Osmá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn

Publikováno 28.06.2017 13:36 Odbočka Olomouc


Obrázek

Osmá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn

OO SONS Olomouc uspořádala osmou pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn a to dne 24.6.2017.

Hostýn je jedním z hlavních vrcholů Rusavské hornatiny, asi 3 km jihovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem, nad jejímž relativně rovinatým okolím má převýšení přibližně 350 m. Plochý pískovcový vrch je převážně pokryt smrkovým lesem, část západního svahu je chráněna jako přírodní památka Stráň. Má dva vrcholy.

Na nižším vrcholu ve výšce 718 m se nachází významné mariánské poutní místo Svatý Hostýn. Nejvýznamnějším objektem a perlou Svatého Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie.

Je to velkolepý chrám se dvěma věžemi z 18. století a střechou ve tvaru helmice. Stojí na místě bývalé malé mariánské kaple, mnohokrát upravované a zvětšené kaple. Svou polohou ve výšce 718 m je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě, viditelnou nejen z širokého okolí, ale i z větších vzdáleností, a to až z 80 km.

Základní kámen nového kostela byl položen roku 1721. Stavba v barokním slohu trvala plných 27 let. Tento nový chrám Panny Marie Vítězné a jejího Nanebevzetí byl slavnostně posvěcen 28. července 1748.

Pravidelný rytmus poutí, procesí a polních prací, narušil požár roku 1769, způsobený bleskem, který svojí ničivou silou rozpustil tři ze čtyř zvonů. V roce 1567 je poprvé zmiňován Hostýn jako poutní místo, ale tyto poutě nemusely souviset s mariánskou legendou. Svou poutní cestou na Hostýn podporujeme význam a smysl této duchovní akce, která prošla i těžkým dějinným obdobím. Kromě požáru byl v roce 1784 vydán zákaz poutí. Chrám byl vyklizen, včetně rozebrání střechy.

Chrám byl rekonstruován v letech 1841-1845 a v roce 1887 zde byl dobudován jezuitský klášter. I dnes je poutní místo spravováno jezuity, kteří zde mají zřízený noviciát.

Pod vrcholem Hostýna se nachází pramen, podle tradice zázračně uzdravující. U něj stojí kaple z roku 1700.

Na vyšším vrcholu ve výšce 737 m je kamenná rozhledna z roku 1898, u níž byla v roce 1994 zřízena větrná elektrárna.

Na spojnici mezi oběma vrcholy se nachází hřbitůvek jezuitských mnichů. Cestu od chrámu k hřbitůvku obepíná křížová cesta od Dušana Jurkoviče, která je též zajímavým pokladem Svatého Hostýna.

Vlastní chrám má centrální, půdorysně orientovanou dispozici elipsovitého tvaru. Vnitřek chrámu tvoří elipsovitý válec oddělený římsou, sedmi okny a prosvětlenou kopulí. Oválný půdorys chrámové lodě je rozšířen a rozčleněn o prostory vchodů a oltářů.

Dominantou průčelí je mozaikový obraz Panny Marie Svatohostýnské z roku 1912 (o ploše 26 metrů čtverečních, složený z 260 tisíc barevných kamínků). Jeho autorem je malíř Viktor Foerster (bratr hudebního skladatele J. B. Foerstra).

Nad obrazem je nápis: ZůSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU.

Masivní hlavní vstupní dveře do kostela, zhotovené v roce 1933, jsou ozdobeny šesti čtvercovými bronzovými poli s monogramy IH MARIA a čtyřmi reliéfy českých světců (sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily a sv. Hedviky).

V poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, nad hlavním oltářem, je socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem, který metá blesky určené Tatarům, zobrazeným dole.

Podle starobylého podání byli uchránění od krutosti nájezdníků ti, co se uchýlili na Hostýn, byli zachránění přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila ležení divokých nájezdníků. Záchrana byla připisována Matce Boží, jejíž úctu šířili na Moravě sv. Cyril a Metoděj, jejichž sochy jsou před chrámem.

Hostýnský zázrak zaznamenal poprvé Bohuslav Balbín v Dodatcích k dílu Diva Montis Sancti v roce 1669.

Poutními místy se zvláštním významem jsou tzv. mariánská poutní místa. Nejsou spojena s životem Panny Marie, ale pouť zde směřuje na místa jejího zjevení, či k jejímu obrazu, či k soše, které je obvykle přikládána nadpřirozená moc.  Mezi významná mariánská poutní místa patří např. Lurdy (ročně navštíví 7 milionů poutníků), Mariazell, Fatima (ročně ji navštíví 4,5 milionů poutníků) a další. V naší zemi jsou mariánská poutní místa např. Stará Boleslav, Svatá Hora, Hostýn.

Při stoupání po schodech k bazilice jsem si uvědomila, jak je pro nás jednoduché nasednout do autobusu a svou účastí na této poutní cestě být součástí historie Svatého Hostýna.

Při mši  za zrakově postižené dopadaly sluneční paprsky na sochu Panny Marie s Ježíškem a blesky vycházející z malých dlaní Ježíška byly obrovské a prostupovaly celou silou chrámem. Hlas pana faráře pohlcoval mohutný prostor chrámu. Chrám svým klidem a nádherou světla Panny Marie vstupoval do našich myslí a odnímal starosti a negativní myšlenky. A při odpoledním požehnání se lehce dýchalo a srdce se plnilo láskou a čistotou tohoto okamžiku. I přes to, čím si toto místo prošlo v průběhu 400 let, zachovalo si světlo a sílu, kterou obohacuje přítomné. Myslím si, že duše, které se trápí, by zde po delším pobytu našly světlo ve svém srdci a světlo své cesty.

Takových okamžiků by si měl člověk vážit a uchovávat ve své mysli po celý život.

Eva Zatloukalová

 


Obrázky