Oblastní shromáždění, prezentace Tyfloservisu Olomouc a prohlídka nových prostor Centra společenských aktivit

Publikováno 18.11.2019 16:57 Odbočka Jeseník


Obrázek

13. listopad - mezinárodní den nevidomých - jsme v Jeseníku oslavili hned třemi akcemi najednou. Uskutečnilo se oblastní shromáždění jesenické odbočky SONS ČR, z. s. Podpořit nás přišlo 19 členů a 3 hosté - prezident SONS ČR, z. s., Mgr. Václav Polášek s doprovodem a paní Mgr. Dagmar Dvorská z olomouckého Tyfloservisu. Jednání probíhalo v krásných nových prostorách Centra společenských aktivit v Jeseníku. Vedoucí odbočky shrnula odbočkovou činnost v uplynulém roce, předložila zprávu o hospodaření a plány na další rok. Zvolili jsme delegáta a náhradníka na celostátní shromáždění, které se bude konat v květnu příštího roku v Táboře. Po skončení jednání oblastního shromáždění následovala beseda s p. Dvorskou o službách a činnosti Tyfloservisu Olomouc a praktická ukázka pomůcek pro zrakově postižené. V 16 hodin si pro nás připravila komentovanou prohlídku Centra společenských aktivit, koordinátorka centra, paní Kristýna Weiserová. Umožnila nám prohlídku Knihovny Vincenze Priessnitze - oddělení pro děti i dospělé, hudebního salónku, počítačové učebny, recepce a projektové místnosti. Prostory CSA jsou nově zrekonstruované, krásné a funkční. 


Obrázky