Prezentace poskytovatelů sociálních služeb

Publikováno 30.06.2022 11:47 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Akci zahájili Josef Koch, místostarosta města Pelhřimova a Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ Kraje Vysočina. Ti si poté společně s Janou Sládkovou, vedoucí odboru sociálního MěÚ Pelhřimov prošli stánky jednotlivých poskytovatelů.

Návštěvníci se mohli během dne seznámit s různými druhy poskytovaných služeb a přímo pohovořit s jejich zástupci a získávat potřebné informace. Hlavním smyslem této akce bylo představit široké veřejnosti sociální služby tak, jak jsou poskytovány seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Každý člověk by měl totiž vědět, kde si může o pomoc požádat, pokud se ocitne ve složité životní situaci.

 Program na náměstí zpříjemnila vystoupení Základní umělecké školy Pelhřimov.

Akce se zúčastnila i naše odbočka. Pozvání přijaly i pracovnice jihlavského Tyfloservisu, o.p.s., za což jim moc děkujeme. Veřejnosti byly prezentovány kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a poskytnut odborný výklad.

                                                              Čerpáno: internet


Obrázky

ukázka dovedností ukázka dovedností
náš stánek náš stánek
náš stánek náš stánek
náš stánek náš stánek
ukázka dovedností ukázka dovedností
pí Karašová na pódiu pí Karašová na pódiu