Olomoucký informátor 6/2024

Publikováno 27.05.2024 16:05 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 6/2024

Vydává: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel: 585 427 750

E-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.  Je neprodejný.

 

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. et Bc. Klára Hájková - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz

po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Mgr. Zuzana Kundelová  - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství

Tel: 778 758 933, 585 427 750, e-mail: kundelova@sons.cz

po a čt 7:30 – 17:00, út a st 7:30 - 15:00

Jiřina Duchoňová – redakce Informátoru OO SONS, pokladní, digitalizace textů,
tisk do Braillova písma

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: jduchonova@sons.cz

po – pá 9:00 – 13:00

Mgr. Tereza Hyblová – sociálně aktivizační služby, terénní služba pro seniory
se ZP

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: hyblova@sons.cz

po a čt 8:00 – 16:30, pá 8:00 – 12:00

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30

úterý          9:00 – 14:00 terénní služba

čtvrtek        9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství v prostorách s bezbariérovým přístupem:

Litovel – po předchozí telefonické domluvě ve školící místnosti v přízemí Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara.

Šternberk – každé první úterý v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením -
po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Bc. et Bc. Klára Hájková

Pokladník: Jiřina Duchoňová

Další členové: Mgr. Marta Cvoligová, Bc. Marie Kebrdlová, Bc. Klára Kočí,
Bc. Tomáš Kvapil, Marie Sobotová, Ludmila Soltysiaková

***

NABÍDKA AKCÍ 

Z pravidelných akcí můžete vybírat z klubů a sportovních aktivit, jejichž přehled uvádíme níže. Z důvodu úspory místa a lepší orientace tyto akce již v měsíčním plánu neuvádíme, jejich konání zůstává beze změny.

Klub kutilů – každé pondělí 10:00 – 12:00

Věnujeme se tvořivým rukodělným činnostem, z pedigu pleteme košíčky
a dekorace, dále zkoušíme například pletení z vlny prsty, aranžování, batikování…

Klub Pamatováček – každé úterý 10:00 – 12:00 

Zábavnou formou trénujeme paměť. 

Salsa s Martou – každé liché úterý 13:30 – 14:30

Na těchto lekcích se můžete naučit nejen salsu, ale i další kubánské
a latinskoamerické tance.

Bowling – každé sudé pondělí 14:00 – 15:00 

v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 30,- Kč/os.,
sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici

Klub setkávání – zpravidla každý čtvrtek 14:00 - 16:00

V rámci klubu setkávání obvykle ve čtvrtek, ale příležitostně i v jiné dny, pro vás pořádáme různorodě zaměřené aktivity jako besedy, návštěvy kulturních akcí, komentované prohlídky, poznávací zájezdy a zážitkové akce, u kterých uvádíme podrobněji jednotlivé termíny a obsah zaměření.

****

ČERVEN

  1. 6. čtvrtek – klub setkávání se z důvodu účasti pracovníků na školení nekoná. 
  2. 6. – 14. 6. 2024 – rekondice Rožnov pod Radhoštěm – v tomto týdnu jsou klubové aktivity pozastaveny
  1. 6. čtvrtek 14:00

Rozárium a botanická zahrada Olomouc – červen je čas květu růží, a tak bychom rádi zavítali do olomouckého rozária k těmto rozličným druhům květů přivonět.
Sraz účastníků ve 14:00 u tramvajové zastávky u Tržnice, odkud se přes park
a botanickou zahradu vydáme do rozária. Na akci se prosím předem přihlaste. Držitelům průkazu ZTP/P se na vyžádání vynasnažíme zajistit průvodce.

  1. 6. úterý

Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma – viz samostatná pozvánka

  1. 6. úterý 15:00

Vítání léta s harmonikou – sejdeme se u poslechu našich oblíbených písniček. Přijďte si užít příjemné odpoledne plné hudby a zpěvu. Na harmoniku nám opět pro radost zahraje pan Miloš Němec. Podrobnosti o místě konání budou upřesněny v samostatné pozvánce. Zájemce prosíme o přihlášení na tuto akci předem.

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

  • během léta plánujeme podniknout několik celodenních poznávacích výletů, těšit se můžete například na výpravu do Muzea kočárků v Dlouhé Loučce,
  • do Leteckého muzea v Kunovicích, za kulturními památkami Brna (Arnoldova vila) apod.
  • ve středu 17. 7. poznávací autobusový zájezd Štramberk a Hodslavice
  • – 8. 9. víkendový poznávací zájezd „S batůžkem na zádech polským Krakovem“ - pro zdatnější turisty

Podrobnější informace k plánovaným akcím zasíláme hromadným e-mailem. V případě zájmu o konkrétní pozvánku vám ji rádi po domluvě zašleme poštou.

Změna programu je možná, konání akcí si lze telefonicky ověřit.
Pro rychlejší kontakt v případě změny doporučujeme se předem hlásit.

Na akce mimo klubovnu se vynasnažíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.

***

Kontakty na spolupracující organizace:

Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc

Tyfloservis – 585 428 111, 776 212 342, www.tyfloservis.cz

TyfloCentrum – 585 423 737, 730 870 776, www.tyflocentrum-ol.cz

Ergones – 730 870 768, www.ergones.cz

Pracovnice pro odstraňování bariér – Bc. Zuzana Znojilová, tel: 730 870 761,
e-mail znojilova@tyflocentrum-ol.cz

***

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku
na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na přípravě Informátoru se podílejí:
K. Hájková, J. Duchoňová, T. Hyblová, Z. Kundelová,
M. Kebrdlová a J. Příborský

 

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce.

Pro členy naší odbočky je vydáván zdarma.

Zpravodaj vychází ve zvětšeném černotisku, ve zvukové verzi,
je rozesílán e-mailem. Na vyžádání jej vytiskneme v Braillově písmu.

Také je umístěn na webových stránkách odbočky.