Přednáška - život v Súdánu - Karel Slezáček - 22. 3. 2022

Publikováno 22.03.2022 15:24 Odbočka Blansko


Obrázek

Sudan je největší africkou a arabskou zemí, 32x větší než ČR, ale 9x menší zalidnění na km2. Sousedí s 9 zeměmi.  Rozsáhlé  klimatické podmínky od  tropických, subtropických po kontinentální na severu země.

Úřední jazyk je arabština  a mimo ní se používá ještě 115 místních jazyků. Administrativně je země rozčleněna na 26 států s 101 provinciemi. Celkový počet obyvatel je kolem 42 mil .

Geograficky  je země většinou rovinatá. S horami na západě, které se tyčí do výše3042m. Páteřní řeky  jsou Bílý a Modrý Nil, které se u Chartůmu spojují do jedné řeky. Podnebí je teplotami max. 50 stupňů, min. 24 stupňů- Koncem roku je období dešťů se srážkami 500-1500mm.

V minulosti byl Sudan pod vládou Egypta, Francie a Anglie až v roce 1954 získal nezávislost. Od roku 1983 tam  probíhala občanská válka muslimů proti křesťanům, která byla ukončena  vytvořením nezávislého státu Jižní Sudán .

Historie sahá do let 8 tis. př.n.l. Na severu země v Meroe  je větší množství  pyramid (200), starších než egyptské .

Besedu vedl p. Slezáček, který v Sudánu pracoval více než rok a tak mohl kvalifikovaně odpovídat přítomným na otázky ze života místních obyvatel, jejich zvyků. Přítomní si mohli prohlédnout  výrobky ze slonoviny, santalu, mahagonu a ebenu a obdivovat  umění místních řezbářů.


Obrázky