Přehled základních sociálněprávních a pracovněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany - JUDr.Pavel Ptáčník

Publikováno 30.07.2013 13:39


V roce 2013 byla Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vydána aktualizovaná publikace "Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany" (autor JUDr. Pavel Ptáčník). Tato publikace poskytující uživatelům se zrakovým postižením ucelený přehled o jednotlivých nárocích, právech i povinnostech, je všem zájemcům se zrakovým postižením k dispozici pouze v digitální podobě zdarma v Knihovně digitálních dokumentů.

 

 

Naleznete zde přehledné informace v těchto oblastech:

 

- speciální dávky pro osoby se zdravotním postižením

- průkazy pro osoby se zdravotním postižením

- příspěvek na péči

- sociální služby

- životní a existenční minimum

- pomoc v hmotné nouzi

- přehled dávek státní sociální podpory

- důchodové pojištění

- rovné zacházení a zákaz diskriminace

- legislativní podmínky pro tvorbu bezbariérového prostředí

- nájem bytu upravený občanským zákoníkem

- přehled nejdůležitějších daňových úlev a osvobození od poplatků pro občany s těžkým zdravotním postižením

- slevy a výhody nevidomých  a slabozrakých občanů při poskytování poštovních a telekomunikačních služeb

- speciální označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazená parkovací místa

- základy pracovního práva

- zaměstnávání osob se zdravotním postižením