Překonejme bariéry 2017 pozvánka - plakát akce

Publikováno 06.11.2017 22:26 Málková Marie


Obrázek
Začíná: 14.11.2017
Končí: 15.11.2017
Kde: FA ČVUT

 

Z tiskové zprávy: Cílem akce je budoucím architektům, designérům a technikům ukázat specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení a současně potřebám těchto lidí co nejlépe porozumět. Na akci Překonejme bariéry jsou zváni zejména studenti středních průmyslových škol stavebních (obor pozemní stavby, dopravní stavby), vyšších uměleckých škol, vysokých škol technických a uměleckoprůmyslových (obor architektura, interiérová tvorba, pozemní stavby, dopravní stavby). Studenti si na "překážkové dráze" postavené z modelových místností (kabin WC, výtahů), chodeb a ramp budou moci vyzkoušet pohyb na různých typech ortopedických vozíků nebo se budou moci seznámit s problematikou zrakově postižených osob. Modelové prostředí akceptuje požadavky bezbariérové vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. Přímo na místě bude možnost diskutovat nejrůznější otázky jak s lidmi na vozíku a nevidomými, tak i s odborníky na různé aspekty tvorby bezbariérového prostředí. 

Současně budou v přilehlé seminární místnosti probíhat workshopy pro žáky základních škol. Těšíme se na Vaši účast.

V příloze fota z vlastního průběhu akce. Děkujeme za spolupráci zejména prof. Šestákové z FA ČVUT, kolegům z POV, Handi-friendly a všem příchozím za projevený zájem.

 

 

 


Obrázky