Praha a jednotný orientační systém


Praha a jednotný orientační a informační systém (JIS)

 

 

"Praha usiluje o to, aby se v metropoli už nikdy nikdo neztratil. Společně s odborníky město vypracovalo analýzu navigačního a informačního systému jako podklad pro vypsání kreativní graficko-designérské soutěže, ze které vzejde přesná podoba pražského informačního systému. Výsledkem bude jednotný a přehledný navigační systém v ulicích i ve veřejné dopravě."  Zdrj: Ropid

ROPID a představení JIS a prezentace 26. 11. 2019Aktuality JIS

Různé: z médií 29. 11. 2019

Přístřešky pro Prahu: z médií 30. 11. 2019

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.