Oblastní shromáždění

Publikováno 21.11.2022 10:44 Odbočka Vrchlabi


Obrázek

Tak se nám to konečně povedlo.

Po dvou letech jsme se sešli na oblastním shromáždění v restauraci Švejk. 

Přítomné jsme seznámili s děním na odbočce, s jejím rozpočtem, nadcházejícími aktivitami. Dále proběhly volby do revizní komise a oblastní rady. 

K večeru jsme rozvezli pohoštění těm, kteří se z vážných důvodů nemohli dostavit.

Odpoledne se nám vydařilo a budeme se těšit zase za rok. 


Obrázky