Obdiv a přátelské setkání

Publikováno 17.03.2017 08:42 Chlanda Luboš


Obrázek

V měsíci únoru členové vsetínské odbočky SONS zavítali do sousedního moravskoslezského kraje za účelem poznání neobyčejných věcí a ojedinělých setkání.

Člověk by netušil, jaké využití může mít pro nás plevelnatá zelená kopřiva. O velkém opaku jsme se přesvědčili v Muzeu města Příbor, kde pouze 3 pracovníci zmíněného muzea nashromáždili po celé republice exponáty (nářadí, stroje, suroviny, oděvy, dokumentaci  apod.) a pomocí těchto artefaktů  připravili  ke zhlédnutí, k osahání a vyzkoušení  celý proces zpracování kopřivy.

Osoby se zrakovým postižením měly možnost si hmatem přiblížit postup od usušeného stébla kopřivy, až po samotné konečné výrobky. Mohli jsme si prohmatat stébla kopřiv, vyčesané nitě, jejich zpracování (předení a tkaní na různých stavech), výrobu papíru, atd.

Všichni přítomní na závěr obdivovali kopřivový provaz, rybářskou síť, jemnou tkaninu na košilkách, oděvech, krásných kloboucích, botách, ale i listech papíru. Velmi poutavá byla také beseda, která předcházela návštěvě zmíněných vybavených prostor. O podrobnostech naší návštěvy se můžete dozvědět na webových stránkách www.sonsnj.cz, event. další informace získat přímo v Muzeu města Příbor.  Výstava potrvá do 28. 5. 2017.  Den v Příboře pokračoval společným obědem v restauraci U zlaté hvězdy a utkáním v bowlingu s novojičínskými členy, to vše pod jednou střechou.

Neméně zajímavá byla návštěva odbočky Nový Jičín, kde nás nevidomý horolezec Jan Říha seznamoval se svým neuvěřitelným koníčkem, jak pouze za pomocí výborných navigátorů zdolává vrcholy nejvyšších hor jako Elbrus, Kilimandžáro, Čo Oju v Himalájích a jiné. Honza podrobně popsal své zážitky nejprve v krátkém výkladu, poté odpovídal na zvídavé otázky přítomných a závěrem své  někdy skutečně adrenalinové zážitky  přiblížil  krátkým  komentovaným  filmem. Tento mladý člověk, jako i další vrcholoví zdravotně postižení sportovci nám dokazují, že pokud handicapovaný člověk má nějaký cíl a ctižádost, má štěstí na vstřícné dobrovolníky okolo sebe, nemusí  propadat depresím, ale  zapojit  se aktivně do jakékoliv   činnosti.

Tímto chci poděkovat předsedovi novojičínské odbočky Bc. Martinovi  Hyvnarovi  za pozvání a jeho týmu pracovníků  a dobrovolníků za vstřícnost, malé občerstvení a vlídné  přijetí.

Na závěr zveme na Valašsko nejen novojičínské kolegy, ale i členy dalších odboček.  Již nyní  chci zmínit termín celodenní akce  Valašské  olympiády v rámci ukončení léta, která se uskuteční 18. srpna  ve sportovním areálu  FC Lhotka n. B.,  kde se můžeme nejen pobavit, ale i změřit si své síly ve sportovních disciplínách.     

 

Ludmila Pavelková


Obrázky