Procvičování Braillova bodopisu

Publikováno 04.11.2018 12:37 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Procvičili jsme také opravování chyb a překlepů při psaní na Pichtově psacím stroji. Nejprve však dostali účastníci setkání ke splnění malý test práce s textem v bodovém písmu, který všichni bezchybně zvládli.


Obrázky