PODĚKOVÁNÍ - firmě Clean Life, nadaci profesora Vejdovského a Olomouckému kraji

Publikováno 19.05.2020 11:12 Odbočka Jeseník


Obrázek

V pátek 17. 4. jsem na jesenickém náměstí navštívila propagační stánek firmy Clean Life. Pracovníci firmy bezplatně rozdávali zájemcům desinfekční gely. Zeptala jsem se na možnost získání těchto gelů pro zrakově postižené členy odbočky. Hned v pondělí 20. 4. 2020 nám byl předán dar od firmy Clean Life - a to 60 ks 150 ml desinfekčního gelu pro naše členy. Velmi si vážíme a děkujeme!

Článek firmy Clean Life:

https://www.facebook.com/uklidovafirmacleanlife/photos/a.545334118885148/2959054817513054/?type=3&theater

Během května jsme pro naše zrakově postižené uživatele obdrželi další dar - a to 40 ks 100 ml desinfekčních sprejů od nadace profesora Vejdovského. Opět velké a upřímné díky!

V průběhu dubna a května jsme také obdrželi ochranné pomůcky od Olomouckého kraje pro výkon našeho povolání během epidemie koronaviru - jednorázové roušky, respirátory, desinfekci, ochranné rukavice a brýle. Taktéž si velmi vážíme!


Obrázky