtenáře bodové Zory zdarma
3. Časopisy zasílané ve zvukovém a textovém formátu na flash discích
31, Zora, kmenový časopis, 24x, 156 Kč
32, Naše šance, měsíčník s živými reportážemi a rozhovory, 12x, 156 Kč (pouze
zvuk)
33, Ema měsíčník (nejen) pro ženy, 12x, 156 Kč
34, Obzor – měsíčník o zdravém těle, duši i sexu, 12x, 156 Kč
35, Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, 12x, 156 Kč (pouze text)
36, viz kód 34
37, Azor, čtvrtletník o psech, zejména vodicích, 4x, 100 Kč
38, Aúroro, poslech v jazyce esperanto, 3x, 120 Kč
39, Flash komplet, 12x, 360 Kč, zahrnuje tituly Zora + Ema + Naše šance + Světluška
+ Kontakty + Hudebník + Svět, příroda a společnost + Koření Obzor
+ Azor + Téčko, všechny s výjimkou Naší šance (jen zvuk) a Téčka (jen text)
ve zvukové i textové formě
4. Časopisy dostupné přes internetové rozhraní
i tyto tituly budou po obdržení hesla dostupné v obou formátech a předplatitel
si bude moci zvolit, který si stáhne – textovou nebo MP3 verzi.
41, viz kód 42
42, Internetový komplet Digi Zora, 12x, 330 Kč. Obsahuje tituly Zora + Ema +
Naše šance + Světluška + Kontakty + Hudebník + Svět, příroda a společnost
+ Koření + Obzor + Azor + Téčko, všechny s výjimkou Téčka (jen text) a Naše
šance (jen zvuk) ve zvukové i textové formě
43, Zora, kmenový časopis, 24x, 120 Kč
44, Ema, měsíčník (nejen) pro ženy, 12x, 108 Kč
45, Naše šance, měsíčník s živými reportážemi a rozhovory 12x, 108 Kč (pouze
zvuk)
46, Aúroro, poslech v jazyce esperanto, 3x, 80 Kč
47, Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, 12x, 138 Kč (pouze text)
5. Časopisy zasílané v textovém formátu na flash discích – kategorie zrušena
vzhledem k souběhu obou formátů v kategorii 3, resp. k ukončení načítání
Téčka lidskými načitateli.
6. Časopisy zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
61, Digi Zora komplet, vychází průběžně, 290 Kč. Zahrnuje tituly: Zora + Ema
+ Světluška + Kontakty + Hudebník + Svět, příroda a společnost + Koření +
Obzor + Azor + Téčko
62, Téčko, o technice zrakově postiženým na míru, vychází průběžně, 108 Kč
7. Časopisy zasílané ve zvukovém formátu na CD
71, CD komplet, 12x, 360 Kč. Zahrnuje tituly: Zora + Ema + Naše šance + Obzor
+ Azor
72, Aúroro, poslech v jazyce esperanto, 3x, 120 Kč
Nejčastější otázky a odpovědi
Do kdy si mohu objednat předplatné?
Abychom mohli zpracovat vaše objednávky, uhraďte, prosím, předplatné na rok
2023 do konce listopadu 2022.
Jakým způsobem předplatné uhradit?
Předplatné můžete uhradit třemi způsoby – v hotovosti, složenkou (kterou však
neplaťte přes účet – nelze pak spárovat a dohledat plátce) či bankovním převodem.
Po uhrazení předplatného složenkou či převodem můžete pro jistotu poslat
zprávu prostřednictvím elektronické pošty s datem úhrady na naši e-mailovou
adresu zora-objednavky@sons.cz.
V případě, že se jméno plátce liší od jména odběratele, prosíme o sdělení, na jakou
adresu mají být periodika zasílána.
V případě objednání v průběhu roku – po 1. lednu 2023 – lze titul objednat
od následujícího čísla.
Platba v hotovosti
Rádi vás přivítáme v redakci Zora ve 4. patře Domu služeb SONS ČR v č. 404.
Budeme se vám věnovat v pondělí až čtvrtek v době od 9 do 11 hodin, jindy
jen po předchozí telefonické dohodě – důvodem je kratší úvazek tajemnice
redakce.
Předplatné lze uhradit i v rámci hromadné objednávky na podzimních shromážděních
oblastních odboček.
Platba složenkou
Složenku pro předplatné na rok 2023 vám rádi na vyžádání zašleme na Vaši poštovní
adresu. Požádat o ni můžete na telefonu 221 462 472 či na adresách zoraobjednavky@
sons.cz, nebo Redakce Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1.
Složenku, prosím, vyplňte hůlkovým písmem. Do zprávy pro příjemce, která se
nachází na přední straně složenky uprostřed, napište kódy (jsou uvedeny v přehledu
časopisů jako první údaj na řádku) vybraných periodik. Zpráva pro příjemce
má dva řádky po 12 okénkách. Do každého okénka vepište pouze jednu
číslici, mezi jednotlivými kódy vynechte prázdné okénko (na jeden řádek se tedy
vejdou 4 kódy). Pokud je objednávka větší, zašlete nám seznam objednaných
periodik a jmen čtenářů na poštovní nebo e-mailovou adresu redakce Zora.
Platba bankovním převodem
Časopisy si můžete předplatit také prostřednictvím převodu ze svého účtu na redakční
účet 158923761/0300. Do zprávy pro příjemce (popisu platby) uveďte
jméno a příjmení odběratele a kódy objednaných periodik, oddělené čárkami.
Jak získám k časopisům přístup přes svůj počítač?
Předplatitelé periodik přes internetové rozhraní (kódy 42, 43, 44, 45, 46 a 47)
obdrží e-mailem na přelomu roku přihlašovací parametry a předplatitelé periodik
e-mailem (kódy 61 a 62) obdrží zprávu o přihlášení k odběru elektronickou
poštou. Prosíme nové předplatitele, aby uvedli svou e-mailovou adresu.
Mohu si zaslané zvukové nosiče ponechat?
CD s nahranými časopisy si ponechejte ve svém archivu. Zapůjčené flash disky,
prosím, vracejte do deseti dnů po obdržení na přiloženou adresu.
Kde si mohu objednat stolní a nástěnné kalendáře?
V Knihovně a tiskárně pro nevidomé: KTN, Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1.
Kalendáře vám přijdou poštou. Osobní odběr je možný v oddělení osobních výpůjček
Krakovská 23, Praha 1. Bližší informace získáte na telefonu 222 210 131.
Mohu dostávat i časopisy ze Slovenska?
Naším prostřednictvím si stále můžete předplatit periodika z produkce Slovenské
knihovny pro nevidomé v Levoči. Jejich nabídku vám na vyžádání rádi zašleme.
Předplatné slovenských periodik lze uhradit výhradně v hotovosti v sekretariátu
redakce Zory.
Pro slovenské zájemce o naše časopisy: jakýkoli titul z produkce redakce Zory
si lze předplatit prostřednictvím Slovenské knihovny pro nevidomé v Levoči,
Štúrova 1438/36, 054 01 Levoča, Slovensko, tel.: +421 53/451 36 48.
Objednávky eviduje a ráda vám poradí Kateřina Rovenská, tel. 221 462 472,
e-mail: zora-objednavky@sons.cz. Redakce Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1