Pozvání na soutěž ve čtení a psaní

Publikováno 21.05.2018 09:21 Hanková Jarmila


Pozvání na soutěž ve čtení a psaní

 

Redakce časopisu Zora ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, Oddělením pro odbočky SONS, Tyfloservisem, o. p. s., a Spektrou, v. d. n., vyhlašuje na sobotu 20. října 2018 celostátní soutěž v těchto disciplínách:

  1. a) ve čtení Braillova písma,
  2. b) v psaní na Pichtově psacím stroji,
  3. c) v psaní na tabulce,
  4. d) v psaní na počítačové klávesnici a
  5. e) ve čtení, psaní a korektuře textu na Easylinku12.

Jednotlivé soutěžní disciplíny jsou jednokolové, finálové a uskuteční se v Domě služeb SONS v Krakovské 21, Praha 1 od 10 hodin. Vyhlášení výsledků se předpokládá ve 14 hodin.

Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu vypsaných disciplín. Počet v jednotlivých disciplínách je z časových důvodů omezen na 25 účastníků, bude rozhodovat datum zaslání přihlášky.

Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do dvou skupin:

  1. a) Zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy,
  2. b) později osleplí.

Pro čtení bodového písma obdrží každý soutěžící nepoužitý text.

Soutěžící si může přinést svůj Pichtův psací stroj, tabulku, klávesnici i Easylink 12.

Pořadatel poskytne účastníkům soutěže občerstvení. První tři nejlepší soutěžící v jednotlivých disciplínách budou odměněni poukázkami na výběr zboží v prodejnách tyflopomůcek v Praze a Olomouci v hodnotách 2500 Kč, 1500 Kč a 800 Kč.

Přihlásit se můžete individuálně nebo přes odbočky SONS. Přihlášky s uvedením jména, adresy, e-mailu, event. telefonu a vybraných disciplín zasílejte, prosím, tajemnici soutěže Pavle Jungwirthové, redakce Zory, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, e-mail: zora-objednavky@sons.cz nejpozději do 25. září 2018.

                                                                           Za organizační výbor

                                                                           Jiří Reichel