Olomoucký informátor 06/2022

Publikováno 24.05.2022 11:48 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 6/2022

 

 Vydává:     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 427 750

Email: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

https://www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 

 Je neprodejný.

 

Pracovníci:

 

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz

po a út 9:00 - 17:30

Ludmila Soltysiaková - odborné sociální poradenství

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz

po - pá 7:00 - 11:00

Bc. et Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz

po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, terénní služba pro seniory se ZP

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz

po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

 

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

 

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý          9  - 14 terénní služba

čtvrtek        9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství v prostorách s bezbariérovým přístupem:

Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v přízemí Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara.

Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

 

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením -
po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

 

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

 

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Bc. et Bc. Klára Hájková

Pokladník: Mgr. Jana Krčová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Marie Sobotová

 

NABÍDKA AKCÍ
Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček - každé úterý 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Bowling - každé liché pondělí 14:00-15:00 hod. v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 30 Kč/os., sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY – viz termíny v programu
Salsa s Martou
Muzikoterapie s panem Vilímkem

ČERVEN
1. 6. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání v Uničově viz výše.
2. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00 Klub setkávání - Literární okénko u Sněhurky. Sraz účastníků v prostorách SONS ve 13:50, odtud společný odchod. Kdo ví, kde se cukrárna nachází, může čekat na místě. Přihlášení je nutné.
6. 6. pondělí 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání v Litovli viz výše.
6. 6. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - dokončení jarních výrobků.
6. 6. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - pohybová aktivita, při které se protáhnete i pobavíte. Přidáte se k nám?
7. 6. úterý 8:30 - 9:40 Aktivizační setkání ve Šternberku viz výše.
7. 6. úterý 10:00 - 11:30
instruktáž o orientačních a informačních prvcích na autobusovém a vlakovém nádraží Šternberk. Besedou nás provede pracovnice TyfloCentra Olomouc Zuzka Znojilová.
7. 6. úterý 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - poctivě trénujeme.
7. 6. úterý 13:30 - 14:30
Salsa - pokračujeme v tréninku.
8. 6. středa 18:00 - 19:30
Koncert v rámci 28. ročníku festivalu DUN. Koná se v budově Arcidiecézního muzea v Olomouci, v sále Mozarteum, vystoupí Eva Blažková s klavírním doprovodem. Bližší informace a vstupenky budou k dispozici u pracovníků odbočky.
9. 6. čtvrtek 10:00 - 18:00
Účast na veletrhu sociálních služeb v Galerii Šantovka.
13. 6. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - pokračujeme v tvoření.
14. 6. úterý 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - trénink paměti a logického myšlení.
14. 6. úterý 13:30 - 14:30
Muzikoterapie s panem Vilímkem v prostorách Pdf UP na ulici Purkrabská. Sraz účastníků 13:15 před restaurací Drápal, nebo 13:25 před budovou Pdf.
16. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Návštěva muzea Komenského v Přerově spojena s prohlídkou haptického modelu zdejšího zámku. V průběhu prohlídky muzea se můžete těšit na expozici archeologie, která přiblíží pravěké období lovců mamutů či expozici z dějin školství. V obou případech bude výklad doplněn ukázkovými předměty, které je možné si osahat. K dispozici bude například pravá mamutí kost, pravěké předměty, keltské korálky, vybavená školní třída z doby J. A. Komenského či vlády císaře Františka Josefa I., a mnoho dalších. Sraz
účastníků: 13:20 ve vestibulu Hlavního nádraží u pokladny psa. Odjezd vlaku 13:30. Cena pro členy SONS 20 Kč/os. Návrat do Olomouce 17:30.
20. 6. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - shrnutí tvořivého pololetí.
20. 6. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - oblíbená akce, při které si lehce zasportujete a také se dobře pobavíte.
21. 6. úterý 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - pravidelný trénink paměti se vyplatí.
21. 6. úterý 13:30 - 14:30
Salsa - poslední taneční lekce před prázdninami.
23. 6. čtvrtek 15:00 - 17:00
Klub setkávání - posezení u kávy s Liduškou
25. 6. sobota 8:00 - 16:00
Třináctá pouť zrakově postižených na Sv. Hostýn. Vydejte se společně s námi na již tradiční a oblíbenou pouť a užijte si krásné prostředí Sv. Hostýna.
Držitelé průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce. Na tuto akci je třeba se přihlásit nejpozději do pátku 10. 6. 2022.
Cena pro členy SONS 120 Kč, pro nečleny 150 Kč.
Sraz účastníků: 8:00 na ulici Táborská (stanoviště pro výlukové autobusy - východ z podchodu Hlavního nádraží směr Hodolany).
27. 6. 11:00 - 13:00
Klub kutilů - zakončení tvořivého pololetí.
28. 6. úterý 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - pravidelný trénink paměti se vyplatí.
30. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - vítání prázdnin na Kaprodromu. Přidejte se k nám a pojďte si užít příjemně strávené odpoledne v krásném prostředí s doprovodem kytary nebo harmoniky. Zazpíváme si, popovídáme si a jistě se ji dobře pobavíme. K dispozici budou také vybrané dobroty z grilu. Na tuto akci je nutné se předem přihlásit. Sraz účastníků: 14:20 na autobusové zastávce Tržnice ve směru od Náměstí Hrdinů. Autobus č. 14 odjíždí ve 14:28

*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit.
Na akce mimo klubovnu se vynasnažíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.
*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme
* výlety za zajímavostmi v okolí
* 7. 7. voňavý zájezd na Levandulový statek do Bezděkova
* 17. - 23. 7. rekondice v Poděbradech - aktuálně přijímáme náhradníky
* září celodenní zájezd do Litomyšle

*********************************************************************************************
Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.
Děkujeme Vám!
Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský
Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma