Proběhla akce Den bez bariér 2019

Publikováno 24.09.2019 08:45 Málková Marie


Obrázek

V Evropském domě v pátek 20. září proběhl za účasti SONS Den bez bariér. Akci pod záštitou MHMP vedla Mgr. Karolína Klímová. Prezentovali zástupci Institutu plánování rozvoje hlavního města, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, spolků osob s omezenou možností pohybu (Pražská organizace vozíčkářů) i orientace (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR).  Pozváni byli a zúčastnili se jí pracovníci některých stavebních úřadů (MČ Praha 13), památkářů, pedagogové a studenti Střední průmyslové školy stavební v Dušní a další zájemci z řad veřejnosti.  

Připomínáme, že další akce zaměřená na seznámení s problematikou osob se zdravotním postižením a na vytváření přístupného prostředí pro všechny pod názvem Překonejme bariéry 2019 se uskuteční již 17. rokem, a to ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 na půdě organizátora projektu, na Fakultě architektury ČVUT.

 


Obrázky

jak na bariéry ve městě jak na bariéry ve městě
sál - prezentace zástupce MHMP, POV, NRZP, SONS sál - prezentace zástupce MHMP, POV, NRZP, SONS
Prostory knihovny ED a atrium pro cvičnou trasu Prostory knihovny ED a atrium pro cvičnou trasu
zástupci SONS konzultují zástupci SONS konzultují
prezentace SONS Ing. Brašna prezentace SONS Ing. Brašna
zástupce MMR Ing. Novák zástupce MMR Ing. Novák
studenti SPŠ stavební studenti SPŠ stavební
zdroj www.presbariery.cz zdroj www.presbariery.cz