Procházka kolem Odry a přírodní rezervace Rezavka

Publikováno 08.06.2023 14:14 Odbočka Ostrava


Obrázek
Dne: 08.06.2023
Kde:

Rezavka je přírodní rezervace nacházející se v katastru obvodu Ostrava Svinov. Rezavkou protéká potok Mlýnka. Skládá se z lužního lesa v okolí slepého ramene Odry a rozsáhlých rákosin Vrbenského rybníka. Lesní porost je tvořen kombinací jilmových doubrav a mokřadních olšin. Roste zde celá řada zvláště chráněných rostlin. Prostředí poskytuje vhodné podmínky pro rozmnožování čolka velkého či skokana ostronosého. Mimo ně pak samozřejmě i mnoha běžným druhům bezobratlých, ryb, ptáků a savců. Významnost přírodní památky podtrhuje přítomnost vzácných druhů hub.
Dnes jsme se vydali na procházku touto krásnou oblastí. Počasí nám přálo a nachodili jsme krásných 5 kilometrů.

Obrázky