Oblastního shromáždění - 9. 3. 2023

Publikováno 10.03.2023 17:43 Odbočka Blansko


Obrázek

Záznam z oblastního shromáždění SONS ČR, z.s., odbočka Blansko ze dne 9. března 2023

Přítomni: viz prezenční listina


Setkání, kterého se zúčastnilo 68 členů naší odbočky proběhlo v Klubu
důchodců v Blansku.


Oblastního shromáždění probíhalo dle přiloženého programu.
V úvodu nás potěšili svým vystoupením děvčata ze ZUŠ Blansko pod
vedením paní učitelky Kopecké (Nezvalová Lucie, Čiháčková Lucie a
Šlauhofová Lenka). Příjemně naladni jsme pokračovali v našem jednání.
Zprávu o činnosti přednesl předseda Martin Dvořák, se stavem
hospodaření nás seznámila Marie Reková a za revizní komisi vystoupila
Ludmila Slezáčková. S výhledem na další období nás seznámila Marie
Reková.


V diskusi vystoupili hosté: ing. Jiří Crha - starosta města Blansko, Marie
Hauserová - předsedkyně KKR Brno, Mgr. et Bc. Ivana Kouřilová -
koordinátorka KPSS Blansko.


Po schválení zpráv proběhlo schválení usnesení.


Po věcné diskusi, blahopřání jubilantům a poděkování studentkám ze
Střední zdravotnické školy v Blansku (Lenka Zvejšková, Adéla Kresová a
Karolína Souchopová) na všechny přítomné čekalo drobné občerstvení.
Tradičně shromáždění ukončil předseda Martin Dvořák.

Zapsala: Marie Reková


Obrázky