OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Publikováno 04.01.2019 07:18 Odbočka Havlíčkův Brod


Obrázek

Mezi prvními příchozími byli i pozvaní hosté, vždy ochotné a usměvavé, paní Lacinová a Vrběcká z Krajské knihovny Vysočiny a starosta města Havlíčkův Brod a senátor Mgr. Jan Tecl. Přišla také paní Jana Vejsadová, lektorka paměti a autorka nedávno pokřtěné zvukové knihy pro nevidomé. Jako domů prý za námi přijeli i manželé Fialovi a Adéla Bodišová z odbočky Jihlava. Ráda prý za námi přichází i paní Šoupalová z Úřadu práce, která nám vždy ráda podá potřebné informace ze sociální oblasti.

 Mezi dvanáctou a třináctou hodinou proběhla prezence a nezbytné podepisování souhlasů s fotografováním... zákonu musí býti učiněno zadost... a výběr členských příspěvků na rok 2019.

   Po krátkém úvodu a přivítání všech přítomných předsedkyní jsme si připomněli letošní významné výročí - 100 let od založení naší republiky, nikoli státní hymnou, ale poslechem oblíbené písničky našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka Ach synku, synku, kterou zahrál Vašík Vinkler na flétnu. Po oficiálním zahájení jednání byli přítomní seznámeni se zprávou o činnosti naší odbočky v letošním roce a předběžnou zprávou o hospodaření k 30. listopadu. Údaje za prosinec budou zapracovány až po skončení roku. Marie Vinklerová přečetla i návrh plánu činnosti v roce 2019, zatím pouze s uvedením termínů oblastních rad a přednášek v prvních měsících roku. Další termíny budou postupně doplněny. Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesla její předsedkyně Marie Běhounková.

   Poslechli jsme si malou hudební produkci vánočních koled v podání bratrů Vinklerových a v příjemné atmosféře program pokračoval vystoupením hostů. Všichni poděkovali za pozvání a ujistili nás, že mezi nás vždy velmi rádi chodí a že můžeme počítat i do budoucna s jejich pomocí a podporou.

  Bylo znát, že i oni uvítali možnost vzájemného setkání a přátelského popovídání.

  Při jímavých tónech vánočních písní se dobře sedělo a povídalo, mlsalo přinesené sladké i slané dobroty. Obsluhující personál restaurace se lidsky i profesionálně přizpůsobil potřebám zrakově postižených a ochotně poskytl občerstvení také dvěma vodícím psům, kteří věrně doprovázeli své páníčky. Příjemné odpoledne rychle utíkalo a za okny houstla tma. Rozloučili jsme se s přáním pokojných a radostných vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v novém roce a rozešli se do svých domovů.


Obrázky