OrCam a SONS

Publikováno 25.09.2018 13:12 Volejník Rudolf


Vyjádření SONS ČR, z. s., k situaci kolem pomůcky Orcam MyEye

Poslední dobou se na SONS obracejí zájemci z komunity zrakově postižených, úředníci Úřadu práce i Ministerstva práce a sociálních věcí s dotazy, jak se postavit k nové pomůcce Orcam MyEye a k žádostem o příspěvek na ni.

Především je třeba říci, že se jedná o první funkční, česky mluvící pomůcku tohoto druhu na našem trhu, což samo o sobě vzbuzuje v některých lidech nadšení, někdy snad i přehnaná očekávání. Na otázku, pro jaké stupně zrakového postižení, pro které typy uživatelů, v jakých rozličných situacích by tato pomůcka mohla skutečně představovat významný přínos, ale i na to, co s pomůckou možné dělat není, v čem se od již existujících pomůcek liší, v čem je lepší či horší, by mělo přinést odpověď důkladné testování, které právě probíhá. Věnuje se mu oddělení SONS Tyflokabinet. Pomůcku nezkoušejí jen jeho odborní pracovníci, nýbrž testování probíhá na poměrně širokém, reprezentativním vzorku zrakově postižených uživatelů tak, aby bylo možné dojít k co nejobjektivnějším závěrům. Takové testování pochopitelně nelze provést během jednoho týdne; proto si Tyflokabinet vyžádal čas zhruba do konce října. Po ukončení testů bude vypracována zpráva, v níž bychom měli najít odpovědi na mnohé otázky, které s sebou uvedení nové pomůcky na český trh přináší.

Rádi bychom vás požádali, abyste se pokusili poměrně závažné rozhodnutí, zda požádat o příspěvek na tuto pomůcku odložit do doby, než budou k dispozici výsledky tohoto testování. Seznámení s nimi vám jistě může pomoci při správném rozhodování, zda právě vám může Orcam MyEye přinést ty funkce, které potřebujete. Také je velmi pravděpodobné, že i Úřad práce, eventuálně Ministerstvo práce a sociálních věcí pak již bude umět vaše případné žádosti náležitě zpracovat a posoudit, do jaké kategorie pomůcku zařadit atp. Jak mohou potvrdit ti, kteří své žádosti již podali, nyní tomu tak není, správní řízení se protahují a jejich výsledek je krajně nejistý.

Jsme přesvědčeni, že odsunutí rozhodnutí o investici značně přesahující 100 tisíc korun ještě o několik týdnů nemůže nikomu zásadně uškodit, naopak mnohým jen prospět.

Za SONS

Luboš Zajíc, člen Republikové rady a

Rudolf Volejník, viceprezident