Procházka se členkou SONS

Publikováno 03.05.2022 21:26 Odbočka Liberec


Dne: 03.05.2022
Kde:

Naše nejstarší členy pravidelně navštěvujeme, chodíme s nimi na procházky, sdělujeme jim informace o dění na naší liberecké odbočce SONS. Pokud jim jejich zdravotní stav neumožňuje účastnit se našich společných aktivit, udržujeme tak s nimi osobní kontakt formou individuálních návštěv, jdeme na procházku, povídáme si. 


Obrázky