Překonejme bariéry 2015

Publikováno 01.11.2015 08:00 Brašna František


Obrázek
Začíná: 11.11.2015 09:00
Končí: 12.11.2015 16:00
Kde: Praha, ČVUT, Fakulta architektury

PŘEKONEJME BARIÉRY 2015            PŘEKONEJME BARIÉRY 2015

Cílem akce je budoucím architektům, designérům a technikům ukázat specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení a současně potřebám těchto lidí co nejlépe porozumět.

 

 

Pořadatel:

 

Pražská organizace vozíčkářů, o. s.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z. s.

Fakulta architektury ČVUT – Ústav nauky o budovách

 

Datum konání:

 

středa 11. 11. 9:00 – 16:00 hod., čtvrtek 12. 11. 9:00 – 16:00 hod.

Workshop 12. 11. 15:00 – 17:30 téma: Stavby sociálních služeb určené pro bydlení

                          

Místo konání:

 

dvorana FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, workshop m. č. 152 tzv. akvárium, budova má bezbariérový přístup (vlevo podél hlavního vstupního schodiště) a bezbariérové zázemí

 

Kontakt:  

 

Pražská organizace vozíčkářů, o. s. (POV), Benediktská 688/6, 110 00  Praha 1

Tel.: 224 827 210, 224 826 078

E-mail: pov@pov.cz, www.pov.cz, www.presbariery.cz

 

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Jan Tomandl (POV) tomandl@pov.cz, Ing. Marie Málková (POV) mobil: 739 071 616, malkova@pov.cz

prof. Ing. arch. Irena Šestáková (FA ČVUT) mobil: 739 329 949

Ing. František Brašna mobil: 775 438 169, brasna@sons.cz

 

Základní myšlenkou celého projektu je ukázat, že navrhování staveb a prostředí přirozeně vstřícných ke všem skupinám uživatelů má být v architektuře a designu samozřejmostí.

 

Od 10. do 11. listopadu proběhne v nové budově Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích již 13. ročník akce s názvem PŘEKONEJME BARIÉRY. Jde o společný projekt FA ČVUT – Ústavu nauky o budovách /www.fa.cvut.cz/, Pražské organizace vozíčkářů, o. s. /www.pov.cz/ a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. /www.sons.cz/bariery/.

 

Cílem akce je budoucím architektům, designérům a technikům ukázat specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení a současně potřebám těchto lidí co nejlépe porozumět.

 

Na akci Překonejme bariéry jsou zváni studenti středních průmyslových škol stavebních (obor pozemní stavby, dopravní stavby), vyšších uměleckých škol, vysokých škol technických a uměleckoprůmyslových (obor architektura, interiérová tvorba, pozemní stavby, dopravní stavby). Studenti si na „překážkové dráze“ postavené z modelových místností (kabin WC, výtahů), chodeb a ramp budou moci vyzkoušet pohyb na různých typech ortopedických vozíků nebo se budou moci seznámit s problematikou zrakově postižených osob. Modelové prostředí akceptuje požadavky

bezbariérové vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. Přímo na místě bude možnost diskutovat nejrůznější

otázky jak s lidmi na vozíku a nevidomými, tak i s odborníky na různé aspekty tvorby bezbariérového prostředí.

 

 

 

 

Součástí akce bude workshop,který nabídne prezentace studentů FA zaměřené na poznatky z mapování přístupnosti objektů v rámci seminárních prací. Za SONS proběhne prezentace na téma „Výlet bez bariér“.

 

Ve vědomostní soutěži týkající se znalostí bezbariérové vyhlášky a souvisejících poznatků mohou účastnící vyhrát drobné ceny.

 

Těšíme se na Vaši účast.