Povídáme si s...

Publikováno 03.06.2016 07:34 Odbočka Havlíčkův Brod


 

 1. Můžete se nám, prosím, krátce představit?
  Původně pocházím z Plzně a v Havlíčkově Brodě žiji od roku 2006, kdy bylo také založeno sdružení BERUŠKA HB. V roce 2012 jsem absolvovala akreditovaný kurz externí profesionální kouč a natolik mě tato oblast osobního rozvoje uchvátila, že jsem se rozhodla aplikovat poznatky i do aktivit a projektů pro dospívající z dětských domovů. V současnosti studuji obor vzdělávání dospělých a ve své profesní oblasti se věnuji individuálnímu koučování, vedení seminářů a workshopů na téma jak zvyšovat svoji osobní zodpovědnost a seberozvoj pomocí sebekoučování.
 2. Co je občanské sdružení Beruška?
  BERUŠKA HB, z.s. je nezisková organizace, zaměřená na rozvoj a vzdělávání dospívajících bez vlastních fungujících rodin.
  Náplň projektů se časem vyvíjí. Zatímco dříve jsme pro děti organizovali především zájmové aktivity, v současnosti se zaměřujeme na vzdělávací projekty směřující k uvědomění si profesního zaměření a prohloubení vlastního sebevědomí mladých, kteří z dětských domovů odcházejí. Zásadní byl projekt „MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL“, který přinesl spolupráci s Velmistrem Řádu Svatého Huberta panem Votavou a ředitelkou pobočky ČSOB v Havl. Brodě paní Zadinovou. Spolupráce v letošním roce pokračuje projektem „UMÍM ŽÍT“. Jedná se o pravidelná setkávání skupinky dětí z DD Senožaty s panem Votavou na Gersteině, kde se osobně dětem v pravidelných blocích věnuje a svými zkušenostmi a příkladem ukazuje zákonitosti, které vedou k úspěšnému tvoření života podle svých představ.
 3. Co bylo impulsem k tomu, abyste se této práci věnovala?
  Hlavním impulsem bylo dělat něco smysluplného v rámci možností a schopností pro rozvoj těch, kteří neměli to štěstí narodit se do plně funkční rodiny. Rodina a fungující vztahy jsou základem pro spokojený život. Co člověk dělá pro ostatní, dělá vlastně i pro sebe. Odměnou jsou zpětné vazby a proměny účastníků a to mě velmi těší, obohacuje a naplňuje. A samozřejmě když se z takových „dětí“ stávají dospěláci, kteří si sami sebe váží, rozumí sobě, budují své sebevědomí, umí si vážit i ostatních, rozvíjejí vědomě sami sebe a jsou daleko víc zodpovědnější za svůj vlastní život a to je prospěšné pro celou společnost.
 4. Co Vám přináší pocit úspěchu a uspokojení?
  Cesta je cíl. Mě osobně přináší pocit radosti a sebenaplnění každá činnost, které se věnuji, protože se pro ni svobodně rozhoduji a vnímám v ní smysl. A to ať už se jedná o přípravu a realizaci projektů pro cílovou skupinu z DD nebo organizaci a vedení workshopů pro další cílové skupiny, především pro ženy, kterým se v poslední době aktivně věnuji. Jsem velmi ráda i se svými nejbližšími a vážím si v životě každého přítomného okamžiku.
 5. Co podle Vás v současnosti nejvíce ovlivňuje- jak pozitivně, tak negativně- psychiku, vyrovnanost a vnitřní sílu lidí?
  Jsou to vnitřní myšlenkové programy a to ukotvené především v dětství. Když například dlouhodobě někomu říkáte „to nezvládneš“, má to v sobě tak hluboce zakořeněné, že si nevěří, ztrácí odvahu, víru v sebe a svou životní cestu. Jeho vnitřní softwarový program se naplňuje, tedy získává negativní zkušenost, zkrátka „nezvládá“. Pozitivně ovlivňuje už jen rozhodnutí prožívat svůj život vědomě a naplno. Důležité je vědět, kam člověk směřuje, pojmenovat si svoji životní vizi a postup k ní. Když člověk neví, kam jde, nemůže tam ani dojít. Pozitivně ovlivňuje vyrovnanost a vnitřní sílu pravidelné posilování silných stránek, pohybové aktivity a samozřejmě i mít rád sám sebe takového, jaký člověk je.
 6. Pracujete s lidmi, což Vás jistě zároveň nabíjí i vyčerpává. Jak relaxujete, co je pro Vás nejlepší odpočinek?
  Nejlepší odpočinek je pro mě procházka v přírodě, přečtení motivační knihy, setkání se zajímavými lidmi, ale i dobré jídlo a spánek : )
 7. Jistě prožíváte více či méně příjemné či veselé zážitky. Můžete se s námi o některé podělit?
  Veselé zážitky mám v poslední době zaměřené na plnění mých snů a přání. Stejně tak jako každý člověk se neustále učím, je to celoživotní proces a úsměvné je, jak se mi přání začínají dít v realitě. To se potom zastavím a vím, že to není náhoda. Dobře vím, že jsem si to přála a teď se to plní, i když jsem nevěděla jak konkrétně to přijde. Jsem za to velmi vděčna a několikrát za sebou říkám veliké DĚKUJI. Na méně příjemné zážitky neobracím pozornost, protože to, na co se člověk zaměřuje, to roste. A tak přeji i čtenářům, ať roste jejich pohoda, radost, spokojenost a zaměřují se na to, co chtějí reálně prožívat.
 8. Pokud máte ráda hudbu, jakou posloucháte nejčastěji?

Mám ráda relaxační hudbu, ale i moderní a taneční. Záleží na situaci a naladění, kdy co poslouchat…..)

 1. Zbývá Vám čas na čtení? Které tři knihy jsou Vaše nejoblíbenější?
  Mám ráda knihy s motivační a rozvojovou tématikou. Mohu doporučit knihy jako: Jak si správně přát (Pierre Franckh), Začněte s PROČ (Simon Sinek), 59 vteřin (Richard Wieseman)
 2. Prosím o Vaše oblíbené motto, citát.
  „Žijte příběh, který chcete vyprávět“ a „Přeměňujete své sny na skutečnost.“

 

Děkuji za rozhovor, hodně zdraví a pohody přeje Marie Heilandová