Olomoucký informátor - leden, ùnor 2017

Publikováno 28.12.2016 19:47 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 03.01.2017 08:30
Končí: 27.02.2017 16:00
Kde: Olomouc

NABÍDKA AKCÍ NEJEN V KLUBOVNĚ

Klub pohybových aktivit (reh. cvičení s prvky
tai-chi) - každé druhé pondělí 14 – 15 h.

Klub kutilů – každé pondělí 11:30 – 13:30 hod.

Klub pamatováček - každou středu 10 – 12 hod.

Klub setkávání - každý čtvrtek od 14:00 "Literární okénko" 1x měsíčně ve čtvrtek
***************************************************
LEDEN

3. 1. úterý 8:30 - 10:30
Odborné sociální poradenství – ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání předem.

3. 1. úterý 14:00 - 16:00
Novoroční setkání u Kapucínů
SRAZ: v 13:45 na zastávce autobusů Tržnice směr do centra. Držitelé ZTP/P potřebují průvodce, na vyžádání se ho pokusíme zajistit.

4. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - neobvyklé procvičování paměti

5. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - tříkrálové posezení v klubovně

7. 1. sobota - celodenní výlet
Novoroční výstup na hrad Helfštýn s oddílem ZP turistů Surikaty.
SRAZ: v 7:35 na hlavním nádraží „u pejska“, odjezd vlaku Ex121 Hradčany v 7:51. Držitelé ZTP/P potřebují průvodce, na vyžádání se
ho pokusíme zajistit.

9. 1. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů - tvoříme a tvoříme - Velikonoce se blíží

11. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - procvičování paměti nevšední metodou

12. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Miniburza - výměna všeho, co můžete přinést a je ještě k užitku, čisté i zajímavé. Po Vánocích jistě něco doma objevíme.

16. 1. pondělí 11:30 - 14:00
Klub kutilů - tvoříme a tvoříme - Velikonoce se stále blíží

18. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - procvičování paměti nevšední metodou
19. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání – Putování s přáteli po Číně, beseda se Světlankou Kostrunkovou.

23. 1. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů - každá pomocná ruka je zde stále potřebná!

23. 1. pondělí 14:00 - 15:00
Klub pohybových aktivit - cvičení s hudbou

25. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - procvičování paměti

26. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - "Literární okénko" S kým se seznámíme dnes?

30. 1. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů - tvoříme, až se z nás kouří

ÚNOR

1. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - procvičování paměti - třeba ani nebudeme potřebovat prsty na rukou

2. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - beseda v klubovně - Hromnice jsou zde

6. 2. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů - společně se tvoří rychleji a radostněji

6. 2. pondělí 14:00 - 15:00
Klub pohybových aktivit - cvičení s příjemnou hudbou

7. 2. úterý 8:30 - 10:30
Odborné sociální poradenství – ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání předem.

8. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - procvičování paměti s radostí

9. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání – Křeslo pro hosta s Jiřinkou Stoklasovou, známou moderátorkou Českého rozhlasu Olomouc.

13. 2. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů - zveme i vás

15. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - procvičování paměti se zimní tematikou
16. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání – Beseda o bezpečnosti pro chodce v Centru Semafor
SRAZ: v 13:45 před (nebo ve vstupním prostoru) poliklinikou SPEA. Držitelé ZTP/P potřebují průvodce, na vyžádání se ho pokusíme zajistit.

20. 2. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů - společně se tvoří radostněji

20. 2. pondělí 14:00 - 15:00
Klub pohybových aktivit - cvičení s příjemnou hudbou

22. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamatováček - nejen sluchové procvičování

23. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání – "Literární okénko". Ukázka z díla dalšího spisovatele

27. 2. pondělí 11:30 - 13:30
Klub kutilů – Víte, co právě tvoříme?

***************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit.
***************************************************Jestli chci někdy v budoucnu květiny, musím dnes sázet.
Robert Fulghum
***************************************
PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* sledujeme nabídku Kina Metropol a Moravského divadla
* besedu v knihovně v květnu
* dále spolupracujeme s Odborem ochrany Magistrátu Olomouce
* jarní Oblastní shromáždění v U-klubu
* křeslo pro hosta se zajímavou osobností
* beseda s Naďou Dvořákovou: Dušan Jurkovič – známý a neznámý
* 12. 3. v neděli od 16:00 opereta v Moravském divadle - Rudolf Piskáček: Perly panny Serafínky. Zájemci hlaste se prosím co nejdříve, potřebujeme znát počet vstupenek. Na vyžádání se pokusíme zajistit doprovod.

*********************************************
Sociálně-právní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 – 12 a 12:30 – 17:30 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

V letošním roce opět poskytujeme sociálně-právní poradenství
i ve Šternberku – každé první úterý v měsíci v době od 8:30
do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. Uvítáme, pokud se předem objednáte.

*****************
Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením (v kanceláři OO SONS), vždy po předchozí domluvě

*****************
Kontaktní den: vždy pondělí 9:00 – 12:00 a 14:00 - 16:30

***************************************************

ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Právní stránka podpisu nevidomých

Většina závažnějších právních jednání, ať jde o jakoukoliv smlouvu, poskytnutí svobodného a informovaného souhlasu, jeho odmítnutí,
atd. probíhá v písemné formě. K završení platnosti takového jednání je obvykle třeba vlastnoručního podpisu jednajícího. Je pochopitelné, že podepisuje-li něco nevidomý člověk, vyvolává to určité otázky:
* Je podpis nevidomého platný? Pokud ano, je při podepisování nevidomým nutné dodržet nějaké zvláštní podmínky?
* Je možné právní jednání nevidomého v písemné formě nějak zpochybnit? Pokud ano, kdo to může učinit?

Právní jednání v písemné formě je fundamentálně upraveno občanským zákoníkem. Zásadní je v tomto směru ustanovení § 563 odst. 1, které zní takto:
„Pokud v písemné formě právně jedná ten, kdo nemůže číst a psát, ale je schopen seznámit se s obsahem právního jednání pomocí přístrojů
či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, opatří listinu podpisem; není-li s to se podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího.“

čerpáno a zkráceno z: www.sons.cz/pravni

Zájemcům sdělíme kompletní informace v kanceláři odbočky v rámci sociálního poradenství.

***************************************************
Prohry a selhání vůbec nejsou ostudou, ale často naopak znamenají větší přínos než výhra.
Robert Fulghu
***************************************
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Výměna členských průkazů SONS ČR

Z důvodu nového názvu a nové registrace SONS ČR, zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), dochází k výměně členských průkazů.
Nově se zavádí možnost oficiálně hostovat až ve třech jiných odbočkách. Zvolit si je můžete dle svých zájmů, od nich obdržíte členské hostující karty, ty pak vložíte do pouzdra nového průkazu. Hostující člen v jiné, než "mateřské" odbočce, má stejná práva
a povinnosti jako člen stálý, pouze nesmí volit a být volen a nemůže získat v hostující odbočce půjčku.
Staré průkazky prosím odevzdejte, budeme je archivovat. Výměnu lze provést osobně nebo po domluvě i poštou.
Děkujeme předem za pochopení a za vaši spolupráci.

**********************

Majáčky na olomouckém hlavním nádraží

Rekonstrukce hlavního olomouckého nádraží je téměř u konce. Nedávno byl instalován dlouho očekávaný hlasový majáček na prvním nástupišti nad pravými vstupními dveřmi do vestibulu. Doplňkové práce byly dokončeny, proto bych ve stručnosti shrnul bezbariérové prvky, které byly v rámci rekonstrukce vytvořeny.
Využívat můžete několik desítek hlasových majáčků. Nacházejí se
na těchto místech:
* vstup do vestibulu,
* vestibul - eskalátory a vpravo přístup k 1. nástupišti,
* příjezdová hala - schodiště;
* podchod k vestibulu - u všech eskalátorů;
* vstup do spojovací chodby;
* spojovací chodba - uprostřed pod schodištěm do příjezdové haly;
* podchod ke krajskému úřadu - u schodiště k 1. nástupišti, dále
ve směru ke schodištím MHD a krajskému úřadu;
* 1. nástupiště - vstup do vestibulu nad pravými dveřmi;
* na rohu budovy směr nástupiště 1A;
* vstup do podchodu na rozhraní nástupišť 1 a 1A;
* nástupiště 1A - začátek nástupiště 1A a po cca 30 metrech následný;
* 2. - 4. nástupiště - vstupy do podchodů a u eskalátorů;
* 5. nástupiště - vstup do podchodu ze směru Přerov a vstup
do podchodu ke krajskému úřadu.

# Připomínám, že majáčky aktivujte povelem č. 1, doplňková fráze
č. 2, eskalátorové majáčky pouze č. 2 (i na nástupištích).
# Dále můžete ve vestibulu využít drážkované vodicí linie v podlaze.
# Na madlech zábradlí u schodišť k nástupištím jsou popisky v Braillově písmu, na kterých je napsáno číslo nástupiště s čísly levé a pravé koleje.
# Nádraží disponuje čtyřmi centrálními panely odjezdů:
* ve vestibulu nad eskalátory,
* v podchodu mezi 2. a 3. nástupištěm (opatřen zarážkou pro bílou hůl),
* v podchodu ke krajskému úřadu vedle spojovací chodby,
* poslední na konci prvního nástupiště mezi schodištěm a budovou.
Panely mají optimální velikost i pro slabozraké.

Příjemné cestování pokud možno bez bariér přeje
Petr Bradáč
**********************

Detektory kouře, plynu a oxidu uhelnatého

Již dvakrát zachránila v Olomouckém kraji nenápadná krabička
na stropě byt od vyhoření. Nyní detektory kouře, plynu a oxidu uhelnatého hlídají domácnosti také u slabozrakých či nevidomých lidí. Profesionální hasiči jim je v pátek 16. prosince 2016 namontovali. Uvnitř je baterie, která vydrží v provozu deset let.
Ve spolupráci se SONS (Sdružení osob nevidomých a slabozrakých) bylo vybráno také několik individuálních adres slabozrakých
a nevidomých osob, ve kterých proběhla instalace zařízení,“ doplňuje Vladimíra Hacsiková, mluvčí krajského hasičského sboru. Celkem její kolegové namontovali 219 různých detektorů. Byty nyní hlídají díky několikaleté spolupráci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a města Olomouc zaměřené na bezpečnost osob se specifickými potřebami.
Zdroj: olomouc.idnes.cz
***************************************************

CO JE NOVÉHO V TYFLOCENTRU

Poradenství o mobilních telefonech pro zrakově postižené

TyfloCentrum Olomouc rozšíří od ledna 2017 nabídku svých činností. Služba odborné sociální poradenství, kterou dosud prováděl Tyfloservis, bude rozšířena nově o oblast mobilních telefonů.
Budete-li potřebovat pomoci s výběrem ozvučeného mobilního telefonu nebo pomoci při vyřizování žádosti na příspěvek na pořízení ozvučeného mobilního telefonu, obraťte se na kontaktní osobu a domluvte si termín schůzky.
Kontaktní osobou je: Mgr. Lukáš Lacina, tel.: 730 870 775, email: lacina@tyflocentrum-ol.cz
Nové reliéfní plánky

TyfloCentrum Olomouc má nové reliéfní plánky. Byly vyrobeny v rámci aktivit odstraňování bariér. Jedná se o tyto plánky:

Olomouc – hlavní nádraží: znázorňuje prostory vlakového nádraží po rekonstrukci.
Olomouc - Fakultní nemocnice, část 1: vyobrazuje areál Fakultní nemocnice mezi ulicemi Brněnská a I. P. Pavlova.
Olomouc - Fakultní nemocnice, část 2: vyobrazuje centrální část areálu Fakultní nemocnice.
Přerov - městská část 1: znázorňuje lokalitu TyfloCentra a SONS v návaznosti na autobusové a vlakové nádraží.
Přerov - městská část 2: znázorňuje lokalitu TyfloCentra a SONS v návaznosti na centrum města.
Prostějov - přednádraží a stanoviště MHD: vyobrazuje vlakové nádraží, přednádražní prostory se stanovišti autobusů MHD v návaznosti na ulice do centra a k AN.
Hranice – centrum města: znázorňuje centrální část města s náměstím uprostřed.
Zábřeh – přednádraží a stanoviště autobusů: znázorňuje přednádražní prostory se stanovišti autobusů a na vyvýšené části vlakové nádraží s budovou a kolejištěm.
Mohelnice – autobusové nádraží: vyobrazuje prostory autobusového nádraží s ostrůvky a označníky zastávek.
Plánky jsou vyrobeny z plastu, mají rozměry 40 x 50 cm. Hmatově
i barevně vyobrazují budovy, chodníky, zeleň, zastávky, silnice, koleje, přechody pro chodce, případně i řeky. Orientačně důležitá místa jsou označena v běžném i Braillově písmu. K plánkům jsou vytvořeny informační popisy.

Plánky budou v brzké době postupně prezentovány ve všech regionálních střediscích TyfloCentra v rámci besed o bariérách. Pozvánky sledujte v informačním zpravodaji Majáček ExtraLine. Pokud byste měli zájem prohlédnout si plánky individuálně, případně i ty starší, kontaktujte mě na 730 870 764.

Petr Bradáč, pracovník odstraňování bariér

**********************************************
Seznam toho, co jsme se naučili snadno je velmi krátký.
Robert Fulghum

**********************************************
JEDNOU VĚTOU

Den otevřených dveří 2016

Na I. P. Pavlova 69 v Olomouci Nové Ulici sídlí Tyfloservis, TyfloCentrum, Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR a prodejna Tyflopomůcek = organizace pomáhající našim spoluobčanům se zrakovým postižením.
Dne 13. listopadu 1745 se narodil Valentin Haüy,  první učitel
a vychovatel nevidomých dětí a zakladatel historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži (1784). 
A právě 13. listopadu si každoročně připomínáme MEZINÁRODNÍ DEN NEVIDOMÝCH.
A proč v Olomouci pouze na této výše uvedené adrese?
Protože máme velké štěstí, že se před 25 lety podařilo nalézt tyto společné prostory, kde i v současné době mohou, zrakově postižení spoluobčané a jejich příbuzní i známí nalézt odbornou pomoc.
A kdo přišel v pondělí 14. 11. 2016 na den otevřených dveří, určitě nelitoval. Vždyť možnost vyzkoušet si s klapkami na očích alespoň chvíli žít jako zrakově postižení nemáme každý den. Všichni se dozvěděli
od odborníků spoustu informací, vyzkoušeli si různé situace a jistě plni dojmů si o svých zážitcích a pocitech vyprávěli doma.
Děkujeme, milí návštěvníci, že vám osud spoluobčanů se zrakovou vadou není lhostejný. A že teď již víte, že není zas tak složité jim pomoci.
Vaši pracovníci pořádajících organizací. Jsme tu pro vás!

**********************************************
RADÍME SI

Označení kontejnerů na tříděný odpad

Firma, zabývající se výrobou tabulek pro nevidomé a slabozraké, nám nabídla možnost podílet se na realizaci projektu na označování kontejnerů na tříděný odpad.
Tyto tabulky provedené Braillovým písmem a hmatným symbolem příslušného druhu odpadu, by byly umístěny na kontejnery v těch lokalitách města Olomouce, kde je větší koncentrace osob se zrakovým postižením. Taktéž by byly instalovány na kontejnery v místě bydliště individuálních zájemců.
Svůj zájem prosím sdělte pracovníkům odbočky, tel. 585 427 750 nebo pracovníkovi pro odstraňování bariér TyfloCentra Olomouc Mgr. Petru Bradáčovi, tel. 730 870 764 do konce ledna 2017. Poté bude připraven projekt na realizaci záměru, který by umožnil tato označení instalovat.

štítek na kontejnery - papírkontejnery na barevné sklo

obrázky z: www.sons.cz/Stitky-na-kontejnerech-na-trideny-odpad-
P4003008.html#prettyPhoto

**********************************************
STŘÍPKY Z AKCÍ

Beseda k výročí založení ČSR
aneb jak to vlastně bylo v Olomouci?

Na křeslo pro hosta, kam zveme výjimečné osobnosti, tentokráte (3. října 2016) usedl vzácný host - olomoucký historik a spisovatel PhDr. Milan Tichák. Téma jeho vyprávění se odráželo od nedávného svátku založení ČSR. Jen těžko si dovedeme představit, jaký byl život na našem území v období první světové války. Vždyť v Rakousku-Uhersku se hovořilo 12 jazyky, ovšem převážně německy a k volbám směli pouze muži. Hlavním městem byla Vídeň, kam se také po své abdikaci usídlil poslední panovník král Karel l. U nás se jako úřední řeč uznávala pouze němčina.
I v Olomouci na radnici vládli Němci, kteří vše české potlačovali. Navíc v období ke konci války zde bylo mnoho vojenských posádek
a nemocnic.
A tak když 28. 10. 1918 obdržel český úředník Kubis zprávu o vzniku naší republiky, ihned ji běžel předat Dr. Richardu Fischerovi, který ještě večer svolal schůzi. A o den později z balkonu Národního domu tuto zprávu ohlásil shromážděným obyvatelům Olomouce. Zhroutil se režim Rakouska-Uherska, kolabovalo zásobování, vznikaly demonstrace.
2. 11. byl ustanoven český Okresní národní výbor v čele
s Dr. Fischerem, který po abdikaci současného starosty Brauthubera (16. 11. 1918), stál v čele české správní komise jako nový starosta Olomouce. Důležitý úkol obdržel i vedoucí Sokola bratr Smrčka, který se stal vojenským reformátorem a dokázal v klidu zorganizovat chod vojenských nemocnic (později byly na tomto místě zcela zrušeny)
a vojenských posádek. Vždyť většina vojáků se radovala z ukončení války. Zanedlouho při sčítání obyvatel Olomouce se k Čechům přihlásila většina obyvatel.
Ani poté nebylo vůbec jednoduché udržení hospodářství, průmyslu atd., ale to je již jiná kapitola. Náš host byl opravdu úžasný vypravěč, vždyť spisovatel se nezapře! Pověděl nám toho mnohem více a podrobněji. Samozřejmě padla jména A. Švehla, A. Rašín, T. G. Masaryk,
J. Stříbrný, E. Beneš, Soukup, Šrobár, Štefánik atd. V závěru se každý z účastníků mohl zeptat na cokoli z historie Olomouce. Přítomní byli opravdu nadšeni jeho znalostmi a vědomostmi o Olomouci a okolí. Jen mi bylo trochu líto, že se nás nesešlo více. S panem Tichákem jsme se domluvili, že během příštího roku jej opět můžeme pozvat na další besedu. Mimochodem - víte proč je Olomouc rodu ženského?
M. Kebrdlová
*********************

Vánoční trhy v Olomouci

Již několik let na olomouckých vánočních trzích má pronajatý jeden ze stánků organizace Dobré místo pro život, která pod vedením paní Věry Novotné opravdu "podává pomocnou ruku" zodpovědným neziskovým organizacím. Jsme moc rádi, že mezi ně patří i naše odbočka.
V pátek 25. listopadu
od 9 do 22 hodin stánek DMPŽ na Horním náměstí byl propůjčen naší odbočce. Velkou pomocí přímo na stánku nám byli studenti a jejich paní profesorky
z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci. Již
od 8 hodin připravovali stánek - zdobili, upravovali vše potřebné, dokoupili důležité ingredience. Na úpravě stánku se podíleli i pracovníci odbočky. Vystavili propagační materiály, ukázkový stolní kalendář se zvětšeným písmem a několik výrobků z Klubu kutilů. Prezentaci doplnila
z dálky pozorovatelná loga i s odkazem na naše webové stránky.
Dopoledne, kdy je na náměstí ještě relativní klid, jsme si zde dali sraz
s našimi uživateli. Každý ochutnal zdejší punč či výborný zázvorový čaj a domácí koláček.
Děkujeme tímto všem, kdo jste přišli, byť třeba soukromě v jiný čas
a koupí punče, či jiného nabízeného nápoje a pohoštění jste podpořili naši odbočku.
Velice děkujeme studentům a profesorkám, kteří i před desátou večer byli čilí, bdělí, pozorní a v poklidu a s úsměvem zvládali veškerou práci na stánku.
M. Kebrdlová
**********************

Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen
„Pamětní list“

Stalo se tradicí, že druhé oblastní shromáždění naší odbočky se každoročně koná na začátku prosince a bývá spojeno s návštěvou Mikuláše, anděla a čerta.
Tak tomu bylo i letos, konkrétně v pátek 9. prosince. Do U-klubu v areálu vysokoškolských kolejí přišlo na sedmdesát členů a jejich průvodců.
Jako host byl přítomen prezident SONS ČR, z. s., Mgr. Václav Polášek s manželkou.
Důležitým bodem setkání bylo předání „Pamětního listu“ paní Květoslavě Nejeschlebové, dlouholeté předsedkyni Oblastní odbočky SONS v Olomouci. Toto ocenění bylo Květě Nejeschlebové uděleno
na IX. celostátním shromáždění SONS v Havlíčkově Brodu.
A protože se paní Nejeschlebová tohoto udílení nemohla zúčastnit, předal jí nyní prezident SONS „Pamětní list“ osobně v rámci našeho oblastního shromáždění.
Poděkoval jí za dlouholeté působení ve funkci předsedkyně odbočky, ale také členky Republikové rady po jedno funkční období a několikaleté působení ve funkci předsedkyně Sociálně právní komise SONS.
Při této příležitosti uvedeme několik upřesňujících údajů o působení Květy Nejeschlebové v různých funkcích.
Členkou naší organizace se stala v roce 1988 a brzy poté se ujala důležité funkce pokladníka.
V roce 1993 byla zvolena do funkce předsedkyně odbočky v rámci tehdejší České unie nevidomých a slabozrakých. Z vážných rodinných důvodů musela práci pro odbočku v roce 2013, tedy po dvaceti letech, ukončit.
Po založení obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc byla po několik let jejím zaměstnancem v roli vedoucí Střediska integračních aktivit.
O jejím působení ve vyšších orgánech SONS jsem se již zmínil.
Nejvyšší ocenění její práce je opravdu na místě, zanechala za sebou obrovský kus práce, které si velmi váží naše Oblastní rada, určitě všichni členové naší odbočky, ale i představitelé vedení SONS.
I z tohoto místa naší milé Květě upřímně blahopřejeme!

Dalším bodem shromáždění byla doplňující volba nové členky
do Oblastní rady odbočky. Začátkem druhého pololetí 2016 byla
do rady kooptována dlouholetá členka Taťána Grolichová a dle stanov SONS bylo třeba kooptaci potvrdit volbou na oblastním shromáždění. Naprostou většinou hlasů přítomných členů byla Táňa Grolichová
do Oblastní rady zvolena. Blahopřejeme.

V druhé části po občerstvení přišel mezi nás malý slavnostní průvod v čele s Mikulášem alias všem známým Tondou Dočkalem. Doprovázeným krásným andělem - slečnou Lucií a skoro opravdickou čerticí – Renatkou Ventrubovou.
Mikuláš se svým doprovodem promluvil k přítomným a pak úplně všechny s patřičnými průpovídkami a napomenutími obešel a nakonec
i drobné pamlsky předal.
Mikulášskou a adventní atmosféru doplnila bohatá tombola, do níž přispěli také mnozí naši členové, za což jim patří náš dík.
Populární žertovná tombola potěšila, a rozesmála mnohé z nás, každý
s napětím čekal, kdy právě on bude ten vyvolený. Míla Nemravová by se dala, již po několika úspěšně organizovaných těchto tombolách, nazvat odbornicí v oboru vtipných tombol. Moc jí za vymýšlení, nakupování, obstarávání i balení cen a moderování obou dílů tomboly děkujeme.
Poděkování patří rovněž všem, kteří se na přípravě shromáždění podíleli, těm, kteří v jeho průběhu pomáhali při doprovodech
a organizačním zajištění, roznášeli pohoštění a pomáhali s již zmíněnou tombolou.
Domnívám se, že všichni, kteří na shromáždění přišli, odcházeli spokojeni.
J.P.

*****************

Na adventním koncertě vystoupili mladí japonští umělci

Se symbolickým názvem „Světlo ve tmě“ se v pondělí 19. prosince konal v pořadí již druhý adventní koncert pořádaný naší odbočkou.
V Mozartově sále Moravské filharmonie Olomouc, se sešlo více než 100 posluchačů, aby si vyposlechli komorní díla skladatelů tří století v podání tentokráte zahraničních interpretů. Byli jimi mladí japonští hudebníci studující v současné době na Hudební akademii múzických umění v Praze – Chikako Tomita - housle, Yuya Sakuma - viola
a Shoko Kono - klavír.
V úvodu zahrála Chikako Tomita náročnou sólovou sonátu J. S. Bacha, a od Josefa Suka houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena.
S klavírním doprovodem zazněla Romance Antonína Dvořáka a všichni tři hudebníci pak zahráli suitu Dariuse Milhauda.
V závěrečné části koncertu zaznělo v provedení všech tří japonských interpretů několik známých českých koled, které pro toto nástrojové složení upravil, na koncertě přítomný, Martin Fuks.
Nutno podotknout, že všichni tři mladí umělci mají za sebou nejen několik let náročného studia na tokijských hudebních školách
a na HAMU, ale také bohaté zkušenosti z vystoupení na českých
i zahraničních pódiích a působení s Českou filharmonií.
Častý dlouhotrvající potlesk byl odměnou za procítěné a technicky dokonale provedené skladby. Určitě přítomní zvláště ocenili provedení skladeb českých autorů, ale příjemným překvapením byly také české koledy. Přítomní návštěvníci si je společně rádi zazpívali.
J.P.

***************
Spěch je největším nepřítelem posvátných chvil.
Robert Fulghum
***************************************
Pracovníci odbočky:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710 - osobní jednání po telefonické domluvě

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek
Tel: 605 812 914, 585 427 750
čt 12:30 – 17:30 v kanceláři

Bc. Marie Kebrdlová - zdravotní osvěta, volnočasové aktivity, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750
po 9:00 – 12:00 a 12:30 - 16:30 pro objednané, čt 9:00 – 12:00
v kanceláři, ostatní dny po telefonické domluvě

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní, Tel: 778 702 401, 585 427 750,
po – pá 7:00 – 11:00 - ze zdravotních důvodů zatím nepřítomna.

**********************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová a J. Příborský

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma


**********************************************
To co říkáme je méně podstatné než to, co děláme.
Robert Fulghum