Rubriky

Průběh ETM 2018 v Praze

Publikováno 25.09.2018 11:24 Málková Marie


Obrázek

Evropský týden mobility letos probíhal ve dnech 16. až 22. září. Metodické centrum SONS ČR se zapojilo do přednáškového bloku Den bez bariér 18. 9. a dále 22. 9. do akce Den bez aut.

Den bez bariér s prezentacemi odborníků se uskutečnil v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování).  V úvodu dne zástupce Fakulty stavební VŠB -TU v Ostravě Ing. Renata Zdařilová, PhD. měla přednášku o legislativě, týkající se bezbariérového užívání staveb. V dalším bloku prezentoval Ing. František Brašna, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR, zkušenosti z praxe, dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru z hlediska samostatného a bezpečného pohybu osob se zrakovým omezením (nevidomých a slabozrakých).

Další prezentace byly od zástupců Pražské organizace vozíčkářů, z. s., Ing. arch. Jan Tomandl ukázal dobrá i nevyhovující řešení bezbariérových úprav pro osoby s omezenou možností pohybu, Mgr. Kateřina Novotná výstupy z monitorování přístupnosti veřejného prostoru. V konci odpoledního bloku proběhly již prezentace v užším kruhu: projekt Mapy bez bariér představil za Konto bariéry Ing. Petr Hazuza a v závěru promluvil Mgr. Václav Krása za Národní radu osob se zdravotním postižením ČR na téma Program mobility a grantová schémata představil zástupce Magistrátu hlavního města Prahy Jan Hájek. Akce se zúčastnili zástupci úřadů, ale i studenti. V rámci celodenního doprovodného programu si mohli vyzkoušet chůzi se slepeckou holí a konzultovat s odborníky ze SONS ČR, z. s. nebo pohyb na vozíku.

Den bez aut se odehrál v Křižíkově ulici. Program byl bohatý, přes čtyřicet stánků různých organizací představilo mimo jiné zajímavosti a novinky ze světa dopravy, témata se týkala i životní prostředí, Prahy bez bariér a doplňovaly ho různé koncerty. Zapojila se i SONS ČR, z. s., Metodické centrum odstraňování bariér – jako minulý rok zde byla pro veřejnost k dispozici uměle vytvořená dráha pro nácvik chůze s bílou holí a byla zde možnost seznámit se s některými pomůckami nevidomých a slabozrakých. Počasí už jasně naznačovalo, že podzim je za dveřmi, přesto účast nebyla malá. Jak to vypadalo u našeho stánku číslo 14 – byla zde živá atmosféra, zajímaly se rodiny s dětmi, senioři, ale i odborníci stavaři, pedagogové, viz přiložená fota.

 

Obrázky

Den bez bariér CAMP Den bez bariér CAMP
Den bez bariér - prezentace Den bez bariér - prezentace
Den bez aut - Křižíkova ulice, stánek SONS Den bez aut - Křižíkova ulice, stánek SONS
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA
DBA DBA

 Podpora

Technické informace

846068 (od 28.10.2012)

Web technicky provozuje:

K jakémukoliv užití textů a obrázků uvedených na tomto serveru je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2012 - 2019 SONS ČR, z. s.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.