ODPOLEDNE S TILIÁNKEM

Publikováno 18.10.2016 07:30 Odbočka Havlíčkův Brod


Obrázek

   Pod záštitou občanského sdružení Spolek TILIA vzniklo dne 26. 4. 2014 Rodinné centrum Tiliánek. Obec Lípa (u Havlíčkova Brodu) pro jeho činnost nabídla a zrekonstruovala své prostory v budově místního střediska. Už 26. 6. 2014 se uskutečnil „Den otevřených dveří“ a slavnostní zahájení provozu. Návštěvníkům je k dispozici především herna, vybavená hračkami pro malé i větší děti. Další prostory centra tvoří učebna, kuchyňka, koupelna a toaleta. Velmi významnou součástí je především v letních měsících hodně využívaná přilehlá zahrada. Rodinné centrum návštěvníkům nabízí možnost setkávání a společného trávení času při pravidelných i jednorázových akcích nejen pro děti a rodiče, ale také pro širší veřejnost. Provoz centra zajišťují dvě kompetentní osoby s potřebnou kvalifikací. Po dohodě je též možné v prostorách centra zajistit krátkodobé individuální hlídání dětí. Zárukou kvality služeb je členství v celostátní organizaci Síť pro rodinu (dříve Síť mateřských center).

 A právě v rámci Krajského dne mateřských a rodinných center se v neděli 11. září 2016 konalo v Okrouhličce společné setkání těchto center, pojaté jako herní a soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi z celého Kraje Vysočina. Každé z center dostalo za úkol připravit stánek a soutěže i program pro rodiče s dětmi s nějakým originálním, nebo specifickým zaměřením. Naše děvčata Lucka a Zdenča z Tiliánku měla za úkol v rámci oslav „Světového dne zraku“ který připadá na 10. říjen a „Mezinárodního dne bílé hole“ který připadá na 15. říjen připravit program pro dospělé i jejich malé děti. Proto nás Lucka a Zdenča požádaly o pomoc a spolupráci při plnění tohoto úkolu. My jsme samozřejmě ochotně souhlasili, protože se jednalo o dobrou věc v rámci činnosti naší obce Lípa, a hlavně také o popularizaci i propagaci naší Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pro veřejnost.

Děvčata připravila náš stánek pro presentaci a předvádění kompenzačních pomůcek i elektronických zařízení. Podařilo se jim vystavět těžkou překážkovou a orientační dráhu pro chůzi s bílou holí a také připravit stanoviště pro další disciplíny. Všechny úkoly, mimo práce na počítači, byly plněny se zakrytým zrakem pomocí látkových škrabošek, které děvčata ušila. Na jednom stolečku byly láhve s vodou, pohárky a námi zapůjčená pomůcka- hladinka. Děti i jejich rodiče měli za úkol otevřít láhev, nalít do pohárku a pomocí hladinky určit správnou míru, potom pomocí nálevky nalít vodu do jiné láhve a uzavřít. Tato disciplína se setkala s velkým zájmem a některé děti se dožadovaly opakování. Na dalším dovednostním stanovišti bylo zřízeno hmatové centrum, kde si soutěžící prověřovali dovednost hmatem rozpoznávat tvary předmětů a správně je zařazovat do otvorů. Tato disciplína byla pro většinu dětí i rodičů velmi náročná, moc se jim nedařilo a to nebyli ani časově omezeni. Hned vedle byl stolek s nádobkami- kořenkami s různým kořením i tekutinami. Podle vůně i chuti měli soutěžící určit, co je obsahem nádobek. Kupodivu, tady se to podařilo velké většině hned napoprvé. Další populární disciplínou byla chůze se slepeckou bílou holí v překážkové dráze až ke stolku s naším stanovištěm, kde úspěšné čekala sladká odměna a poklad. Sladkou odměnou byly perníčky a sušenky- cukrovíčko napečené členkami Tiliánku. Poklad bylo nutné nahmatat a vylovit z pokladnice- plátěného pytlíku a tvořily ho plastové různobarevné „brilianty“. A na závěr si každý mohl vyzkoušet rozpoznávání hodnot mincí a bankovek, podpis do okénka podpisové šablony. Málo komu se podařilo určit správně hodnotu všech mincí, děti na tom byly lépe než dospělí. Posledním tahákem, hlavně pro děti, byla obsluha počítače-notebooku s programem pro nevidomé a ovládání pomocí speciální klávesnice pro nevidomé. Většina z účastníků se podivovala i dalším kompenzačním pomůckám, maxikalkulačce, hmatové minutce do kuchyně, optickým i digitálním lupám, mluvícím hodinkám, kartám na kanastu a dalším kompenzačním pomůckám pro slabozraké a nevidomé.

Tato akce měla velký úspěch a naše poděkování patří oběma děvčatům z lipského Tiliánku a to Lucince a Zdeňce i dalším organizátorům tohoto setkání. Celou akci provázel bohatý kulturní program ostatních center. Byl tam klaun, hrané pohádky pro děti, hudební i jiné dovednostní soutěže, vystoupení malých mažoretek a také dětská diskotéka. Byla to i pro naši organizaci SONS velmi užitečná akce, kde si mnozí z účastníků náhle uvědomili, jaké překážky potkávají osoby se zrakovým znevýhodněním a také si to osobně mohli alespoň na chvilku vyzkoušet.

Bylo to zkrátka hezky a účelně prožité nedělní odpoledne s Tiliánkem.

 

Hana a Václav Fikarovi


Obrázky