Prezident SONS ocenil malou nevidomou výtvarnici v soutěži Radost tvořit

Publikováno 29.05.2019 08:39 Filgasová Dagmar


Obrázek

Na letošním ročníku  Mezinárodního  festivalu  filmů pro děti a mládež Zlín byla předána cena prezidenta SONS v soutěži Radost  tvořit

Slunečné jarní odpoledne přivítalo v kongresovém centru Zlín výherce výtvarné soutěže  pro děti se zrakovými vadami Radost tvořit. Letos se konal již  její 22.ročník, na kterém se sešlo více jak 200 obrázků, výrobků z keramiky, papíru, pěny a dalších materiálů na téma Cesta kolem světa.

Prezident SONS již několik let oceňuje malé nadané výtvarníky a letos si pro cenu přijela osmiletá nevidomá Natálie Briešťanská z Hodonína. Zajímavý obraz s názvem Já na cestách vytvořila částečně z keramiky a dalších materiálů a znázornila typické styly některých států Afriky a severní Evropy. 

Moderátoři odpoledního předávání cen Dana Morávková a Jan Čenský s úžasem sledovali, co mohou dětské ruce se sníženou schopností zrakového vnímání vytvořit a navést zdravou veřejnost k zamyšlení nad překonáváním překážek a uplatňováním tvůrčích schopností.

Cenu prezidenta SONS v jeho nepřítomnosti předala členka republikové rady SONS Dagmar Filgasová.

Atmosféru předávání dokreslují přiložené fotografie.


Obrázky