POVÍDÁME SI S ...

Publikováno 11.11.2016 14:28 Odbočka Havlíčkův Brod


Obrázek

POVÍDÁME SI... TENTOKRÁT S JANEM ENDLICHEREM

 

 1. Můžete se nám, prosím, představit a říci něco o sobě?

Hezký den všem čtenářům Paprsku, jako koordinátor Linky důvěry pracuji zhruba rok, jinak se v oblasti telefonické krizové intervence pohybuji skoro 5 let. Pocházím z Třebíče, studium psychologie a profesní příležitosti mě již dříve přivedly do Prahy, aktuálně přejíždím mezi oběma městy. Kromě práce na dvou linkách důvěry se věnuji práci s dětmi a zajímám se o sportovní psychologii, které bych se chtěl v budoucnu věnovat intenzivněji.

 

 1. Jak jste se k této práci dostal?

V rámci studia psychologie na FF UK jsem se dozvěděl o nabídce absolvování výcviku v komplexní krizové intervenci, tato nabídka mě zaujala, zvlášť jsem oceňoval možnost přiblížit se tím praxi v oboru. Krátce po dokončení výcviku jsem pak využil možnosti pracovat na LD v Třebíči.

 

 1. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?

Paleta témat je velmi široká, protože klienti se na nás mohou obrátit s čímkoliv, co oni sami vnímají jako zatěžující nebo nepříjemné. Nejvíce se ale setkáváme s problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, vrstevnických), osobními problémy (osamělost, nespokojenost se sebou, sebepoškozování, nízké sebevědomí), zdravotními problémy (tělesnými či psychickými jako např. deprese), problémy v práci či ve škole a v neposlední řadě také s akutními krizovými stavy typu úvahy klientů nad sebevraždou.

 

 1. Jsou vašimi klienty i oběti domácího násilí a týrané děti?

Ano, setkáváme se i s těmi skupinami klientů. Na linku tato témata nepochybně patří, u obou těchto skupin ale pro klienty nemusí být snadné udělat první krok a říct si někomu o pomoc. Někdy proto linku kontaktuje spíše třetí osoba, která má o někoho starost, protože zmíněný klient se zmítá v pochybnostech, strachu, nejistotě a nenajde dostatek síly či odvahy si říct o podporu, i když by to v dané situaci bylo na místě. Což je zároveň úskalí na LD obecně – lidé se často stydí tuto anonymní formu pomoci využít, když se kvůli něčemu necítí dobře, i když by to bylo s ohledem na jejich situaci pochopitelné. Příkladem mohou být třeba klienti, kterým někdo zemřel a oni pak (často ještě dlouho po úmrtí) drží své pocity sami v sobě s tím, že „si s tím přece musí poradit sami“ nebo že už by měli být přece v pořádku, když už uplynula nějaká určitá (většinou okolím klientů stanovená) doba.

 

 1. SONS pořádá pro seniory s postižením zraku seminář Braňte se! Obdrželi jsme kontakty na instituce, kam se mohou obracet podvedení lidé a oběti nekalých praktik prodejců. Mezi nimi je uvedena i vaše linka důvěry. Setkáváte se s tímto problémem?

O projektu mám informace a myslím, že to je skvělý nápad. V rámci naší služby se s touto problematikou rovněž setkáváme, počet těchto kontaktů však není vysoký. Seminář byl zřejmě úspěšný a jeho účastníci už zřejmě ví, co a jak. Občas se na nás ohledně této problematiky obrací spíše blízké osoby seniorů než senioři samotní, pro ty (seniory) může být náročné rozlišit, že se je někdo v dané situaci snaží pouze využít ve svůj prospěch.

 

 1. Máte konkrétní zkušenost s nevidomými a slabozrakými klienty?

Ano, i s tímto typem klientů máme zkušenost. Hovory s nimi se nejčastěji točí okolo omezení, která tito klienti mají, průběh hovorů může být ale různý. Důležité je, v jaké fázi akceptace svého stavu se klient nachází, definitivnost jejich stavu, druh zrakového onemocnění… Někteří klienti proto v hovorech probírají obdobné problémy, jako kdyby volal kdokoliv jiný, u jiných je tématem už samotný fakt, že spadají do uvedené kategorie klientů, trápí se tím a je pro ně náročné tuto skutečnost přijmout.

 

 1. Spolupracujete v akutních případech se složkami záchranného systému?

Ano, v situacích, kdy je ohroženo zdraví nebo život klientů, někdy dochází i na tuto spolupráci. Vzhledem k anonymitě služby je ale rozhodnutí, zda na tuto spolupráci vůbec dojde, na klientech. Nejčastěji spolupráce se složkami záchranného systému připadá v úvahu u sebevražedných klientů, i zde ale platí, že je nutná klientova spoluúčast a ochota nechat si touto formou pomoct. Přestože jsou pracovníci LD na straně života a u těchto kontaktů vyvíjí vždy maximální snahu nabídnout klientovi také jiná řešení, na linkách důvěry jsou známy i případy, kdy klient jakoukoliv formu pomoci odmítnul a chtěl v danou chvíli pouze s někým být. Ve většině případů se ale podaří s klientem jeho situaci podrobněji probrat a najít z jeho situace jiné východisko, které mu může přinést úlevu.

 

 1. Stává se, že vás znovu kontaktuje člověk a poděkuje za pomoc, kterou jste mu poskytli?

S prací na linkách důvěry je spojena velmi častá absence zpětné vazby. Klienti mnohdy zavolají pouze jednou a pracovník pak neví, jak se příběh klienta vyvíjel dál, zda se vše ubíralo žádoucími směry… Je to ale součást této práce. U klientů, kteří LD kontaktují opakovaně, je šance zjistit další vývoj samozřejmě větší a mnohdy jsou tyto opakované kontakty spojeny i s pozitivní zpětnou vazbou. Ve většině případů však v tomto směru musí pracovníkům na úrovni „pracovník-klient“ postačit to, že v danou chvíli postupovali, jak nejlépe mohli a uměli. Občas se ale najdou i klienti, kteří vyjádří svůj dík k něčemu zpětně.

 

 1. Jaké vzdělání a vlastnosti musí mít člověk, který chce na lince důvěry pomáhat?

Základem je výcvik telefonické krizové intervence (TKI) nebo komplexní krizové intervence (oproti TKI je součástí výcviku krizová intervence tváří v tvář, tedy „osobně“). Aktuálně je podmínkou také vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. A pokud jde o potřebné vlastnosti (a schopnosti) – řadu z nich se člověk naučí nebo je rozvine právě ve výcviku KI. Nespornou součástí výbavy pracovníka LD by ale měla být schopnost racionálního uvažování, schopnost určování priorit během kontaktu s klientem, schopnost aktivně naslouchat, schopnost pracovat s emocemi klienta, schopnost empatie, ale i asertivita a dobré komunikační dovednosti …. Z vlastností pak autentičnost, přívětivost, lidskost, otevřenost, spolehlivost, pracovitost, svědomitost, zdravý optimismus.

 

 1. Tato práce je velmi psychicky náročná. Jakým způsobem relaxujete, co Vás „nabíjí“?

Moji blízcí, přátelé, kolegové, sport, poslech hudby, televizní talk show J. Krause nebo K. Šípa, vývoj příběhů klientů žádoucím směrem.

 

 1. Pokud rád čtete, můžete uvést tři své nejoblíbenější knihy?

Času na knížky moc nemám, když už ale nějaký najdu, jde buď o odborné psychologické publikace nebo o zábavnou literaturu jako např. Denik ostravaka nebo Analfabetka, která uměla počítat od J. Jonassona.

 

 1. Na závěr poprosím o Vaše oblíbené motto - citát.

Líbí se mi citát A. Einsteina, který lze často aplikovat i na práci s klienty na LD.

"Každý je génius. Pokud ale budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná."

Lidé se často trápí tím, co jim nejde, co se nedaří, co nefunguje, případně na sebe nechají destruktivně působit negativní názory okolí, a tím zároveň někdy zapomínají na to, co je v životě dobře, co umí, co se jim daří nebo v minulosti povedlo, a tím od čeho se dá odrazit pro další dny a týdny.

 

Jménem čtenářů našeho časopisu Havlíčkobrodský Paprsek Vám děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdraví, pohody a úspěchů v pracovním a osobním životě.

                                                              Marie Heilandová