Průběh ETM 2018 v Praze

Publikováno 25.09.2018 11:24 Málková Marie


Obrázek

Evropský týden mobility letos probíhal ve dnech 16. až 22. září. Metodické centrum SONS ČR se zapojilo do přednáškového bloku Den bez bariér 18. 9. a dále 22. 9. do akce Den bez aut.

Den bez bariér s prezentacemi odborníků se uskutečnil v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování).  V úvodu dne zástupce Fakulty stavební VŠB -TU v Ostravě Ing. Renata Zdařilová, PhD. měla přednášku o legislativě, týkající se bezbariérového užívání staveb. V dalším bloku prezentoval Ing. František Brašna, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR, zkušenosti z praxe, dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru z hlediska samostatného a bezpečného pohybu osob se zrakovým omezením (nevidomých a slabozrakých).

Další prezentace byly od zástupců Pražské organizace vozíčkářů, z. s., Ing. arch. Jan Tomandl ukázal dobrá i nevyhovující řešení bezbariérových úprav pro osoby s omezenou možností pohybu, Mgr. Kateřina Novotná výstupy z monitorování přístupnosti veřejného prostoru. V konci odpoledního bloku proběhly již prezentace v užším kruhu: projekt Mapy bez bariér představil za Konto bariéry Ing. Petr Hazuza a v závěru promluvil Mgr. Václav Krása za Národní radu osob se zdravotním postižením ČR na téma Program mobility a grantová schémata představil zástupce Magistrátu hlavního města Prahy Jan Hájek. Akce se zúčastnili zástupci úřadů, ale i studenti. V rámci celodenního doprovodného programu si mohli vyzkoušet chůzi se slepeckou holí a konzultovat s odborníky ze SONS ČR, z. s. nebo pohyb na vozíku.

Den bez aut se odehrál v Křižíkově ulici. Program byl bohatý, přes čtyřicet stánků různých organizací představilo mimo jiné zajímavosti a novinky ze světa dopravy, témata se týkala i životní prostředí, Prahy bez bariér a doplňovaly ho různé koncerty. Zapojila se i SONS ČR, z. s., Metodické centrum odstraňování bariér – jako minulý rok zde byla pro veřejnost k dispozici uměle vytvořená dráha pro nácvik chůze s bílou holí a byla zde možnost seznámit se s některými pomůckami nevidomých a slabozrakých. Počasí už jasně naznačovalo, že podzim je za dveřmi, přesto účast nebyla malá. Jak to vypadalo u našeho stánku číslo 14 – byla zde živá atmosféra, zajímaly se rodiny s dětmi, senioři, ale i odborníci stavaři, pedagogové, viz přiložená fota.

 


Obrázky

Den bez bariér CAMP Den bez bariér CAMP
Den bez bariér - prezentace Den bez bariér - prezentace
Den bez aut - Křižíkova ulice, stánek SONS Den bez aut - Křižíkova ulice, stánek SONS
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA