Praxe slečny Vanessy

Publikováno 06.07.2022 13:48 Odbočka Šumperk


Obrázek

Praxe slečny Vanessy

 

Studuji na Střední odborné škole sociální péče v Zábřehu a má první  praxe je ve  Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Šumperku. Tato organizace je určena především pro nevidomé a slabozraké od 16 let, ale členy se mohou stát i její příznivci a rodinní příslušníci. Tato organizace má registrované 2 služby, sociální poradenství (řeší celkovou situaci uživatele, pomůcky, pomáhá s vyplněním žádostí na příspěvky…..) a aktivizační službu, kterou se snaží aktivně zapojit lidi se zrakovým postižením do běžného života, uživatelé dostávají  program s aktivitami na měsíc, ze kterých si sami vybírají (bowling, muzikoterapie, keramika, angličtina, trénování pamětí aj.). V rámci spolkové činnosti hájí práva a zájmy nevidomých, připomínkuje zákony ve prospěch zrakově postižených - bariérová místa, kompenzační pomůcky…

Po týdnu mé praxe mohu říct, že jsem nadšená z klidné atmosféry a dobrých vztahů mezi členy skupiny.

Zúčastnila jsem se např. muzikoterapie, kterou vedla „Bobina“, a která mě nadchla  už jen tím, že si uživatelé donesli dárečky a pochutiny, vtipkovali, naučili mě novým věcem, třeba jako hrát na africké bubny, na kalimbu, různá chřestidla, ukulele, kantele, atd. Tato aktivita byla zaměřena na jemnou motoriku a procvičení mozkových hemisfér. Zaujala mě i aktivita na trénování paměti, která je opět přizpůsobena lidem zrakově postižením, to znamená, že se nic nepíše, všechny hry se dělají ústně. Musím říct, že i mně dalo trénování paměti zabrat, chvílemi jsem  měla výpadky paměti a „setřeli“ mě i lidi staršího ročníku, ale všichni to brali s humorem. Výhodou těchto aktivit je jednak to, že jsou přizpůsobeny nejen zrakovému postižení, ale i věku a tempu. Zjistila jsem, že se musím plně soustředit  a úplně jsem zapomněla na běžné starosti.

Chtěla bych poděkovat za dobrou zkušenost :)

Vanessa