Osvětová akce pro studenty GSOŠ

Publikováno 11.04.2022 07:21 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

Dne 8. 4. 2022 proběhla na naší odbočce osvětová akce pro studenty gymnázia a střední odborné školy. Seznámily jsme studentky, s tím kdo jsme a co děláme, se sbírkou bílá pastelka a se střediskem vodicích psů. Poté jsme  studentům přehrály videa o středisku vodicích psů a o tom jak správně vodit nevidomého člověka. Studentky se následně rozdělily do skupinek a měly možnost na 4 stanovištích si vyzkoušet - hry pro nevidomé, kompenzační pomůcky, simulační brýle se zrakovými vadami, psát na pichtovém stroji (braillské písmo) a zkusit se vžít do nevidomého klienta prostřednictvím chůze s bílou holí, ale naopak i do role průvodce. Nakonec nám studentky vyplnily krátký dotazník, jak se jim exkurze u nás líbila.


Obrázky