Osvobození od EET

Publikováno 28.11.2017 12:53 Volejník Rudolf


6. listopadu 2017 vydala vláda České republiky nařízení č. 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb.

Nařízení je výsledkem věcně vedené iniciativy SONS a NRZP, na kterou se na poslední chvíli přivěsili prodejci vánočních sladkovodních ryb.

Nařízení je formulováno nanejvýš srozumitelně a nás se týká hlavně § 2, který osvobozuje od evidence tržeb osoby nevidomé, prakticky nevidomé a hluchoslepé, držitele průkazu ZTP/P (původně avizovaná nutnost piktogramu nevidomosti, resp. hluchoslepoty byla pro zjednodušení vypuštěna). Mezi osoby zproštěné povinnosti evidovat tržby jsou navíc zařazeni státní příslušníci ostatních členských zemí EU, kteří svoji nevidomost, resp. hluchoslepotu prokazují jiným způsobem. Dočasnost platnosti osvobození od evidence tržeb u nevidomých, prakticky nevidomých a hluchoslepých osob nařízení neupravuje.