Procvičování Braillova bodopisu

Publikováno 21.02.2022 11:43 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Nejprve jsme si zopakovali procvičované znaky s pomocí braillské kostky. Poté jsme se věnovali čtení braillských textů vytištěných naší novou braillskou tiskárnou. Přestože od minulého setkání uplynula poměrně dlouhá doba, psaní na Pichtově psacím stroji zvládli všichni na jedničku. Protože se nám výborně dařilo, došlo i na čtení dalších cvičení s novými znaky, které budeme procvičovat při setkání v měsíci březnu. Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou.


Obrázky