Přátelská návštěva šumperské odbočky

Publikováno 30.11.2017 11:25 Odbočka Jeseník


Obrázek

V úterý 28. 11. jsme společně vyrazili ranním autobusem do Šumperku. Největším překvapením z účastníků byl pan Gil, který si na takový daleký výlet troufl i ve svém úctyhodném věku. Sešlo se nás celkem sedm. V Šumperku jsme se seznámili s téměř všemi zaměstnanci odbočky. Zhlédli jsme všechny prostory, které má  odbočka k dispozici – klubovou místnost, pracovny, kuchyňku, místnost na showdown. Všichni jsme měli možnost vyzkoušet si hru showdown, což je pro neznalé stolní tenis upravený pro nevidomé. Hra nás jednoznačně velmi nadchla. Také jsme měli možnost znovu si vyzkoušet zvukovou střelbu, ve které nás všechny svou přesnou muškou předčil pan Gil. Po prohlídce a praktických ukázkách pro nás bylo nachystáno bohaté občerstvení. Posilnili jsme se a zůstal i čas na vzájemné sdílení. Ve 12 hodin jsme se s Ivetou pracovně setkali s prezidentem SONS ČR, z. s. panem Václavem Poláškem. Mluvili jsme o výhledech činnosti jesenické odbočky do příštího roku a úvazkovém zajištění aktivit.


Obrázky