Přednášky v Hradci Králové

Publikováno 19.05.2016 11:08 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

V rámci oslav 25. výročí založení Tyfloservisu v Hradci Králové jsem navštívil přednáškový blok zaměřený na přístupnost a pohyb zrakově postižených ve veřejných prostorách konané v Knihovně města Hradec Kroálové.

Po krátkém úvodu následovala velmi poutavá přednáška p. Karáska o zásadách pohybu a orientace zrakově postižených (kdekoli). Dále jsme byli informováni p.Svárovským o projektu pokročilé navigace prostřednictvím chytré bíle hole a chytrého telefonu. V druhé části p.Brašna vysvětlil zásady přístupnosti veřejných prostor a využití funkcí VPN (vysílačka pro nevidomé). Poslední přednáška p. Tremla byla o přístupnosti Knihovny Města Hradec Králové osobám se zrakovým postižením.

Děkuji přednášejícím i pořadatelům za mnoho nových informací, které můžeme předávat dále našim klientům.

Jakub Kročák


Obrázky

20160518_115613.jpg 20160518_115613.jpg
20160518_115533.jpg 20160518_115533.jpg
20160518_111651.jpg 20160518_111651.jpg
20160518_101918.jpg 20160518_101918.jpg