RELAX TIME s Blankou

Publikováno 28.02.2022 10:42 Odbočka Ústí nad Labem


Obrázek

Dne 23.2.2022 jsme se s našimi členy opět sešli v klubovně TyfloCentra, kde jsme tentokrát hráli společenskou deskovou hru PLNÝ KURNÍK. Další setkání v měsíci březnu budou 9.3. a 20.3.

Těšíme se na hojnou účast

Vaše Blanky


Obrázky